opšte inženjerske discipline

Katedra učestvuje u nastavnim procesima na svim studijskim programima u procesu obrazovanja na osnovnom, master i doktorskom nivou studija. Većina predmeta koje Katedra izvodi su na prvoj i drugoj godini osnovnih studija. Pri Katedri organizuje se nastava iz sledećih predmeta: Matematike: I i II, Inženjerske statistike, Fizičke hemije, Tehničke termodinamike, Energetske efikasnosti tehnoloških procesa, Katalize i katalitičkih procesa, Monitoringa životne sredine, Engleskog jezika i dr. Predmetni nastavnici su autori i koautori više publikacija i udžbenika koji pokrivaju oblasti njihove kompetencije i namenjeni su studentima Tehnološkog fakulteta. Katedra je nosilac studijskog programa: Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima, na master akademskim studijama. Takođe, nosilac je i studijskog područja: Eko-energetsko inženjerstvo, na osnovnim i master akademskim studijama, kao i na doktorskim studijama.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. Dr Aleksandar Jokić, šef katedre
  2. Dr Jelena Pavličević, zamenik šefa katedre
  3. Dr Goran Bošković
  4. Dr Aleksandar Takači
  5. Dr Tatjana Vulić
  6. Dr Tatjana Došenović
  7. Dr Dušan Rakić
  8. Dr Mirjana Brdar
  9. Dr Jelena Jerković
10. Dr Milica Hadnađev-Kostić

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dr Ferenc Kiš
  2. Dr Sanja Panić
  3. Master inženjer Nemanja Milović

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates