logo tflogo uns

Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство

Запослени су активни у наставном процесу на свим нивоима студија, научном и стручном раду из области биотехнологије и фармацеутског инжењерства. Од оснивања Факултета настава из класичних биотехнолошких процеса (технологија пива, вина, квасца, биоетанола) поверена је запосленима у Заводу за микробиолошке процесе, претечи данашњег дела Катедре. Временом је прошириван наставни програм и квалитативно надограђиван па је данас Катедра одговорна за модуле Прехрамбена биотехнологија и Биохемијско инжењерство (обухвата савремене процесе као што су нпр. генетичко инжењерство и биосепарациони процеси).


Од 1978. године уведен је смер хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства који претходи данашњем студијском програму Фармацеутско инжењерство. Већ дуги низ година за извођење наставе из стручних предмета у оквиру овог програма задужен је део наставног особља ове Катедре. У надлежности Катедре су и 3 програма специјалистичких студија – Микробиолошка безбедност хране, Енологија и Козметичка технологија.

Научни рад чланова Катедре одвија се кроз низ домаћих (покрајинских и републичких) и међународних пројеката (ЕУРЕКА, ЦОСТ), затим кроз сарадњу са научним институцијама у региону и Европи, као и кроз усавршавања млађих чланова на одабраним европским институтима. Бројни чланови Катедре активни су и у трансферу знања, тзв. сарадњи са привредом, у оквиру акредитоване Лабораторије за испитивање прехрамбених производа, извођењу низа курсева (нпр. Саветник за хемикалије, Основе микробиолошке безбедности хране итд.), као и кроз реализацију низа уговора о пословно-техничкој сарадњи са разним домаћим и интернационалним компанијама.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Синишa Maркoв, рeдoвни прoфeсoр, шеф Катедре
 2. др Joвaнa Грaхoвaц, вaнрeдни прoфeсoр,  заменик шефа Катедре
 3. др Синишa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр
 4. др Jeлeнa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр
 5. др Зoрaн Зeкoвић, рeдoвни прoфeсoр
 6. др Maринa Шћибaн, рeдoвни прoфeсoр
 7. др Jeлeнa Пejин, рeдoвни прoфeсoр
 8. др Дрaгoљуб Цвeткoвић, рeдoвни прoфeсoр
 9. др Лидиja Пeтрoвић, рeдoвни прoфeсoр
 10. др Влaдимир Пушкaш, рeдoвни прoфeсoр
 11. др Сeнкa Видoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 12. др Вeснa Вучурoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 13. др Дaмjaн Вучурoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 14. др Jeлeнa Прoдaнoвић,вaнрeдни прoфeсoр
 15. др Бojaнa Бajић, дoцeнт
 16. др Урoш Mиљић, доцент
 17. др Брaнимир Пaвлић, доцент
 18. др Aлeксaндрa Рaнитoвић, дoцeнт
 19. др Зoрaнa Тривуновић, дoцeнт
 20. др Jaдрaнкa Фрaj, дoцeнт
 21. др Jeлeнa Влaдић, дoцeнт
 22. др Дрaгaнa Кукић, aсистeнт сa дoктoрaтoм
 23. др Aнa Томић, aсистeнт сa дoктoрaтoм
 24. Joвaнa Рајовић, асистент
 25. Милана Прибић, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу

 1. др Вeснa Вaсић, нaучни сaрaдник
 2. др Aлeксaндрa Цвeтaнoвић, нaучни сaрaдник
 3. др Mилoш Рaдoсaвљeвић, нaучни сaрaдник
 4. др Ружица Томичић, нaучни сарадник
 5. др Jeлeнa Mилинкoвић-Будинчић, нaучни сарадник
 6. др Ивaнa Mитрoвић, нaучни сaрaдник
 7. др Ивaнa Пajчин, нaучни сарадник
 8. др Наташа Настић, научни сарадник
 9. др Aлeксaндрa Гaвaрић, научни сaрaдник
 10. др Оља Шовљански, научни сарадник
 11. Вања Влајков, истраживач-сaрaдник
 12. Ида Заховић, истраживач-сарадник
 13. Јована Гуцунски, истраживач-приправник
 14. Селена Дмитровић, истраживач-приправник
 15. Синиша Симић, истраживач-приправник