инжењерство материјала

Студијски програм: Инжењерство материјала

Студијски програм Инжењерство материјала образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Инжењерство материјала, у звању Дипломирани инжењер технологије.

У оквиру студијског програма Инжењерство материјала образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално или у тиму воде, контролишу и унапређују производњу материјала као и свих компоненти и финалних производа добијених од керамичких, полимерних или композитних материјала, испитују и побољшавају састав, структуру и својства материјала, те прерађују, примењују и рециклирају материјал и анализирају утицај материјала и њихову производњу на животну средину у циљу њене заштите. Овај студијски програм је и основа за наставак образовања кроз мастер академске студије и даље.

Наставни план и програм студијског програма Инжењерство материјала можете погледати на старој страници Факултета

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates