logo tflogo uns

Студентски парламент

Студентски парламент је орган Факултета преко ког студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету. Студентски парламент Факултета је организационо и структурно повезан са Студентским парламентом Универзитета у Новом Саду. Представници студената у органима Факултета, у које студенти именују своје представнике, делују у циљу остваривања права и заштите интереса студената Факултета.

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке године, а најкасније до 15. априла, тајним и непосредним гласањем. За члана Студентског парламента може се кандидовати сваки студент који прикупи најмање 30 потписа студената који имају право на изборима. Кандидатура садржи име и презиме студента, факултет, студијски програм, годину студија и просечну оцену студија, биографију са сликом, списак са потписима подршке кандидатури и мотивационо писмо.

Студентски парламент има 15 чланова из реда студената. Студентски парламент чини 5 студената прехрамбених смерова, 4 студента биотехнолошких смерова, 3 студента фармацеутског смера, 2 студента хемијских смерова и 1 студент уписан на студијски програм Инжењерство материјала.

Уколико на изборној листи нема потребан број кандидата са одређеног студијског програма, упражњено место се попуњава студентом који је освојио највише гласова са било ког другог студијског програма.

Студентски парламент Факултета:

 1. бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента и студента продекана;
 2. формира радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 3. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 4. доноси план и програм активности Студентског парламента;
 5. разматра питања у вези са унапређењем мобилности студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 6. организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 7. учествује у поступку самовредновања Факултета;
 8. остварује студентску мeђуфакултетску и међународну сарадњу;
 9. бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета у складу са општим актом установе, удружења, односно Факултета;
 10. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента;
 11. бира и разрешава чланове комисија које разматрају питања од интереса за Студентски парламент;
 12. обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета.

Чланови Студентског парламента Технолошког факултета Нови Сад:

 • Малиновић Драгана
 • Цватнић Теодора
 • Јовишић Теодора
 • Пандуров Владимир
 • Оташевић Исидора
 • Радовановић Милан
 • Жерајић Јелена
 • Пантелић Јована
 • Радовановић Јована
 • Грмуша Маша
 • Сулејмановић Мирјана
 • Кривошија Слађана
 • Максимовић Марија
 • Коћишев Алекса

ПРЕУЗИМАЊА

Пословник о раду Студентског парламента Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Преузми ПДФ

КОНТАКТ

Facebook страница Студентског парламента: Отвори линк
Е-mail Студентског парламента: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.