laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda

Tehnološki fakultet Novi Sad je od svog osnivanja uporedo sa razvojem struke, razvijao i laboratorije negujući tradiciju dobre laboratorijske prakse ne samo u pogledu naučno-istraživačke delatnosti, nego i u saradnji sa korisnicima svojih usluga.

U skladu sa zahtevima savremenog svetskog tržišta i poslovanja Tehnološki fakultet je, želeći da svojim korisnicima obezbedi maksimalnu pouzdanost, pravovremenost i poverljivost usluga laboratorijskih ispitivanja uzoraka, 2002. godine je formirao LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA koja je 2003. godine stekla i akreditaciju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje (Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-059).

DELATNOST

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA je jedinstveno mesto na kome se susreću NAUKA I TEHNOLOGIJA u cilju ispitivanja BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE.
Osoblje LABORATORIJE čini više od 20 doktora nauka i specijalista, koji poseduju vrhunska znanja o:
- kvalitetu i bezbednosti predmeta ispitivanja
- tehnologiji proizvoda koji se ispituju
- načinu njihove upotrebe i
- održivosti proizvoda.
Zahvaljujući stručnosti svog osoblja LABORATORIJA, uz kontrolu kvaliteta proizvoda, može da pruži i naučno-stručne, tehničke i savetodavne usluge.

OBIM ISPITIVANJA

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA obavlja fizička, hemijska, senzorska, mikrobiološka ispitivanja i ispitivanja sadržaja kontaminenata (mikotoksina, teških metala i pesticida) u uzorcima hrane, sirovina, poluproizvoda, pratećih materijala i dr.
Obim akreditacije LABORATORIJE dostupan je je ovde, kao i na sajtu Akreditacionog tela Srbije www.ats.rs.
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA može da pruži naučno-stručnu i tehničku pomoć, kao i savetodavne usluge u vezi sa:
- poboljšanjem hemijskih, nutritivnih, senzorskih i funkcionalnih svojstava hrane, sirovina, poluproizvoda, pratećih materijala i dr.
- unapređenjem tehnološkog procesa proizvodnje
- uvođenjem novih tehnologija i proizvoda
- ispitivanjem održivosti i roka trajanja proizvoda
- unapređenjem higijene proizvoda i procesa uz utvrđivanje rizika i izradu planova interne kontrole
- edukacijom zainteresovanih subjekata u poslovanju hranom (kursevi, obuke, treninzi,...)
- izradom deklaracija i specifikacija proizvoda.

Zahtev za obavljanje ispitivanja

ORGANIZACIJA LABORATORIJE

LABORATORIJU čini deset specijalizovanih Odeljenja:
Odeljenje za mleko i mlečne proizvode
Odeljenje za meso i proizvode od mesa
Odeljenje za ulja i masti
Odeljenje za voće i povrće
Odeljenje za vino i alkoholna pića
Odeljenje za kvasac
Odeljenje za konditorske proizvode
Odeljenje za brašno, pekarske i testeničarske proizvode
Odeljenje za mikrobiologiju
Odeljenje za kontaminente u hrani

KONTAKT

Rukovodilac LABORATORIJE:
Prof. dr Dragoljub Cvetković
Tel: 021/485-3627, Mob. 063/868-0438
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac za kvalitet:
Dr Ranko Romanić
Tel: 021/485-3710
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prijem uzoraka i korisnički servis:
Tehnološki fakultet Novi Sad
Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, prizemlje, prostorija br. 15
Kontakt osoba: Miloš Bjelica, dipl. inž.
Tel: 021/485-3681, Fax: 021/458-798
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zahtev za obavljanje ispitivanja

Proces za primanje, vrednovanje i donošenje odluka o prigovorima dokumentovan je u proceduri LAB-P-05 - pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates