logo tflogo uns

Катедра за примењене и инжењерске хемије

Катедра за примењене и инжењерске хемије покрива ужу научну област Технолошко-инжењерске хемије. Групе наставних предмета за које је надлежна Катедра су Општа и неорганска хемија, Органска хемија, Аналитичка хемија, Биохемија, Колоидна хемија и Инструменталне методе анализе.


Катедра је надлежна за студијско подручје (модул) Контрола квалитета у оквиру студијског програма Прехрамбено инжењерство.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Снежана Кравић, ванредни професор, шеф Катедре, ORCID: 0000-0003-4056-2000
 2. др Љиљана Поповић, ванредни професор, заменик шефа Катедре, ORCID: 0000-0001-9264-285X
 3. др Јасна Чанадановић-Брунет, редовни професор, шеф Катедре, ORCID: 0000-0003-1154-1366
 4. др Маријана Ачански, редовни професор, ORCID: 0000-0003-2673-403X
 5. др Мирјана Антов, редовни професор, ORCID: 0000-0002-2160-6023
 6. др Радомир Малбаша, редовни професор, ORCID: 0000-0003-0230-4852
 7. др Сања Подунавац-Кузмановић, редовни професор, ORCID: 0000-0002-4269-9206
 8. др Гордана Ћетковић, редовни професор, ORCID: 0000-0002-3175-6076
 9. др Јарослава Шварц-Гајић, редовни професор, ORCID: 0000-0002-1559-4492
 10. др Лидија Јеврић, редовни професор, ORCID: 0000-0001-7925-6815
 11. др Јарослав Катона, ванредни професор, ORCID: 0000-0003-4593-0554
 12. др Весна Тумбас Шапоњац, ванредни професор, ORCID: 0000-0003-1925-6500
 13. др Јасмина Витас, доцент, ORCID: 0000-0002-6761-1880
 14. др Јелена Вулић, доцент, ORCID: 0000-0001-9349-7367
 15. др Страхиња Ковачевић, доцент, ORCID: 0000-0002-5619-9894
 16. др Зорица Стојановић, доцент, ORCID: 0000-0001-8892-3157
 17. др Милица Караџић Бањац, асистент са докторатом, ORCID: 0000-0002-0514-4033
 18. Сандра Бучко, асистент, ORCID: 0000-0001-8752-2116
 19. Татјана Ђорђевић, асистент, ORCID: 0000-0002-2973-7036
 20. Стефан Вукмановић, асистент, ORCID: 0000-0002-0373-294X

Чланови катедре у проширеном саставу:

 1. др Слађана Стајчић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-0611-0011
 2. др Ана Ђуровић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-3091-1898
 3. др Кристиан Пастор, научни сарадник, ORCID: 0000-0003-0890-8171
 4. др Тања Брезо Борјан, научни сарадник, ORCID: 0000-0003-2328-0132
 5. Ирена Ракић, истраживач-сарадник
 6. Љиљана Спасојевић, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-7868-8701
 7. Јелена Чакаревић, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-8446-1722
 8. Вања Шерегељ, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0003-0302-0851
 9. Маја Милошевић, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0003-2973-7770
 10. Милица Перовић, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0001-7926-8533
 11. Марко Илић, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0002-9190-0391
 12. Јелена Шкрбић, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0003-1944-3592
 13. Бењамин Салаковић, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0003-1111-6298