Актуелне набавке

Објављено у Јавне набавке Штампа

Подаци о актуелним јавним набавкама

НАБАВКА ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА- УСЛУГА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 020-35/28

Позив за понуду
Образац за подношење понуда
Модел уговора


НAБAВКA ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОЈЕКАТ BEE-STUDENT
РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ: HUSRB/1903/43/0012-8/LABORATORIJSKA OPREMA 6.1.3.

Захтев за понуду
Образац за подношење понуда
Евалуциони извештај
Формат уговора