Студијски програм: Прехрамбено инжењерство

Објављено у Мастер академске студије Штампа

Студијски програм Прехрамбено инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Прехрамбено инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у прехрамбеној индустрији, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе и унапређују постојеће технологије и поступке у области прехрамбеног инжењерства. Осим тога, стечено знање представља потребну теоријску и практичну основу за наставак образовања кроз мастер академске студије и даље.

На мастер академским студијама, на студијском програму Прехрамбено инжењерство постоје три изборна студијска подручја: Инжењерство угљенохидратне хране, Технологије конзервисане хране и Контрола квалитета. Приликом уписа на мастер академске студије студенти се на основу сопствених склоности и жеља опредељују за једно од наведених изборних подручја.

Инжењерство угљенохидратне хране

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. М13О1 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ИУХ1 Савремени поступци у технологији кондиторских производа   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИУХ2 Алтернативни извори шећера-нови поступци   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИУХ3 Трендови у технологији пекарских производа   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИУХ4 Технологија и примена скробних модификата у прехрамбеним производима   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИУХ5 Савремени поступци у технологији млинске прераде пшенице   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИУХ6 Антиоксиданти у прехрамбеној индустрији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ПИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2ИУХ1 Прерада споредних производа технологија угљенохидратне хране   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ИУХ2 Индустријска примена скробних хидролизата   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ИУХ3 Производња и примена прехрамбених влакана   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ПИСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ПИМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Технологије конзервисане хране

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. М13О1 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ТКХ1 Савремени трендови у микробиологији хране   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ТКХ2 Савремени трендови у технологији меса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ТКХ3 Савремени трендови у технологији уља и масти   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ТКХ4 Савремени трендови у технологијама прераде воћа и поврћа   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ТКХ5 Савремени трендови у технологији млека и млечних производа   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ТКХ6 Савремено паковање прехрамбених производа   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ПИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2ТКХ1 Савремени трендови у исхрани   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ТКХ2 Оцењивање усаглашености у технологијама конзервисане хране   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ТКХ3 Савремени процеси конзервисања хране   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ПИСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ПИМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Контрола квалитета

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. М13О1 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ИУХ6 Антиоксиданти у прехрамбеној индустрији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ТКХ1 Савремени трендови у микробиологији хране   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1КК1 Одабрана поглавља метода раздвајања   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1КК2 Одабрана поглавља оптичких метода   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1КК3 Одабрана поглавља електроаналитичких метода   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1КК4 Одабрана поглавља хемијске анализе   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ПИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2КК1 Савремене методе контроле аутентичности хране   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2КК2 Хемометрија   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2КК3 Ензимске методе у анализи хране   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ПИСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ПИМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ