logo tflogo uns

Катедра за примењене и инжењерске хемије

Катедра за примењене и инжењерске хемије покрива ужу научну област Технолошко-инжењерске хемије. Групе наставних предмета за које је надлежна Катедра су Општа и неорганска хемија, Органска хемија, Аналитичка хемија, Биохемија, Колоидна хемија и Инструменталне методе анализе.


Катедра је надлежна за студијско подручје (модул) Контрола квалитета у оквиру студијског програма Прехрамбено инжењерство.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Снежана Кравић, редовни професор, шеф Катедре
 2. др Љиљана Поповић, редовни професор, заменик шефа Катедре
 3. др Јасна Чанадановић-Брунет, редовни професор
 4. др Маријана Ачански, редовни професор
 5. др Мирјана Антов, редовни професор
 6. др Радомир Малбаша, редовни професор
 7. др Сања Подунавац-Кузмановић, редовни професор
 8. др Јарослава Шварц-Гајић, редовни професор
 9. др Лидија Јеврић, редовни професор
 10. др Весна Тумбас Шапоњац, редовни професор
 11. др Јарослав Катона, редовни професор
 12. др Јасмина Витас, ванредни професор
 13. др Јелена Вулић, ванредни професор
 14. др Зорица Стојановић, ванредни професор
 15. др Страхиња Ковачевић, ванредни професор
 16. др Милица Караџић Бањац, асистент са докторатом
 17. др Ана Ђуровић, асистент са докторатом
 18. др Сандра Бучко, асистент са докторатом
 19. Татјана Ђорђевић, асистент
 20. Даница Пипер, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу:

 1. др Кристиан Пастор, виши научни сарадник
 2. др Слађана Стајчић, научни сарадник
 3. др Тања Брезо Борјан, научни сарадник
 4. др Љиљана Спасојевић, научни сарадник
 5. др Милица Перовић, истраживач-сарадник
 6. Марко Илић, истраживач-сарадник
 7. Јелена Шкрбић, истраживач-сарадник
 8. Бењамин Салаковић, истраживач-сарадник
 9. Ања Савељић, истраживач-приправник
 10. Теодора Цванић, истраживач-приправник

 Ненаставно особље задужено за техничко-лабораторијске послове:

 1. Сузана Анђелковић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 2. Милена Бановић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 3. Бранислав Бастаја, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 4. Светлана Станић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 5. Слободан Танасин, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 6. Слађана Гавриловић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама