Студијски програм: Биотехнологија

Објављено у Мастер академске студије Штампа

Студијски програм Биотехнологија образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија.

Студијски програм Биотехнологија на овом нивоу студирања представља континуитет са основним нивоом студирања. Циљ му је образовање мастер инжењера технологије способних да самостално или у тиму организују, контролишу и пројектују биотехнолошку производњу, воде релевантна истраживања и развијају нове технологије и поступке који доприносе развоју биотехнолошких производа, односно за професионалан рад и руковођење у различитим областима биотехнолошке индустрије.

Мастер академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство. Избор студијског подручја студент, у складу са сопственим афинитетима, врши приликом уписа мастер академских студија.

Прехрамбена биотехнологија

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. М13О1 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ПБ1 Технологија специјалних пива   ИБМ 3 - - - - 7 Преузми ПДФ
  М1Б1 Одабрана поглавља индустријске микробиологије   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1Б2 Планирање биотехнолошке производње   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1БИ1 Одабрана поглавља заштите околине у биотехнологији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1Б3 Биопроцеси и окружење   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1Б4 Оптимизација биопроцеса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ПИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2ПБ1 Савремени трендови у производњи вина   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2Б1 Управљање квалитетом у биотехнологији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ПБ2 Технологије производа на бази квасца   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2БСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2БМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Биохемијско инжењерство

 

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. М13О1 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1Б1 Одабрана поглавља индустријске микробиологије   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1Б2 Планирање биотехнолошке производње   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1БИ1 Генетика индустријских микроорганизама   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1Б3 Биопроцеси и окружење   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1Б4 Оптимизација биопроцеса   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1БИ2 Одабрана поглавља биосепарационог инжењерства   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ПИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2Б1 Управљање квалитетом у биотехнологији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ЕЕИ1 Управљање хемикалијама   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2БИ1 Безбедност на раду   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2БСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2БМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ