нафтно-петрохемијско инжењерство

Студијски програм: Хемијско инжењерство
Студијско подручје: Нафтно-петрохемијско инжењерство

Студијски програм Хемијско инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области технолошког инжењерства у ужој научној области Хемијско инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у хемијској, нафтно- петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији.

На основним академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно, Нафтно-петрохемијско и Еко-енергетско инжењерство.

Нафтно-петрохемијско инжењерство омогућава стицање знања неопходних за производњу, испитивање и развој, примену и пласман производа нафте, гаса, петрохемијских производа, горива, мазива и алтернативних горива као еколошки прихватљивих производа. Нафтно-петрохемијски инжењер оспособљен је да води, унапређује и оптимизује постојеће хемијско-технолошке процесе у складу са савременим стандардима квалитета, заштите околине и одрживог развоја. Настава на студијском подручју нафтно-петрохемијског инжењерства изводи се уз примену савремених инструменталних метода, уз подршку модерних софтверских пакета и сарадњу са европским универзитетима. Вишегодишње искуство у сарадњи са компанијама из нафтно-петрохемијске индустрије омогућава стицање актуелних и практичних сазнања, што омогућава брзо и ефикасно укључивање инжењера у постојеће хемијско-технолошке процесе по завршетку студија.

Наставни план и програм студијског подручја Нафтно-петрохемијско инжењерство можете погледати на старој страници Факултета

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates