Oрганизациона структура

Објављено у Факултет Штампа

Технолошки факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне делатности односно у области виског образовања за сва три нивоа студија и у складу са Дозволом за рад.

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ПО ФУНКЦИЈИ
 1. Проф. др Биљана Пајин, декан, председник Већа
 2. Проф. др Марина Шћибан, продекан за наставу
 3. Проф. др Јарослав Катона, продекан за финансије
 4. Проф. др Зита Шереш, продекан за науку
ПРЕДСТАВНИЦИ КАТЕДРИ
 1. Доц. др Јелена Јерковић
 2. Проф. др Јелена Павличевић
 3. Прoф. др Мирјана Антов
 4. Доц. др Јасмина Витас
 5. Доц. др Зорица Стојановић
 6. Прoф. др Бојана Иконић
 7. Прoф. др Драгана Шороња-Симовић
 8. Доц. др Ивана Лончаревић
 9. Доц. др Катарина Канурић
 10. Прoф. др Драгана Шороња-Симовић
 11. Доц. др Сенка Поповић
 12. Доц. др Бранислав Шојић
 13. Доц. др Јадранка Фрај
 14. Доц. др Александра Ранитовић
 15. Проф. др Синиша Додић
 16. Доц. др Олга Говедарица
 17. Проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић
 18. Прoф. др Владимир Срдић
 19. Проф. др Мирјана Јовичић
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
 1. Никола Цветковић
 2. Ања Таушан
 3. Дамир Ука
 4. Јована Вукичевић
 5. Сара Јелача
 6. Зоран Митровић
СТУДЕНТ ПРОДЕКАН
 1. Немања Шпирић

ЧЛАНОВИ САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА
 1. Проф. др Оскар Бера
 2. Проф. др Татјана Дошеновић
 3. Проф. др Гордана Ћетковић
 4. Проф. др Александар Такачи
 5. Проф. др Александра Тепић Хорецки
 6. Доц. др Марија Јокановић
 7. Доц. др Сунчица Коцић-Танацков
 8. Проф. др Јасна Чанадановић-Брунет
 9. Проф. др Јелена Пејин
 10. Доц. др Страхиња Ковачевић
ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
 1. Горан Бућан, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 2. Слободан Танасин, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
 1. Ања Таушан
 2. Никола Цветковић
 3. Јована Вукичевић
ЧЛАНОВИ САВЕТА - ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
 1. Славка Дукић, мастер правник
 2. Ана Лекић, мастер правник
 3. Дејан Наћић, дипломирани инжењер
 4. др Славко Ракић
 5. др Вера Зеленовић, ванредни професор Економског факултета у Суботици
 6. Клара Сечеи Буш (Szescei Bús Klára), економиста
ДЕКАН И ПРОДЕКАНИ
 1. др Биљана Пајин, декан
 2. др Јарослав Катона, продекан за финансије
 3. др Марина Шћибан, продекан за наставу
 4. др Зита Шереш, продекан за науку

Преузимања

Организациона структура Преузми ПДФ
Референце запослених Отвори линк