Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3
Математика 2 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
09:00- 10:00
10:00 - 11:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
Група 1
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Витас Јасмина
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
Група 1, Група 2, Група 3
Математика 2 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
---
11:00 - 12:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
12:00 - 13:00 ---
Група 1
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
---
13:00 - 14:00 ---
Група 1
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
10/I
---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3
Математика 2 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
09:00- 10:00
10:00 - 11:00
Група 2
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Витас Јасмина
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
Група 2
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
Група 1, Група 2, Група 3
Математика 2 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
---
11:00 - 12:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
12:00 - 13:00 --- ---
13:00 - 14:00 --- --- ---
Група 2
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
10/I
14:00 - 15:00 --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3
Математика 2 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
09:00- 10:00
10:00 - 11:00
Група 3
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
Група 1, Група 2, Група 3
Математика 2 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
---
11:00 - 12:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
12:00 - 13:00 --- --- ---
13:00 - 14:00 ---
Група 3
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
10/I
---
Група 3
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Витас Јасмина
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 4
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
---
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
Група 4
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
10/I
Група 4
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
---
11:00 - 12:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
12:00 - 13:00 --- ---
Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Вежбе
Брдар Мирјана
26/ПР
13:00 - 14:00
Група 4
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
---
Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Вежбе
Брдар Мирјана
26/ПР
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 5
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
---
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00
Група 5
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Бојанић Немања
10/I
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
Група 5
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
---
11:00 - 12:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
12:00 - 13:00 ---
Група 5
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Вежбе
Брдар Мирјана
26/ПР
13:00 - 14:00 ---
Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Вежбе
Брдар Мирјана
26/ПР
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 6
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 6
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Бојанић Немања
10/I
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Предавања
Дошеновић Татјана, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 6
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
11:00 - 12:00 ---
12:00 - 13:00 --- ---
Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Вежбе
Брдар Мирјана
26/ПР
---
13:00 - 14:00 --- ---
Група 4, Група 5, Група 6
Математика 2 Вежбе
Брдар Мирјана
26/ПР
Група 6
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 7
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Вежбе
Такачи Александар
26/ПР
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Предавања
Такачи Александар
26/ПР
---
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Предавања
Такачи Александар
26/ПР
---
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
---
11:00 - 12:00 ---
12:00 - 13:00
Група 7
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Бојанић Немања
10/I
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Вежбе
Такачи Александар
26/ПР
--- ---
13:00 - 14:00
Група 7
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
Група 7
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 8
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Вежбе
Такачи Александар
26/ПР
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Предавања
Такачи Александар
26/ПР
Група 8
Основи инжењерства Лабораторијске вежбе
Бојанић Немања
10/I
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Предавања
Такачи Александар
26/ПР
Група 8
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
09:00- 10:00
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5, Група 6, Група 7, Група 8
Основи инжењерства Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
11:00 - 12:00
Група 8
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
12:00 - 13:00 ---
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Вежбе
Такачи Александар
26/ПР
---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 9
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Вежбе
Такачи Александар
26/ПР
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Предавања
Такачи Александар
26/ПР
---
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Предавања
Такачи Александар
26/ПР
---
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Органска хемија Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9
Аналитичка хемија Предавања
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Амфитеатар
Група 9
Елементи машинства Предавања
Павличевић Јелена
26/ПР
11:00 - 12:00 ---
12:00 - 13:00 ---
Група 7, Група 8, Група 9
Математика 2 Вежбе
Такачи Александар
26/ПР
---
Група 9
Елементи машинства Вежбе
Павличевић Јелена
26/ПР
13:00 - 14:00
Група 9
Аналитичка хемија Лабораторијске вежбе
Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
Група 9
Органска хемија Лабораторијске вежбе
Караџић Бањац Милица, Цванић Теодора, Савељић Ања
Лабораторија 21, Стара зграда, II Спрат
---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство угљенохидратне хране II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 1
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 1
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II
Колоидна хемија Лабораторијске вежбе
Бучко Сандра
Лабораторија 17, Стара зграда, III Спрат
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 --- --- --- --- ---
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Технолошке операције 1 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Фармацеутско инжењерство II
Колоидна хемија Предавања
Катона Јарослав
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II, Хемијско-процесно инжењерство II, Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Технолошке операције 1 Вежбе
Бајац Јелена, Радојковић Марија
Амфитеатар
---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Технологије конзервисане хране II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- ---
Технологије конзервисане хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 2
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Технологије конзервисане хране II
Колоидна хемија Лабораторијске вежбе
Бучко Сандра
Лабораторија 17, Стара зграда, III Спрат
Технологије конзервисане хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 2
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Технолошке операције 1 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Фармацеутско инжењерство II
Колоидна хемија Предавања
Катона Јарослав
Амфитеатар
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II, Хемијско-процесно инжењерство II, Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Технолошке операције 1 Вежбе
Бајац Јелена, Радојковић Марија
Амфитеатар
---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Контрола квалитета II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Контрола квалитета II, Биохемијско инжењерство II - Група 3
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
Контрола квалитета II
Колоидна хемија Лабораторијске вежбе
Бучко Сандра
Лабораторија 17, Стара зграда, III Спрат
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- --- ---
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Технолошке операције 1 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Фармацеутско инжењерство II
Колоидна хемија Предавања
Катона Јарослав
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00
Контрола квалитета II, Биохемијско инжењерство II - Група 3
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II, Хемијско-процесно инжењерство II, Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Технолошке операције 1 Вежбе
Бајац Јелена, Радојковић Марија
Амфитеатар
---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Прехрамбена биотехнологија II
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
--- ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- --- ---
12:00 - 13:00
Прехрамбена биотехнологија II
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
Фармацеутско инжењерство II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Технолошке операције 1 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Фармацеутско инжењерство II
Колоидна хемија Предавања
Катона Јарослав
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 ---
15:00 - 16:00 ---
Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Технолошке операције 1 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
Амфитеатар
Прехрамбена биотехнологија II
Колоидна хемија Лабораторијске вежбе
Шкрбић Јелена
Лабораторија 17, Стара зграда, III Спрат
---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство II - Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 1
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 1
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
Биохемијско инжењерство II
Биокатализатори у биотехнолошкој производњи Предавања
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Биохемијско инжењерство II
Биокатализатори у биотехнолошкој производњи Лабораторијске вежбе
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
---
12:00 - 13:00 ---
Фармацеутско инжењерство II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Технолошке операције 1 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 --- ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 ---
Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Технолошке операције 1 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство II - Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- ---
Технологије конзервисане хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 2
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
Биохемијско инжењерство II
Биокатализатори у биотехнолошкој производњи Предавања
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Биохемијско инжењерство II
Биокатализатори у биотехнолошкој производњи Лабораторијске вежбе
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
Технологије конзервисане хране II, Биохемијско инжењерство II - Група 2
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
12:00 - 13:00 ---
Фармацеутско инжењерство II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Технолошке операције 1 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00 --- ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 ---
Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Технолошке операције 1 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство II - Група 3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Контрола квалитета II, Биохемијско инжењерство II - Група 3
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
---
Биохемијско инжењерство II
Биокатализатори у биотехнолошкој производњи Предавања
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Биохемијско инжењерство II
Биокатализатори у биотехнолошкој производњи Лабораторијске вежбе
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
---
12:00 - 13:00 ---
Фармацеутско инжењерство II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Технолошке операције 1 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 --- ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00
Контрола квалитета II, Биохемијско инжењерство II - Група 3
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Технолошке операције 1 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Хемијско-процесно инжењерство II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Предавања
Јокић Александар
9/II
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Хемијско-процесно инжењерство II
Катализа и каталитички процеси Лабораторијске вежбе
Хаднађев-Костић Милица, Карановић Ђурђица
Лабораторија 18, Стара зграда, III Спрат
Хемијско-процесно инжењерство II
Процесна мерна техника Предавања
Николовски Бранислава
9/II
09:00- 10:00
Хемијско-процесно инжењерство II
Процесна мерна техника Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
9/II
---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Хемијско-процесно инжењерство II
Катализа и каталитички процеси Предавања
Вулић Татјана
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Вежбе
Јокић Александар
9/II
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Технолошке операције 1 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
Хемијско-процесно инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство III
Заштита околине у хемијској индустрији Предавања
Павличевић Јелена
9/II
---
13:00 - 14:00 ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство III
Заштита околине у хемијској индустрији Вежбе
Лубура Јелена
10/I
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II, Хемијско-процесно инжењерство II, Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Технолошке операције 1 Вежбе
Бајац Јелена, Радојковић Марија
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Нафтно-петрохемијско инжењерство II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II
Транспорт нафте и гаса Предавања
Говедарица Олга
16/I
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Предавања
Јокић Александар
9/II
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Хемијско-процесно инжењерство II
Катализа и каталитички процеси Лабораторијске вежбе
Хаднађев-Костић Милица, Карановић Ђурђица
Лабораторија 18, Стара зграда, III Спрат
Нафтно-петрохемијско инжењерство II
Транспорт нафте и гаса Вежбе
Буљовчић Маја
16/I
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Хемијско-процесно инжењерство II
Катализа и каталитички процеси Предавања
Вулић Татјана
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Вежбе
Јокић Александар
9/II
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Технолошке операције 1 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II, Хемијско-процесно инжењерство II, Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Технолошке операције 1 Вежбе
Бајац Јелена, Радојковић Марија
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Еко-енергетско инжењерство II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Фармацеутско инжењерство II - Група 2, Еко-енергетско инжењерство II
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Предавања
Јокић Александар
9/II
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Хемијско-процесно инжењерство II
Катализа и каталитички процеси Лабораторијске вежбе
Хаднађев-Костић Милица, Карановић Ђурђица
Лабораторија 18, Стара зграда, III Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Хемијско-процесно инжењерство II
Катализа и каталитички процеси Предавања
Вулић Татјана
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Вежбе
Јокић Александар
9/II
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Технолошке операције 1 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II, Хемијско-процесно инжењерство II, Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Технолошке операције 1 Вежбе
Бајац Јелена, Радојковић Марија
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство II - Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- --- ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
11:00 - 12:00
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
--- --- ---
12:00 - 13:00
Фармацеутско инжењерство II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Технолошке операције 1 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Фармацеутско инжењерство II
Колоидна хемија Предавања
Катона Јарослав
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 ---
Колоидна хемија Лабораторијске вежбе
Шкрбић Јелена
Лабораторија 17, Стара зграда, III Спрат
15:00 - 16:00 ---
Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Технолошке операције 1 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
Амфитеатар
---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство II - Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Фармацеутско инжењерство II - Група 2, Еко-енергетско инжењерство II
Микробиологија Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
--- ---
Биохемија Лабораторијске вежбе
Ђорђевић Татјана
Лабораторија 11, Стара зграда, II Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Микробиологија Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
Амфитеатар
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
Колоидна хемија Лабораторијске вежбе
Шкрбић Јелена
Лабораторија 17, Стара зграда, III Спрат
12:00 - 13:00 ---
Фармацеутско инжењерство II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Технолошке операције 1 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Фармацеутско инжењерство II
Колоидна хемија Предавања
Катона Јарослав
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Биохемија Предавања
Антов Мирјана
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00 ---
Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II
Технолошке операције 1 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Инжењерство материјала II
Увод у материјале Предавања
Милановић Марија
У договору са наставником
---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Предавања
Јокић Александар
9/II
---
Инжењерство материјала II
Структура и својства полимерних материјала Лабораторијске вежбе
Рацков Сања, Стојанов Соња
Лабораторија 2, Зграда петрохемије, III Спрат
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00
Инжењерство материјала II
Увод у материјале Лабораторијске вежбе
Милановић Марија, Стијеповић Иван
Лабораторија 7, Зграда петрохемије, I Спрат
---
Инжењерство материјала II
Структура и својства полимерних материјала Предавања
Пилић Бранка
21/IV
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Пренос топлоте и масе Вежбе
Јокић Александар
9/II
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Технолошке операције 1 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II, Хемијско-процесно инжењерство II, Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Технолошке операције 1 Вежбе
Бајац Јелена, Радојковић Марија
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство угљенохидратне хране III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија шећера 1 Предавања
Шереш Зита
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија скроба Предавања
Докић Љубица
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија чоколаде и какао производа Предавања
Пајин Биљана, Лончаревић Ивана
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија хлеба Предавања
Шороња-Симовић Драгана
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија складиштења жита Предавања
Фиштеш Александар
2/V
09:00- 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија шећера 1 Лабораторијске вежбе
Маравић Никола
Лабораторија 10, Стара зграда, V Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија скроба Лабораторијске вежбе
Николић Ивана
Лабораторија 10, Стара зграда, V Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија чоколаде и какао производа Лабораторијске вежбе
Лончаревић Ивана
Лабораторија 9, Стара зграда, IV Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија хлеба Лабораторијске вежбе
Петровић Јована
Лабораторија 13, Стара зграда, V Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране III
Технологија складиштења жита Лабораторијске вежбе
Бојанић Немања
Лабораторија 10, Стара зграда, V Спрат
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Технологије конзервисане хране III - Група I
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Технологије конзервисане хране III
Технологија производа од воћа и поврћа Предавања
Тепић Хорецки Александра, Шумић Здравко
1/V
--- --- ---
Технологија течних млечних производа и дезерата Лабораторијске вежбе
Канурић Катарина, Дегенек Јована
Лабораторија 15, Стара зграда, III Спрат
09:00- 10:00
Технологије конзервисане хране III
Технологија течних млечних производа и дезерата Предавања
Канурић Катарина, Иличић Мирела
9/II
Технологија производа од воћа и поврћа Лабораторијске вежбе
Тепић Хорецки Александра, Шумић Здравко
Лабораторија 15, Стара зграда, III Спрат
Технологија прераде уљарица Лабораторијске вежбе
Романић Ранко
Лабораторија 3, Стара зграда, IV Спрат
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Технологије конзервисане хране III
Основи производње готове хране Предавања
Јокановић Марија
10/ПР
Технологија меса Лабораторијске вежбе
Шојић Бранислав
Лабораторија 10, Стара зграда, IV Спрат
12:00 - 13:00
Технологије конзервисане хране III
Технологија прераде уљарица Предавања
Романић Ранко
19/IV
Технологије конзервисане хране III
Технологија меса Предавања
Томовић Владимир, Шојић Бранислав
19/IV
Основи производње готове хране Лабораторијске вежбе
Шкаљац Снежана
Лабораторија 10, Стара зграда, IV Спрат
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Технологије конзервисане хране III - Група II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Технологије конзервисане хране III
Технологија производа од воћа и поврћа Предавања
Тепић Хорецки Александра, Шумић Здравко
1/V
--- --- ---
Технологија меса Лабораторијске вежбе
Шојић Бранислав
Лабораторија 10, Стара зграда, IV Спрат
09:00- 10:00
Технологије конзервисане хране III
Технологија течних млечних производа и дезерата Предавања
Канурић Катарина, Иличић Мирела
9/II
---
Основи производње готове хране Лабораторијске вежбе
Шкаљац Снежана
Лабораторија 10, Стара зграда, IV Спрат
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00
Технологије конзервисане хране III
Основи производње готове хране Предавања
Јокановић Марија
10/ПР
--- ---
Технологија течних млечних производа и дезерата Лабораторијске вежбе
Канурић Катарина, Дегенек Јована
Лабораторија 15, Стара зграда, III Спрат
12:00 - 13:00
Технологије конзервисане хране III
Технологија прераде уљарица Предавања
Романић Ранко
19/IV
Технологије конзервисане хране III
Технологија меса Предавања
Томовић Владимир, Шојић Бранислав
19/IV
Технологија прераде уљарица Лабораторијске вежбе
Романић Ранко
Лабораторија 3, Стара зграда, IV Спрат
13:00 - 14:00
Технологија производа од воћа и поврћа Лабораторијске вежбе
Тепић Хорецки Александра, Шумић Здравко
Лабораторија 15, Стара зграда, III Спрат
14:00 - 15:00 ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Контрола квалитета III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Контрола квалитета III
Контрола квалитета у технологијама меса, млека и готове хране Лабораторијске вежбе
Шкаљац Снежана, Шојић Бранислав, Дегенек Јована
Лабораторија 15, Стара зграда, III Спрат
--- --- ---
Контрола квалитета III
Технологија и контрола квалитета воде и отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
12/ПР
09:00- 10:00
Контрола квалитета III
Технологија и контрола квалитета воде и отпадних вода Предавања
Шћибан Марина, Продановић Јелена
12/ПР
Контрола квалитета III
Узорковање и припрема узорака за анализу Лабораторијске вежбе
Шварц-Гајић Јарослава
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
Контрола квалитета III
Узорковање и припрема узорака за анализу Предавања
Шварц-Гајић Јарослава
1/V
10:00 - 11:00
Биохемијско инжењерство III - Група I, Биохемијско инжењерство III - Група II, Контрола квалитета III
Инструменталне методе анализе Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
Контрола квалитета III, Биохемијско инжењерство III
Инструменталне методе анализе Предавања
Стојановић Зорица
12/ПР
Контрола квалитета III
Контрола квалитета у технологијама меса, млека и готове хране Предавања
Канурић Катарина, Шојић Бранислав, Иличић Мирела
1/V
--- ---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија III - Група I
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Прехрамбена биотехнологија III
Анализа хране Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија пекарског квасца Предавања
Вучуровић Весна
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00
Технологија јаких алкохолних пића Лабораторијске вежбе
Миљић Урош, Рајовић Јована
Лабораторија 7, Стара зграда, II Спрат
Технологија пекарског квасца Лабораторијске вежбе
Вучуровић Весна, Рајовић Јована
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
11:00 - 12:00 ---
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија слада Предавања
Пејин Јелена
12/ПР
12:00 - 13:00
Технологија слада Лабораторијске вежбе
Прибић Милана
Лабораторија 14, Стара зграда, II Спрат
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија јаких алкохолних пића Предавања
Пушкаш Владимир, Миљић Урош
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Инжењерство угљенохидратне хране IV
Анализа хране Предавања
Кравић Снежана
10/ПР
13:00 - 14:00 ---
14:00 - 15:00 ---
Биореактори Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
15:00 - 16:00
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија слада Вежбе
Прибић Милана
1/V
--- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија III - Група II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Прехрамбена биотехнологија III
Анализа хране Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија пекарског квасца Предавања
Вучуровић Весна
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
09:00- 10:00
Технологија слада Лабораторијске вежбе
Прибић Милана
Лабораторија 14, Стара зграда, II Спрат
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 ---
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија слада Предавања
Пејин Јелена
12/ПР
---
12:00 - 13:00
Технологија јаких алкохолних пића Лабораторијске вежбе
Миљић Урош, Рајовић Јована
Лабораторија 7, Стара зграда, II Спрат
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија јаких алкохолних пића Предавања
Пушкаш Владимир, Миљић Урош
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Инжењерство угљенохидратне хране IV
Анализа хране Предавања
Кравић Снежана
10/ПР
---
13:00 - 14:00
Технологија пекарског квасца Лабораторијске вежбе
Вучуровић Весна, Рајовић Јована
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
14:00 - 15:00
Биореактори Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
---
15:00 - 16:00
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија слада Вежбе
Прибић Милана
1/V
--- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство III - Група I
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Биохемијско инжењерство III
Биопроцесна опрема Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
Биохемијско инжењерство III
Биопроцесна опрема Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
21/IV
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
09:00- 10:00 ---
Биохемијско инжењерство III
Биопроцесна опрема Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
1/V
10:00 - 11:00 ---
Биохемијско инжењерство III - Група I, Биохемијско инжењерство III - Група II, Контрола квалитета III
Инструменталне методе анализе Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
11:00 - 12:00 --- ---
Биохемијско инжењерство III
Биореактори Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
Биохемијско инжењерство III
Основи биологије ћелије и организама Предавања
Марков Синиша, Ранитовић Александра
19/IV
12:00 - 13:00
Контрола квалитета III, Биохемијско инжењерство III
Инструменталне методе анализе Предавања
Стојановић Зорица
12/ПР
---
Материјали у биотехнологији Лабораторијске вежбе
Стијеповић Иван, Рацков Сања
Лабораторија 2, Зграда петрохемије, III Спрат
13:00 - 14:00
Биохемијско инжењерство III
Основи биологије ћелије и организама Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
---
14:00 - 15:00
Материјали у биотехнологији Вежбе
Стијеповић Иван, Рацков Сања
1/V
--- ---
15:00 - 16:00 ---
Материјали у биотехнологији Предавања
Пилић Бранка
21/IV
--- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство III - Група II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Мониторинг биопроцеса Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
21/IV
Биохемијско инжењерство III
Биопроцесна опрема Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
Биохемијско инжењерство III
Биопроцесна опрема Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
21/IV
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
09:00- 10:00
Биохемијско инжењерство III
Биопроцесна опрема Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
1/V
10:00 - 11:00
Мониторинг биопроцеса Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
Биохемијско инжењерство III - Група I, Биохемијско инжењерство III - Група II, Контрола квалитета III
Инструменталне методе анализе Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
11:00 - 12:00 ---
Биохемијско инжењерство III
Биореактори Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
Биохемијско инжењерство III
Основи биологије ћелије и организама Предавања
Марков Синиша, Ранитовић Александра
19/IV
12:00 - 13:00
Контрола квалитета III, Биохемијско инжењерство III
Инструменталне методе анализе Предавања
Стојановић Зорица
12/ПР
--- ---
13:00 - 14:00
Биохемијско инжењерство III
Основи биологије ћелије и организама Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20, Стара зграда, IV Спрат
--- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Хемијско-процесно инжењерство III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Хемијско-процесно инжењерство III
Пројектовање уређаја хемијске индустрије 1 Предавања
Поповић Светлана
16/I
Хемијско-процесно инжењерство III
Сушење у процесној индустрији Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
21/IV
Хемијско-процесно инжењерство III
Сушење у процесној индустрији Предавања
Николовски Бранислава
21/IV
---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијско-инжењерски прорачуни Предавања
Бера Оскар
10/I
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство III
Хемијски реактори 2 Вежбе
Лукић Наташа
21/IV
Хемијско-процесно инжењерство III
Хемијски реактори 2 Предавања
Лукић Наташа
21/IV
Хемијско-процесно инжењерство III
Пројектовање уређаја хемијске индустрије 1 Вежбе
Поповић Светлана
16/I
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијско-инжењерски прорачуни Вежбе
Бера Оскар, Балабан Дарио
10/I
12:00 - 13:00 ---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Технологија производње и примене гаса Вежбе
Благојевић Јулијана, Буљовчић Маја
16/I
---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијско-инжењерски прорачуни Предавања
Бера Оскар
10/I
09:00- 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
11:00 - 12:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Технологија примарних петрохемијских производа Предавања
Говедарица Олга
16/I
---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијско-инжењерски прорачуни Вежбе
Бера Оскар, Балабан Дарио
10/I
12:00 - 13:00
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Технологија примарних петрохемијских производа Вежбе
Благојевић Јулијана
16/I
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Технологија производње и примене гаса Предавања
Говедарица Драган
16/I
---
13:00 - 14:00 ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Производи нафте Вежбе
Благојевић Јулијана
16/I
14:00 - 15:00 ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Производи нафте Предавања
Говедарица Драган
16/I
--- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Еко-енергетско инжењерство III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Еко-енергетско инжењерство III
Мониторинг животне средине Предавања
Малбаша Радомир
12/ПР
Еко-енергетско инжењерство III
Мониторинг животне средине Лабораторијске вежбе
Малбаша Радомир, Витас Јасмина
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
--- ---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијско-инжењерски прорачуни Предавања
Бера Оскар
10/I
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00
Еко-енергетско инжењерство III
Процесна енергетика Вежбе
Поповић Светлана
1/V
---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијско-инжењерски прорачуни Вежбе
Бера Оскар, Балабан Дарио
10/I
12:00 - 13:00
Еко-енергетско инжењерство III
Процесна енергетика Предавања
Поповић Светлана
21/IV
Хемијско-процесно инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство III
Заштита околине у хемијској индустрији Предавања
Павличевић Јелена
9/II
---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство III
Заштита околине у хемијској индустрији Вежбе
Лубура Јелена
10/I
--- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство III - Група I
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Фармацеутско инжењерство III
Технологија воде у фармацеутској индустрији Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
Технолошки процеси у синтези лекова Лабораторијске вежбе
Павлић Бранимир
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
09:00- 10:00
Биотехнолошка производња лекова Лабораторијске вежбе
Сулејмановић Мирјана, Симић Синиша
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
10:00 - 11:00
Фармацеутско инжењерство III
Технолошки процеси у синтези лекова Предавања
Зековић Зоран, Павлић Бранимир
19/IV
Фармацеутско инжењерство III
Инструментална анализа фармацеутских производа Предавања
Шварц-Гајић Јарослава
12/ПР
11:00 - 12:00 ---
Фармацеутско инжењерство III
Биотехнолошка производња лекова Предавања
Додић Јелена, Граховац Јована
12/ПР
12:00 - 13:00 ---
Инструментална анализа фармацеутских производа Лабораторијске вежбе
Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00 ---
Биореактори Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
Фармацеутско инжењерство III
Технологија воде у фармацеутској индустрији Предавања
Шћибан Марина, Продановић Јелена
12/ПР
---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство III - Група II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Фармацеутско инжењерство III
Технологија воде у фармацеутској индустрији Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
Инструментална анализа фармацеутских производа Лабораторијске вежбе
Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Биореактори Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
19/IV
09:00- 10:00 ---
10:00 - 11:00
Фармацеутско инжењерство III
Технолошки процеси у синтези лекова Предавања
Зековић Зоран, Павлић Бранимир
19/IV
---
Фармацеутско инжењерство III
Инструментална анализа фармацеутских производа Предавања
Шварц-Гајић Јарослава
12/ПР
11:00 - 12:00
Технолошки процеси у синтези лекова Лабораторијске вежбе
Павлић Бранимир
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
Фармацеутско инжењерство III
Биотехнолошка производња лекова Предавања
Додић Јелена, Граховац Јована
12/ПР
12:00 - 13:00
Биотехнолошка производња лекова Лабораторијске вежбе
Сулејмановић Мирјана, Симић Синиша
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
13:00 - 14:00
Биореактори Лабораторијске вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
---
14:00 - 15:00 --- ---
Фармацеутско инжењерство III
Технологија воде у фармацеутској индустрији Предавања
Шћибан Марина, Продановић Јелена
12/ПР
---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Инжењерство материјала III
Реологија и реометрија Лабораторијске вежбе
Танасић Јелена, Костић Марија
Лабораторија 5, Зграда петрохемије, III спрат
---
Инжењерство материјала III
Реологија и реометрија Предавања
Ристић Иван
9/II
Инжењерство материјала III
Методе испитивања материјала Лабораторијске вежбе
Вучетић Снежана, Стијеповић Иван
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
09:00- 10:00 ---
Инжењерство материјала III
Особине керамичких материјала Предавања
Срдић Владимир, Стијеповић Иван
10/ПР
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00
Инжењерство материјала III
Технологија прераде пластичних маса Предавања
Јовичић Мирјана
1/V
Инжењерство материјала III
Технологија прераде пластичних маса Лабораторијске вежбе
Стојанов Соња
Лабораторија 2, Зграда петрохемије, III Спрат
12:00 - 13:00 ---
Инжењерство материјала III
Особине керамичких материјала Лабораторијске вежбе
Стијеповић Иван
Инжењерство материјала III
Методе испитивања материјала Предавања
Вучетић Снежана
1/V
13:00 - 14:00 ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство угљенохидратне хране IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија воде и отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија воде и отпадних вода Предавања
Шћибан Марина, Продановић Јелена
12/ПР
--- ---
09:00- 10:00
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Примена наменских масти у кондиторској и пекарској индустрији Предавања
Пајин Биљана, Лончаревић Ивана
10/ПР
--- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Примена наменских масти у кондиторској и пекарској индустрији Лабораторијске вежбе
Лончаревић Ивана
Лабораторија 9, Стара зграда, IV Спрат
--- ---
Инжењерство угљенохидратне хране IV, Технологије конзервисане хране IV
Амбалажа и паковање Предавања
Поповић Сенка
10/ПР
12:00 - 13:00
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Анализа хране Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
Прехрамбена биотехнологија III, Инжењерство угљенохидратне хране IV
Анализа хране Предавања
Кравић Снежана
10/ПР
---
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране IV, Технологије конзервисане хране IV
Амбалажа и паковање Лабораторијске вежбе
Хромиш Невена
Лабораторија 109, Нова зграда, I Спрат
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Технологије конзервисане хране IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- ---
Технологије конзервисане хране IV
Стандарди у сензорној анализи хране Лабораторијске вежбе
Томовић Владимир, Шојић Бранислав
Лабораторија 117/118, Нова зграда, I Спрат
--- ---
09:00- 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Инжењерство угљенохидратне хране IV, Технологије конзервисане хране IV
Амбалажа и паковање Предавања
Поповић Сенка
10/ПР
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
Инжењерство угљенохидратне хране IV, Технологије конзервисане хране IV
Амбалажа и паковање Лабораторијске вежбе
Хромиш Невена
Лабораторија 109, Нова зграда, I Спрат
14:00 - 15:00 --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
---
Технологије конзервисане хране IV
Стандарди у сензорној анализи хране Предавања
Томовић Владимир
19/IV
---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Контрола квалитета IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00
Контрола квалитета IV
Анализа хране воде, ваздуха, земљишта и предмета опште употребе Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица
Лабораторија 17, Стара зграда, V Спрат
--- --- --- ---
09:00- 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Контрола квалитета IV
Контрола квалитета амбалаже и паковања Предавања
Сенка Поповић - 10/ПР
12:00 - 13:00
Контрола квалитета IV
Контрола квалитета амбалаже и паковања Лабораторијске вежбе
Хромиш Невена
Лабораторија 109, Нова зграда, I Спрат
--- ---
Контрола квалитета IV
Анализа хране воде, ваздуха, земљишта и предмета опште употребе Предавања
Кравић Снежана
9/II
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- --- --- ---
09:00- 10:00 --- --- --- ---
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија микробиолошке биомасе Лабораторијске вежбе
Граховац Јована, Дмитровић Селена
У договору са наставником
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 ---
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија микробиолошке биомасе Предавања
Граховац Јована
10/ПР
--- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00
Прехрамбена биотехнологија IV
Заштита околине у прехрамбеним биотехнологијама Вежбе
Кукић Драгана
26/ПР
Прехрамбена биотехнологија IV
Заштита околине у прехрамбеним биотехнологијама Предавања
Шћибан Марина, Продановић Јелена
10/ПР
--- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство IV - Група I
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- --- --- ---
09:00- 10:00 --- --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- --- ---
11:00 - 12:00 ---
Биохемијско инжењерство IV
Пројектовање биопроцеса Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
101/I
--- ---
Пројектовање биопроцеса Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
101/I
12:00 - 13:00
Биохемијско инжењерство IV
Генетичко инжењерство Предавања
Граховац Јована
9/II
---
Генетичко инжењерство Лабораторијске вежбе
Дмитровић Селена
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
13:00 - 14:00 ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство IV - Група II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- --- --- ---
09:00- 10:00 --- --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- --- ---
11:00 - 12:00 ---
Биохемијско инжењерство IV
Пројектовање биопроцеса Предавања
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
101/I
--- --- ---
12:00 - 13:00
Биохемијско инжењерство IV
Генетичко инжењерство Предавања
Граховац Јована
9/II
Пројектовање биопроцеса Вежбе
Додић Синиша, Вучуровић Дамјан, Бајић Бојана
101/I
--- ---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- ---
Генетичко инжењерство Лабораторијске вежбе
Граховац Јована
Лабораторија 1, Стара зграда, Подрум
---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Хемијско-процесно инжењерство IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Одрживи развој и индустријски системи Вежбе
Вулић Татјана, Карановић Ђурђица
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Одрживи развој и индустријски системи Предавања
Вулић Татјана
26/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Примена рачунара 2 Вежбе
Лубура Јелена
10/I
---
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Примена рачунара 2 Предавања
Којић Предраг
10/I
--- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Одрживи развој и индустријски системи Вежбе
Вулић Татјана, Карановић Ђурђица
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Одрживи развој и индустријски системи Предавања
Вулић Татјана
26/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Примена рачунара 2 Вежбе
Лубура Јелена
10/I
---
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Примена рачунара 2 Предавања
Којић Предраг
10/I
--- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Еко-енергетско инжењерство IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Одрживи развој и индустријски системи Вежбе
Вулић Татјана, Карановић Ђурђица
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Одрживи развој и индустријски системи Предавања
Вулић Татјана
26/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Примена рачунара 2 Вежбе
Лубура Јелена
10/I
---
09:00- 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство IV, Нафтно-петрохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Примена рачунара 2 Предавања
Којић Предраг
10/I
--- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство IV - Група I
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- ---
Фармацеутско инжењерство IV
Анализа фармацеутских производа Предавања
Витас Јасмина
19/IV
Фармацеутско инжењерство IV
Технологија готових лекова Предавања
Зековић Зоран
10/ПР
09:00- 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- --- ---
12:00 - 13:00
Технологија готових лекова Лабораторијске вежбе
Видовић Сенка, Сулејмановић Мирјана, Кривошија Слађана
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
--- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- ---
Анализа фармацеутских производа Лабораторијске вежбе
Витас Јасмина, Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство IV - Група II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- ---
Фармацеутско инжењерство IV
Анализа фармацеутских производа Предавања
Витас Јасмина
19/IV
Фармацеутско инжењерство IV
Технологија готових лекова Предавања
Зековић Зоран
10/ПР
09:00- 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
Технологија готових лекова Лабораторијске вежбе
Видовић Сенка, Сулејмановић Мирјана, Кривошија Слађана
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
Анализа фармацеутских производа Лабораторијске вежбе
Витас Јасмина, Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
--- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство IV - Група III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- ---
Фармацеутско инжењерство IV
Анализа фармацеутских производа Предавања
Витас Јасмина
19/IV
Фармацеутско инжењерство IV
Технологија готових лекова Предавања
Зековић Зоран
10/ПР
09:00- 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- --- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- ---
Технологија готових лекова Лабораторијске вежбе
Видовић Сенка, Сулејмановић Мирјана, Кривошија Слађана
Лабораторија 9, Нова зграда, Приземље
--- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- --- ---
16:00 - 17:00 ---
Анализа фармацеутских производа Лабораторијске вежбе
Витас Јасмина, Вукмановић Стефан
Лабораторија 18, Стара зграда, I Спрат
--- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала IV - Група I
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- --- --- ---
09:00- 10:00 --- --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
Примена полимерних материјала Лабораторијске вежбе
Рацков Сања, Стојанов Соња
Лабораторија 2, Зграда петрохемије, III Спрат
---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
12:00 - 13:00
Инжењерство материјала IV
Рециклирање полимерних материјала Лабораторијске вежбе
Стојанов Соња
Лабораторија 5, Зграда петрохемије, III спрат
--- ---
Инжењерство материјала IV
Рециклирање полимерних материјала Предавања
Јовичић Мирјана
1/V
---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- ---
Инжењерство материјала IV
Примена полимерних материјала Предавања
Пилић Бранка
26/ПР
---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала IV - Група II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 9:00 --- --- --- --- ---
09:00- 10:00 --- --- --- --- ---
10:00 - 11:00
Примена полимерних материјала Лабораторијске вежбе
Рацков Сања, Стојанов Соња
Лабораторија 2, Зграда петрохемије, III Спрат
--- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
12:00 - 13:00
Инжењерство материјала IV
Рециклирање полимерних материјала Лабораторијске вежбе
Стојанов Соња
Лабораторија 5, Зграда петрохемије, III спрат
--- ---
Инжењерство материјала IV
Рециклирање полимерних материјала Предавања
Јовичић Мирјана
1/V
---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00
Четврта година
Менаџмент индустријске производње Предавања
Докић Љубица
Амфитеатар
--- ---
Инжењерство материјала IV
Примена полимерних материјала Предавања
Пилић Бранка
26/ПР
---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх