Финансијски планови и извештаји

Објављено у О нама Штампа

Додатна обавештења и фајлови о финансијским плановима и извештајима Факултета могу се пронаћи на овој страници. 

Финансијски план Факултета за 2020. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2021. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Трећа измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Седма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Осма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Девета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Десета измена и допуна Преузми ПДФ

Финансијски извештај Факултета за 2021. годину

Биланс стања Преузми ПДФ
Биланс прихода и расхода Преузми ПДФ
Извештај о капиталним издацима и примањима Преузми ПДФ
Извештај о новчаним токовима Преузми ПДФ
Извештај о извршењу буџета Преузми ПДФ
Потписи одговорних лица Преузми ПДФ