Студијски програм: Хемијско инжењерство

Објављено у Мастер академске студије Штампа

Студијски програм Хемијско инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области технолошког инжењерства у ужој научној области Хемијско инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у хемијској, нафтно-петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији.

На мастер академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно, Нафтно-петрохемијско и Еко-енергетско инжењерство.

Хемијско-процесно инжењерство

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 3 - - - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДХМИ 02 Оптимизација еко-технолошких процеса ИЗ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
ДХМИ 05 Сепарациони процеси ИБМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
3. Предмет изборног блока 2 1 ИБМ 3 3 - - - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДХПИ 03 Вишефазни хемијски реактори ИМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
ДХМИ 01 Математичко моделовање технолошких процеса ИЗ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 3 1 ИБМ 3 3 - - - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДХМИ 04 Процена ризика ИЗ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
ДХПИ 02 Феномени преноса ИМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
5. ДХО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДХИ 01 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДХИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 12 Укупно = 20 Укупно = 0
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Нафтно-петрохемијско инжењерство

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДНПИ 01 Конверзиони процеси у преради нафте ИМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДНПИ 02 Одрживи развој и енергија ИБМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
3. Предмет изборног блока 2 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДНПИ 05 Мономери и поликондензационе компоненте ИМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
ДНПИ 04 Когенерацијска постројења и еколошки аспекти њихове примене ИМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 3 1 ИБМ 3 3 - - - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДНПИ 03 Примена водоника, супституисаног природног и течног нафтног гаса ИЗ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДНПИ 06 Индустријски информациони системи ИМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
5. ДХО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДХИ 01 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДХИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 6 Укупно = 20 Укупно = 6
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Еко-енергетско инжењерство

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 3 - - - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДХМИ 02 Оптимизација еко-технолошких процеса ИЗ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
ДЕЕИ 01 Процена утицаја технолошких система на околину ИМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
3. Предмет изборног блока 2 1 ИБМ 3 3 - - - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДХМИ 04 Процена ризика ИЗ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
ДХМИ 01 Математичко моделовање технолошких процеса ИЗ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 3 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ДХМИ 05 Сепарациони процеси ИМ 3 3 - - - 7 Преузми ПДФ
ДЕЕИ 04 Катализа у заштити животне средине ИМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
5. ДХО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДХИ 01 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДХИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 9 Укупно = 20 Укупно = 3
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ