Студијски програм: Биотехнологија

Објављено у Мастер академске студије Штампа

Студијски програм Биотехнологија образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија.

Студијски програм Биотехнологија на овом нивоу студирања представља континуитет са основним нивоом студирања. Циљ му је образовање мастер инжењера технологије способних да самостално или у тиму организују, контролишу и пројектују биотехнолошку производњу, воде релевантна истраживања и развијају нове технологије и поступке који доприносе развоју биотехнолошких производа, односно за професионалан рад и руковођење у различитим областима биотехнолошке индустрије.

Мастер академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство. Избор студијског подручја студент, у складу са сопственим афинитетима, врши приликом уписа мастер академских студија.

Прехрамбена биотехнологија

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3,4. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира три предмета од понуђених осам.
ДПБИ 01 Технологија специјалних пива ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДПБИ 02 Одабрана поглавља технологије вина ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИ 03 Одабрана поглавља индустријске микробиологије ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДББИ 01 Пројектовање биореактора ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИИ 02 Моделовање биопроцеса ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДПБИ 05 Одабрана поглавља заштите околине у прехрамбеним биотехнологијама ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИ 06 Управљање квалитетом у биотехнологији ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИ 07 Биопроцеси и окружење ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
5. ДБО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДБИ 01 Студијски истраживачки рад 2 И - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДБИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Биохемијско инжењерство

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3,4. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира три предмета од понуђених осам.
ДБИИ 01 Оптимизација биопроцеса ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИИ 02 Моделовање биопроцеса ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДББИ 01 Пројектовање биореактора ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДЗИ 01 Феномени преноса у биореакторима ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИ 03 Одабрана поглавља индустријске микробиологије ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИИ 04 Одабрана поглавља биосепарационог инжењерства ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИ 06 Управљање квалитетом у биотехнологији ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДБИ 07 Биопроцеси и окружење ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
5. ДБО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДБИ 01 Студијски истраживачки рад 2 И - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДБИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ