logo tflogo uns

Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство

Запослени су активни у наставном процесу на свим нивоима студија, научном и стручном раду из области биотехнологије и фармацеутског инжењерства. Од оснивања Факултета настава из класичних биотехнолошких процеса (технологија пива, вина, квасца, биоетанола) поверена је запосленима у Заводу за микробиолошке процесе, претечи данашњег дела Катедре. Временом је прошириван наставни програм и квалитативно надограђиван па је данас Катедра одговорна за модуле Прехрамбена биотехнологија и Биохемијско инжењерство (обухвата савремене процесе као што су нпр. генетичко инжењерство и биосепарациони процеси).


Од 1978. године уведен је смер хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства који претходи данашњем студијском програму Фармацеутско инжењерство. Већ дуги низ година за извођење наставе из стручних предмета у оквиру овог програма задужен је део наставног особља ове Катедре. У надлежности Катедре су и 3 програма специјалистичких студија – Микробиолошка безбедност хране, Енологија и Козметичка технологија.

Научни рад чланова Катедре одвија се кроз низ домаћих (покрајинских и републичких) и међународних пројеката (ЕУРЕКА, ЦОСТ), затим кроз сарадњу са научним институцијама у региону и Европи, као и кроз усавршавања млађих чланова на одабраним европским институтима. Бројни чланови Катедре активни су и у трансферу знања, тзв. сарадњи са привредом, у оквиру акредитоване Лабораторије за испитивање прехрамбених производа, извођењу низа курсева (нпр. Саветник за хемикалије, Основе микробиолошке безбедности хране итд.), као и кроз реализацију низа уговора о пословно-техничкој сарадњи са разним домаћим и интернационалним компанијама.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Синишa Maркoв, рeдoвни прoфeсoр, шеф Катедре, ORCID: 0000-0001-9758-7482
 2. др Joвaнa Грaхoвaц, вaнрeдни прoфeсoр,  заменик шефа Катедре, ORCID: 0000-0001-9936-9665
 3. др Синишa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр, ORCID: 0000-0002-3072-0549
 4. др Jeлeнa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр
 5. др Зoрaн Зeкoвић, рeдoвни прoфeсoр, ORCID: 0000-0002-5432-7071
 6. др Maринa Шћибaн, рeдoвни прoфeсoр, ORCID: 0000-0001-5677-0723
 7. др Jeлeнa Пejин, рeдoвни прoфeсoр, ORCID: 0000-0002-9969-5660
 8. др Дрaгoљуб Цвeткoвић, рeдoвни прoфeсoр, ORCID: 0000-0001-8678-4499
 9. др Лидиja Пeтрoвић, рeдoвни прoфeсoр, ORCID: 0000-0002-9542-9576
 10. др Влaдимир Пушкaш, рeдoвни прoфeсoр, ORCID: 0000-0002-7186-8398
 11. др Сeнкa Видoвић, вaнрeдни прoфeсoр, ORCID: 0000-0001-6936-3289
 12. др Вeснa Вучурoвић, вaнрeдни прoфeсoр, ORCID: 0000-0002-2923-552X
 13. др Дaмjaн Вучурoвић,вaнрeдни прoфeсoр, ORCID: 0000-0002-0555-6089
 14. др Jeлeнa Прoдaнoвић,вaнрeдни прoфeсoр ORCID: 0000-0003-3442-9561
 15. др Бojaнa Бajић, дoцeнт, ORCID: 0000-0001-9786-2376
 16. др Урoш Mиљић, доцент, ORCID: 0000-0002-1947-8122
 17. др Брaнимир Пaвлић, доцент, ORCID: 0000-0002-3551-7478
 18. др Aлeксaндрa Рaнитoвић, дoцeнт, ORCID: 0000-0002-9666-7373
 19. др Зoрaнa Тривуновић, дoцeнт, ORCID: 0000-0002-2889-219X
 20. др Jaдрaнкa Фрaj, дoцeнт, ORCID: 0000-0002-7938-4507
 21. др Jeлeнa Влaдић, дoцeнт, ORCID: 0000-0002-3891-7266
 22. др Дрaгaнa Кукић, aсистeнт сa дoктoрaтoм, ORCID: 0000-0003-2326-5776
 23. др Aнa Томић, aсистeнт сa дoктoрaтoм, ORCID: 0000-0002-6338-342X
 24. Joвaнa Рајовић, асистент, ORCID: 0000-0002-8024-9003
 25. Милана Прибић, асистент, ORCID: 0000-0003-4176-822X

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

 1. др Вeснa Вaсић, нaучни сaрaдник, ORCID: 0000-0002-0548-4636
 2. др Aлeксaндрa Цвeтaнoвић, нaучни сaрaдник, ORCID: 0000-0001-5621-1788
 3. др Mилoш Рaдoсaвљeвић, нaучни сaрaдник, ORCID: 0000-0001-6473-5282
 4. др Ружица Томичић, нaучни сарадник, ORCID: 0000-0002-5602-8761
 5. др Jeлeнa Mилинкoвић-Будинчић, нaучни сарадник, ORCID: 0000-0002-1113-4456
 6. др Ивaнa Mитрoвић, нaучни сaрaдник, ORCID: 0000-0003-0948-0613
 7. др Ивaнa Пajчин, нaучни сарадник, ORCID: 0000-0001-7133-1518
 8. др Наташа Настић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-4164-0659
 9. др Aлeксaндрa Гaвaрић, научни сaрaдник, ORCID: 0000-0001-8904-6993
 10. Вања Влајков, истраживач-сaрaдник, ORCID: 0000-0002-0585-3841
 11. Ида Заховић, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-5735-5182
 12. Оља Шовљански, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-9118-4209
 13. Јована Гуцунски, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0002-2912-7801
 14. Селена Дмитровић, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0002-1279-0009
 15. Синиша Симић, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0001-7394-5222