еко-енергетско инжењерство

Студијски програм: Хемијско инжењерство
Студијско подручје: Еко-енергетско инжењерство

Студијски програм Хемијско инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области технолошког инжењерства у ужој научној области Хемијско инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у хемијској, нафтно- петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији.

На основним академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно, Нафтно-петрохемијско и Еко-енергетско инжењерство.

Студијско подручје Еко-енергетско инжењерство, укључује мултидисциплинарну примену природних наука, екологије и инжењерских дисциплина, које су неопходне за оспособљавање инжењера овог профила за идентификовање, анализу и решавање постојећих еко-енергетских проблема процесне индустрије, али и њихове припремљености за прихватање изазова у будућности заштите животне средине са аспекта одрживог развоја. Инжењери овог студијског подручја оспособљавају се за рад у процесним технологијама (прехрамбеној, хемијској, петрохемијској, фармацеутској индустрији и биотехнолошкој производњи) у циљу: рационализације процеса производње, примене обновљивих извора енергије, развоја нових процесних технологија за коришћење секундарних сировина, управљања отпадом, рециклаже споредних производа и пројектовања система заштите околине.

Наставни план и програм студијског подручја Еко-енергетско инжењерство можете погледати на старој страници Факултета

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates