Студијски програм: Хемијско инжењерство

Објављено у Мастер академске студије Штампа

Студијски програм Хемијско инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области технолошког инжењерства у ужој научној области Хемијско инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у хемијској, нафтно-петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији.

На мастер академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно, Нафтно-петрохемијско и Еко-енергетско инжењерство.

Хемијско-процесно инжењерство

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ХПИ1 Оптимизација технолошких процеса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ2 Сепарациони процеси   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ3 Процена ризика   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ4 Вишефазни хемијски реактори   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ5 Симулација и анализа технолошких процеса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ6 Инжењерство технолошких процесних система   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ХИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М1ХПИ7 Математичко моделовање технолошких процеса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ8 Феномени преноса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ХИ1 Мониторинг и анализа потрошње енергије   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ХИСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ХИМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Нафтно-петрохемијско инжењерство

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених пет.
  М1НПИ1 Индустријски информациони системи   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1НПИ2 Конверзиони процеси у преради нафте   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1НПИ3 Одрживи развој и енергетска ефикасност   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1НПИ4 Производња и примена водоника, супституисаног природног гаса и течног нафтног гаса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1НПИ5 Симулација и управљање процесима нафтне индустрије   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ХИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2ХИ1 Мониторинг и анализа потрошње енергије   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2НПИ6 Когенерацијска постројења и еколошки аспекти њихове примене   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2НПИ7 Мономери и поликондензационе компоненте   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ХИСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ХИМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 6 Укупно = 20 Укупно = 6      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Еко-енергетско инжењерство

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ХПИ1 Оптимизација технолошких процеса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ2 Сепарациони процеси   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ХПИ3 Процена ризика   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ЕЕИ1 Процена утицаја технолошких система на околину   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ЕЕИ2 Катализа у заштити животне средине   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ЕЕИ3 Унапређени оксидациони процеси   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ХИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2ХИ1 Мониторинг и анализа потрошње енергије   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ЕЕИ1 Управљање хемикалијама   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ХПИ7 Математичко моделовање технолошких процеса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ХИСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ХИМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 9 Укупно = 20 Укупно = 3      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ