logo tflogo uns

Катедра за примењене и инжењерске хемије

Катедра за примењене и инжењерске хемије покрива ужу научну област Технолошко-инжењерске хемије. Групе наставних предмета за које је надлежна Катедра су Општа и неорганска хемија, Органска хемија, Аналитичка хемија, Биохемија, Колоидна хемија и Инструменталне методе анализе.


Катедра је надлежна за студијско подручје (модул) Контрола квалитета у оквиру студијског програма Прехрамбено инжењерство.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Снежана Кравић, ванредни професор, шеф Катедре
 2. др Љиљана Поповић, ванредни професор, заменик шефа Катедре
 3. др Јасна Чанадановић-Брунет, редовни професор
 4. др Маријана Ачански, редовни професор
 5. др Мирјана Антов, редовни професор
 6. др Радомир Малбаша, редовни професор
 7. др Сања Подунавац-Кузмановић, редовни професор
 8. др Гордана Ћетковић, редовни професор
 9. др Јарослава Шварц-Гајић, редовни професор
 10. др Лидија Јеврић, редовни професор
 11. др Јарослав Катона, ванредни професор
 12. др Весна Тумбас Шапоњац, ванредни професор
 13. др Јасмина Витас, доцент
 14. др Јелена Вулић, доцент
 15. др Страхиња Ковачевић, доцент
 16. др Зорица Стојановић, доцент
 17. др Милица Караџић Бањац, асистент са докторатом
 18. Сандра Бучко, асистент
 19. Татјана Ђорђевић, асистент
 20. Стефан Вукмановић, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу:

 1. др Слађана Стајчић, научни сарадник
 2. др Ана Ђуровић, научни сарадник
 3. др Кристиан Пастор, научни сарадник
 4. др Тања Брезо Борјан, научни сарадник
 5. др Вања Шерегељ, научни сарадник
 6. Ирена Ракић, истраживач-сарадник
 7. Љиљана Спасојевић, истраживач-сарадник
 8. Јелена Чакаревић, истраживач-сарадник
 9. Маја Милошевић, истраживач-сарадник
 10. Милица Перовић, истраживач-приправник
 11. Марко Илић, истраживач-приправник
 12. Јелена Шкрбић, истраживач-приправник
 13. Бењамин Салаковић, истраживач-приправник