Студијски програм: Прехрамбено инжењерство

Објављено у Мастер академске студије Штампа

Студијски програм Прехрамбено инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Прехрамбено инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у прехрамбеној индустрији, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе и унапређују постојеће технологије и поступке у области прехрамбеног инжењерства. Осим тога, стечено знање представља потребну теоријску и практичну основу за наставак образовања кроз мастер академске студије и даље.

На мастер академским студијама, на студијском програму Прехрамбено инжењерство постоје три изборна студијска подручја: Инжењерство угљенохидратне хране, Технологије конзервисане хране и Контрола квалитета. Приликом уписа на мастер академске студије студенти се на основу сопствених склоности и жеља опредељују за једно од наведених изборних подручја.

Инжењерство угљенохидратне хране

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3,4. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира три предмета од понуђених осам.
ДУХИ 01 Савремени поступци у технологији кондиторских производа ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДУХИ 02 Савремени поступци у технологији шећера ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДУХИ 03 Савремени поступци у технологији хлеба ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДУХИ 04 Технологија и примена скробних модификата у прехрамбеним производима ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДУХИ 05 Савремени поступци у технологији млинске прераде пшенице ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДУХИ 06 Прерада споредних производа технологија угљенохидратне хране ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 18 Савремени правци у пројектовању технолошких процеса ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДПИ 01 Антиоксиданти у прехрамбеној индустрији ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
5. ДККО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДЗО 02 Студијски истраживачки рад 2 И - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДПИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Технологије конзервисане хране

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3,4. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира три предмета од понуђених осам.
ДКХИ 21 Савремени трендови у исхрани ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 22 Одабрана поглавља микробиологије хране ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 23 Савремени трендови у технологији меса ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 24 Савремени трендови у технологији уља и масти ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 25 Савремени трендови у технологијама прераде воћа и поврћа ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 26 Савремени трендови у технологији млека и млечних производа ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 27 Савремено паковање прехрамбених производа ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 28 Технологија и карактеристике наменских масти ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
5. ДККО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДЗО 02 Студијски истраживачки рад 2 И - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДПИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Контрола квалитета

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3,4. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7
* Студент бира три предмета од понуђених осам.
ДККИ 01 Одабрана поглавља метода раздвајања ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДККИ 02 Одабрана поглавља оптичких метода ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДККИ 03 Одабрана поглавља електроаналитичких метода ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДККИ 12 Хемометрија ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДККИ 05 Ензимске методе у анализи хране ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДККИ 07 Одабрана поглавља хемијске анализе ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДПИ 01 Антиоксиданти у прехрамбеној индустрији ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДКХИ 22 Одабрана поглавља микробиологије хране ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
5. ДККО 01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДЗО 02 Студијски истраживачки рад 2 И - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДПИ 02 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ