Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
---
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 5 - РХ
Рачунање у хемији Вежбе
Ковачевић Страхиња
19/IV
---
11:00 - 12:00
Група 1, Група 5 - РХ
Рачунање у хемији Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања
26/ПР
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
---
12:00 - 13:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00 --- ---
Група 1
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ковачевић Страхиња, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
---
14:00 - 15:00 ---
Група 1, Група 3, Група 5
Инжењерска физика Вежбе
Скубан Федор, Шиљеговић Мирјана
26/ПР
--- ---
15:00 - 16:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 2
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
---
Група 2, Група 4
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
26/ПР
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00
Група 2, Група 4
Инжењерска физика Вежбе
Скубан Федор, Шиљеговић Мирјана
10/ПР
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 2, Група 4
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
12/ПР
---
11:00 - 12:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
---
12:00 - 13:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00 --- ---
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
Група 2
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ковачевић Страхиња, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
Група 3
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Група 3
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ковачевић Страхиња, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
--- ---
11:00 - 12:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
--- ---
12:00 - 13:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00 --- ---
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 ---
Група 1, Група 3, Група 5
Инжењерска физика Вежбе
Скубан Федор, Шиљеговић Мирјана
26/ПР
--- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 4
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
---
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 4
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Група 2, Група 4
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
26/ПР
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00
Група 2, Група 4
Инжењерска физика Вежбе
Скубан Федор, Шиљеговић Мирјана
10/ПР
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 2, Група 4
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
12/ПР
---
11:00 - 12:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
---
12:00 - 13:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
---
13:00 - 14:00 ---
Група 4
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ковачевић Страхиња, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 5 - ЛП
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
---
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 5 - ЛП, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Група 5
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ковачевић Страхиња, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
11:00 - 12:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
12:00 - 13:00 ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
13:00 - 14:00 --- ---
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 ---
Група 1, Група 3, Група 5
Инжењерска физика Вежбе
Скубан Федор, Шиљеговић Мирјана
26/ПР
--- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 5 - РХ
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 1, Група 3, Група 5
Математика 1 Вежбе
Такачи Александар, Брдар Мирјана
19/IV
---
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 1, Група 5 - РХ
Рачунање у хемији Вежбе
Ковачевић Страхиња
19/IV
Група 5
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ковачевић Страхиња, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
11:00 - 12:00
Група 1, Група 5 - РХ
Рачунање у хемији Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања
26/ПР
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Математика 1 Предавања
Такачи Александар, Брдар Мирјана
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Општа и неорганска хемија Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања, Ковачевић Страхиња
Амфитеатар
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
14:00 - 15:00 ---
Група 1, Група 3, Група 5
Инжењерска физика Вежбе
Скубан Федор, Шиљеговић Мирјана
26/ПР
--- --- ---
15:00 - 16:00 --- ---
Група 1, Група 2, Група 3, Група 4, Група 5
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 6
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 6, Група 7, Група 10
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 6
Рачунање у хемији Вежбе
Ачански Маријана, Илић Марко
10/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
11:00 - 12:00
Група 6, Група 7, Група 10
Инжењерска физика Вежбе
Шиљеговић Мирјана, Скубан Федор
12/ПР
Група 6, Група 7, Група 10
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
12/ПР
12:00 - 13:00 --- --- ---
13:00 - 14:00
Група 6
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ачански Маријана, Илић Марко
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
--- --- ---
14:00 - 15:00
Група 6
Рачунање у хемији Предавања
Ачански Маријана
26/ПР
--- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 7
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 7
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 6, Група 7, Група 10
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
11:00 - 12:00
Група 6, Група 7, Група 10
Инжењерска физика Вежбе
Шиљеговић Мирјана, Скубан Федор
12/ПР
Група 6, Група 7, Група 10
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
12/ПР
---
12:00 - 13:00 --- --- ---
13:00 - 14:00 ---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
--- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
---
Група 7
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ачански Маријана, Илић Марко
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
--- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 8
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 8, Група 9
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
19/IV
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 8, Група 9
Инжењерска физика Вежбе
Шиљеговић Мирјана, Скубан Федор
12/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 8, Група 9
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
11:00 - 12:00
Група 8
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 ---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
--- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
Група 8
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ачански Маријана, Илић Марко
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 9
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Група 8, Група 9
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
19/IV
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 8, Група 9
Инжењерска физика Вежбе
Шиљеговић Мирјана, Скубан Федор
12/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 8, Група 9
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
11:00 - 12:00 ---
Група 9
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 ---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
--- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
Група 9
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ачански Маријана, Илић Марко
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Група 10
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
Прва година
Инжењерска физика Предавања
Скубан Федор
Амфитеатар ПМФ
Група 6, Група 7, Група 10
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
26/ПР
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Математика 1 Предавања
Дошеновић Татјана
Амфитеатар
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Прва година
Енглески језик - виши ниво Предавања
Јерковић Јелена
Амфитеатар
Група 5 - ЛП, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Лабораторијске вежбе
Јеврић Лидија, Караџић Бањац Милица
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Енглески језик - виши ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
11:00 - 12:00
Група 6, Група 7, Група 10
Инжењерска физика Вежбе
Шиљеговић Мирјана, Скубан Федор
12/ПР
Група 6, Група 7, Група 10
Математика 1 Вежбе
Дошеновић Татјана
12/ПР
12:00 - 13:00 ---
Група 10
Општа и неорганска хемија Лабораторијске вежбе
Ачански Маријана, Илић Марко
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
---
13:00 - 14:00 ---
Група 6, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Општа и неорганска хемија Предавања
Ачански Маријана
Амфитеатар
Група 2, Група 3, Група 4, Група 5 - ЛП, Група 7, Група 8, Група 9, Група 10
Хемијски лабораторијски практикум Предавања
Јеврић Лидија
Амфитеатар
---
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Предавања
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
17:00 - 18:00
Прва година
Енглески језик - основни ниво Вежбе
Јерковић Јелена
26/ПР
--- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство угљенохидратне хране II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II
Хемија хране Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II
Хемија хране Лабораторијске вежбе
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена, Савељић Ања
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
--- ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II
Примена рачунара Вежбе
Балабан Дарио
10/I
---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Технологије конзервисане хране II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II
Хемија хране Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 ---
Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
---
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
---
Технологије конзервисане хране II
Хемија хране Лабораторијске вежбе
Савељић Ања
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
--- ---
Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Примена рачунара Вежбе
Балабан Дарио
10/I
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Контрола квалитета II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II
Хемија хране Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00
Контрола квалитета II
Хемија хране Лабораторијске вежбе
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена, Савељић Ања
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00
Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
---
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
--- --- ---
Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II
Примена рачунара Вежбе
Балабан Дарио
10/I
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија II
Примена рачунара Вежбе
Балабан Дарио
10/I
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II
Хемија хране Предавања
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена
Амфитеатар
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00
Прехрамбена биотехнологија II
Хемија хране Лабораторијске вежбе
Чанадановић-Брунет Јасна, Вулић Јелена, Савељић Ања
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
---
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
--- ---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
---
Прехрамбена биотехнологија II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
--- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Технологије конзервисане хране II, Контрола квалитета II, Прехрамбена биотехнологија II, Биохемијско инжењерство II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II - ХПП
Хемија природних производа Предавања
Ћетковић Гордана
26/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 --- ---
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
--- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- ---
Биохемијско инжењерство II, Инжењерство материјала II - ХПП
Хемија природних производа Лабораторијске вежбе
Ћетковић Гордана, Цванић Теодора
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
--- ---
Инжењерство угљенохидратне хране II, Биохемијско инжењерство II
Примена рачунара Вежбе
Балабан Дарио
10/I
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Хемијско-процесно инжењерство II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Предавања
Бера Оскар
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Вежбе
Бера Оскар, Лубура Јелена
10/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Примена рачунара Вежбе
Лубура Јелена
10/I
--- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Нафтно-петрохемијско инжењерство II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Предавања
Бера Оскар
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Вежбе
Бера Оскар, Лубура Јелена
10/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Примена рачунара Вежбе
Лубура Јелена
10/I
--- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Еко-енергетско инжењерство II
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Предавања
Бера Оскар
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Вежбе
Бера Оскар, Лубура Јелена
10/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Примена рачунара Вежбе
Лубура Јелена
10/I
--- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство II - Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Хемија природних производа Лабораторијске вежбе
Ћетковић Гордана, Цванић Теодора
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II - ХПП
Хемија природних производа Предавања
Ћетковић Гордана
26/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
--- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
Фармацеутско инжењерство II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
Фармацеутско инжењерство II
Примена рачунара Вежбе
Лубура Јелена
10/I
---
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство II - Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- ---
Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II - ХПП
Хемија природних производа Предавања
Ћетковић Гордана
26/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
Хемија природних производа Лабораторијске вежбе
Ћетковић Гордана, Цванић Теодора
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
--- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
Фармацеутско инжењерство II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
Фармацеутско инжењерство II
Примена рачунара Вежбе
Лубура Јелена
10/I
---
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала II - МФ
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Предавања
Бера Оскар
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II - МФ
Механика флуида Вежбе
Бера Оскар, Лубура Јелена
10/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 --- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Примена рачунара Вежбе
Лубура Јелена
10/I
--- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала II - ХПП
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- ---
Биохемијско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II - ХПП
Хемија природних производа Предавања
Ћетковић Гордана
26/ПР
Друга година
Физичка хемија Предавања
Вулић Татјана, Хаднађев-Костић Милица
Амфитеатар
---
09:00 - 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
11:00 - 12:00 --- ---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Физичка хемија Лабораторијске вежбе
Карановић Ђурђица
Лабораторија 18; Стара зграда; III Спрат
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
12:00 - 13:00
Друга година
Примена рачунара Предавања
Којић Предраг
Амфитеатар
---
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Фармацеутско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Техничка термодинамика Вежбе
Јокић Александар
26/ПР
13:00 - 14:00 ---
Биохемијско инжењерство II, Инжењерство материјала II - ХПП
Хемија природних производа Лабораторијске вежбе
Ћетковић Гордана, Цванић Теодора
Лабораторија 21; Стара зграда; II Спрат
14:00 - 15:00
Друга година
Техничка термодинамика Предавања
Јокић Александар
Амфитеатар
Хемијско-процесно инжењерство II, Нафтно-петрохемијско инжењерство II, Еко-енергетско инжењерство II, Инжењерство материјала II
Примена рачунара Вежбе
Лубура Јелена
10/I
---
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство угљенохидратне хране III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III
Нутритивна и сензорска својства хране Предавања
Томовић Владимир, Јокановић Марија
12/ПР
Инжењерство угљенохидратне хране III
Заштита околине у прехрамбеној индустрији Предавања
Шереш Зита
1/V
---
Инжењерство угљенохидратне хране III
Нутритивна и сензорска својства хране Лабораторијске вежбе
Шојић Бранислав, Шкаљац Снежана
Лабораторија 117/118; Нова зграда; I Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III
Микробиологија хране Предавања
Коцић-Танацков Сунчица
19/IV
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране III
Заштита околине у прехрамбеној индустрији Вежбе
Маравић Никола
1/V
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III
Технолошке операције 2 Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
19/IV
--- ---
12:00 - 13:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Предавања
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка
10/ПР
--- ---
13:00 - 14:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Вежбе
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка, Ранитовић Александра, Хромиш Невена
12/ПР
---
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III, Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
14:00 - 15:00
Инжењерство угљенохидратне хране III
Микробиологија хране Лабораторијске вежбе
Коцић-Танацков Сунчица
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Технологије конзервисане хране III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III
Нутритивна и сензорска својства хране Предавања
Томовић Владимир, Јокановић Марија
12/ПР
Технологије конзервисане хране III
Методе конзервисања Предавања
Иличић Мирела, Канурић Катарина
21/IV
Технологије конзервисане хране III
Микробиологија хране Лабораторијске вежбе
Коцић-Танацков Сунчица
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
Технологије конзервисане хране III
Методе конзервисања Вежбе
Иличић Мирела, Канурић Катарина
21/IV
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III
Микробиологија хране Предавања
Коцић-Танацков Сунчица
19/IV
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 ---
Технологије конзервисане хране III
Нутритивна и сензорска својства хране Лабораторијске вежбе
Шојић Бранислав, Шкаљац Снежана
Лабораторија 117/118; Нова зграда; I Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III
Технолошке операције 2 Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
19/IV
--- ---
12:00 - 13:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Предавања
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка
10/ПР
--- ---
13:00 - 14:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Вежбе
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка, Ранитовић Александра, Хромиш Невена
12/ПР
---
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III, Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Контрола квалитета III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Контрола квалитета III
Контрола квалитета у технологијама шећера и кондиторских производа Лабораторијске вежбе
Лончаревић Ивана, Маравић Никола
---
Контрола квалитета III
Контрола квалитета у технологијама шећера и кондиторских производа Предавања
Пајин Биљана, Шереш Зита, Лончаревић Ивана
1/V
---
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III
Микробиологија хране Предавања
Коцић-Танацков Сунчица
19/IV
09:00 - 10:00 ---
Контрола квалитета III
Мерно-инструментална техника Лабораторијске вежбе
Кравић Снежана, Стојановић Зорица, Ђуровић Ана
Лабораторија 3; Нова зграда; Подрум
10:00 - 11:00
Контрола квалитета III
Мерно-инструментална техника Предавања
Кравић Снежана, Стојановић Зорица
1/V
---
11:00 - 12:00
Контрола квалитета III
Микробиологија хране Лабораторијске вежбе
Коцић-Танацков Сунчица
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III
Технолошке операције 2 Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
19/IV
--- ---
12:00 - 13:00 --- --- ---
13:00 - 14:00 ---
Контрола квалитета III
Контрола квалитета у технологијама слада, пива и вина Предавања
Пејин Јелена, Пушкаш Владимир, Миљић Урош
21/IV
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III, Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
14:00 - 15:00 ---
Контрола квалитета III
Контрола квалитета у технологијама слада, пива и вина Лабораторијске вежбе
Миљић Урош, Прибић Милана
---
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија III - АСПП
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Предавања
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
26/ПР
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Вежбе
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
19/IV
Алтернативне сировине у производњи пива Лабораторијске вежбе
Прибић Милана
Лабораторија 14; Стара зграда; II Спрат
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00
Прехрамбена биотехнологија III
Индустријска микробиологија Лабораторијске вежбе
Гуцунски Јована
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
---
11:00 - 12:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III
Технолошке операције 2 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
19/IV
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија воде Вежбе
Кукић Драгана
26/ПР
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III
Индустријска микробиологија Предавања
Додић Јелена, Тривуновић Зорана
10/ПР
12:00 - 13:00 ---
13:00 - 14:00
Алтернативне сировине у производњи пива Предавања
Пејин Јелена
1/V
---
14:00 - 15:00 ---
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија воде Предавања
Продановић Јелена
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Технолошке операције 2 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
---
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија III - ХГВ
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Предавања
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
26/ПР
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Вежбе
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
19/IV
Хемија грожђа и вина Лабораторијске вежбе
Миљић Урош
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00
Прехрамбена биотехнологија III
Индустријска микробиологија Лабораторијске вежбе
Гуцунски Јована
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
Хемија грожђа и вина Предавања
Пушкаш Владимир, Вулић Јелена, Миљић Урош
21/IV
---
11:00 - 12:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III
Технолошке операције 2 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
19/IV
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија воде Вежбе
Кукић Драгана
26/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III
Индустријска микробиологија Предавања
Додић Јелена, Тривуновић Зорана
10/ПР
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- ---
Прехрамбена биотехнологија III
Технологија воде Предавања
Продановић Јелена
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Технолошке операције 2 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Предавања
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
26/ПР
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Вежбе
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
19/IV
Биохемијско инжењерство III
Микробиолошка контрола биопроцеса Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра, Томић Ана
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
---
09:00 - 10:00 ---
Биохемијско инжењерство III
Сировине у биотехнологији Лабораторијске вежбе
Томић Ана
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III
Технолошке операције 2 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
19/IV
---
Биохемијско инжењерство III
Сировине у биотехнологији Предавања
Марков Синиша, Ранитовић Александра
1/V
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III
Индустријска микробиологија Предавања
Додић Јелена, Тривуновић Зорана
10/ПР
12:00 - 13:00 --- ---
13:00 - 14:00
Биохемијско инжењерство III
Индустријска микробиологија Лабораторијске вежбе
Гуцунски Јована
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
---
14:00 - 15:00 --- ---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Технолошке операције 2 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
---
15:00 - 16:00 --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 ---
Прехрамбена биотехнологија IV, Биохемијско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство III
Микробиолошка контрола биопроцеса Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
26/ПР
--- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Хемијско-процесно инжењерство III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Хемијско-процесно инжењерство III
Основи управљања технолошким процесима Предавања
Иконић Бојана
9/II
Хемијско-процесно инжењерство III
Основи управљања технолошким процесима Вежбе
Иконић Бојана
9/II
---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијска термодинамика Вежбе
Јокић Александар
9/II
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Хемијски реактори 1 Предавања
Лукић Наташа
10/ПР
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијска термодинамика Предавања
Јокић Александар
12/ПР
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
19/IV
--- --- ---
12:00 - 13:00
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Хемијски реактори 1 Вежбе
Лукић Наташа
10/ПР
--- ---
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III, Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Технологија прераде нафте Вежбе
Благојевић Јулијана
16/I
Нафтно-петрохемијско инжењерство III
Технологија прераде нафте Предавања
Говедарица Драган
16/I
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијска термодинамика Вежбе
Јокић Александар
9/II
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Хемијски реактори 1 Предавања
Лукић Наташа
10/ПР
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијска термодинамика Предавања
Јокић Александар
12/ПР
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
19/IV
--- ---
12:00 - 13:00
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Хемијски реактори 1 Вежбе
Лукић Наташа
10/ПР
--- ---
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III, Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Еко-енергетско инжењерство III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Предавања
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
26/ПР
---
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Вежбе
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
19/IV
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијска термодинамика Вежбе
Јокић Александар
9/II
---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III
Хемијска термодинамика Предавања
Јокић Александар
12/ПР
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
19/IV
---
Еко-енергетско инжењерство III
Енергија технологија и животна средина Предавања
Павличевић Јелена
9/II
---
12:00 - 13:00
Еко-енергетско инжењерство III
Енергија технологија и животна средина Вежбе
Павличевић Јелена
9/II
---
13:00 - 14:00
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III, Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство III - Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Предавања
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
26/ПР
Фармацеутски полимери Лабораторијске вежбе
Фрај Јадранка
Лабораторија 17; Стара зграда; III Спрат
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Вежбе
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
19/IV
---
Фармацеутска хемија Лабораторијске вежбе
Павлић Бранимир
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00 ---
Лековите биљне сировине Лабораторијске вежбе
Симић Синиша
Лабораторија 7; Нова зграда; Приземље
--- --- ---
12:00 - 13:00 --- ---
Фармацеутско инжењерство III
Фармацеутски полимери Предавања
Фрај Јадранка
19/IV
---
13:00 - 14:00
Фармацеутско инжењерство III
Лековите биљне сировине Предавања
Ћетковић Гордана
1/V
--- ---
14:00 - 15:00
Фармацеутско инжењерство III
Фармацеутска хемија Предавања
Зековић Зоран, Павлић Бранимир
19/IV
Фармацеутско инжењерство III
Помоћне супстанце у технологији готових лекова Предавања
Зековић Зоран
2/V
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Технолошке операције 2 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
Фармацеутско инжењерство III
Технолошке операције 2 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
26/ПР
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Фармацеутско инжењерство III
Помоћне супстанце у технологији готових лекова Лабораторијске вежбе
Павлић Бранимир
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство III - Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Предавања
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
26/ПР
Лековите биљне сировине Лабораторијске вежбе
Симић Синиша
Лабораторија 7; Нова зграда; Приземље
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Вежбе
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
19/IV
--- ---
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 ---
Фармацеутски полимери Лабораторијске вежбе
Фрај Јадранка
Лабораторија 17; Стара зграда; III Спрат
--- ---
Фармацеутска хемија Лабораторијске вежбе
Павлић Бранимир
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
12:00 - 13:00 --- ---
Фармацеутско инжењерство III
Фармацеутски полимери Предавања
Фрај Јадранка
19/IV
13:00 - 14:00
Фармацеутско инжењерство III
Лековите биљне сировине Предавања
Ћетковић Гордана
1/V
---
14:00 - 15:00
Фармацеутско инжењерство III
Фармацеутска хемија Предавања
Зековић Зоран, Павлић Бранимир
19/IV
Фармацеутско инжењерство III
Помоћне супстанце у технологији готових лекова Предавања
Зековић Зоран
2/V
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III
Технолошке операције 2 Предавања
Радојковић Марија
Амфитеатар
Фармацеутско инжењерство III
Технолошке операције 2 Вежбе
Радојковић Марија, Бајац Јелена
26/ПР
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Фармацеутско инжењерство III
Помоћне супстанце у технологији готових лекова Лабораторијске вежбе
Павлић Бранимир
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала III
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Инжењерство материјала III
Хемија синтетских полимера Предавања
Ристић Иван
21/IV
---
Инжењерство материјала III
Структура керамичких материјала Предавања
Милановић Марија
21/IV
---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Хемијски реактори 1 Предавања
Лукић Наташа
10/ПР
09:00 - 10:00 ---
Инжењерство материјала III
Структура керамичких материјала Лабораторијске вежбе
Милановић Марија, Стијеповић Иван
Лабораторија 7; Зграда петрохемије; I Спрат
10:00 - 11:00 ---
11:00 - 12:00
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Вежбе
Николовски Бранислава, Бајац Јелена
19/IV
---
12:00 - 13:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Хемијски реактори 1 Вежбе
Лукић Наташа
10/ПР
Инжењерство материјала III
Хемија синтетских полимера Лабораторијске вежбе
Танасић Јелена, Костић Марија
---
13:00 - 14:00 ---
Инжењерство угљенохидратне хране III, Технологије конзервисане хране III, Контрола квалитета III, Хемијско-процесно инжењерство III, Нафтно-петрохемијско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Инжењерство материјала III
Технолошке операције 2 Предавања
Николовски Бранислава
Амфитеатар
14:00 - 15:00 --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство угљенохидратне хране IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија шећера 2 Предавања
Шереш Зита
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија прераде скроба Предавања
Докић Љубица, Николић Ивана
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија пецива и тестенине Предавања
Шороња-Симовић Драгана
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија кекса и бомбонских производа Предавања
Пајин Биљана, Лончаревић Ивана
2/V
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија млинарства Предавања
Фиштеш Александар
2/V
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија шећера 2 Лабораторијске вежбе
Маравић Никола
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија прераде скроба Лабораторијске вежбе
Николић Ивана
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија пецива и тестенине Лабораторијске вежбе
Петровић Јована
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија кекса и бомбонских производа Лабораторијске вежбе
Лончаревић Ивана
Инжењерство угљенохидратне хране IV
Технологија млинарства Лабораторијске вежбе
Бојанић Немања
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Технологије конзервисане хране IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Технологије конзервисане хране IV
Технологија сокова и сродних производа Лабораторијске вежбе
Тепић Хорецки Александра, Шумић Здравко
Лабораторија 15; Стара зграда; III Спрат
Технологије конзервисане хране IV
Технологија производа од меса Лабораторијске вежбе
Шојић Бранислав
Лабораторија 10; Стара зграда; IV Спрат
--- ---
09:00 - 10:00 --- ---
Технологије конзервисане хране IV
Технологија уља и масти 2 Лабораторијске вежбе
Романић Ранко
Лабораторија 17; Стара зграда; IV Спрат
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00
Технологије конзервисане хране IV
Индустријска производња готове хране Лабораторијске вежбе
Шкаљац Снежана
Лабораторија 10; Стара зграда; IV Спрат
Технологије конзервисане хране IV
Технологија сирева, концентрованих и сушених млечних производа Лабораторијске вежбе
Канурић Катарина, Дегенек Јована
Лабораторија 15; Стара зграда; III Спрат
Технологије конзервисане хране IV
Технологија сирева, концентрованих и сушених млечних производа Предавања
Иличић Мирела, Канурић Катарина
101/I
---
12:00 - 13:00 --- ---
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00 --- --- ---
Технологије конзервисане хране IV
Технологија уља и масти 2 Предавања
Романић Ранко
2/V
---
15:00 - 16:00
Технологије конзервисане хране IV
Технологија производа од меса Предавања
Томовић Владимир, Шојић Бранислав
21/IV
--- --- ---
16:00 - 17:00
Технологије конзервисане хране IV
Технологија сокова и сродних производа Предавања
Тепић Хорецки Александра, Шумић Здравко
21/IV
Технологије конзервисане хране IV
Индустријска производња готове хране Предавања
Јокановић Марија
21/IV
---
17:00 - 18:00 --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Контрола квалитета IV - РМКК
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Реолошке методе у контроли квалитета Лабораторијске вежбе
Шкрбић Јелена
Лабораторија 2; Стара зграда; III Спрат
Контрола квалитета IV
Контрола квалитета адитива и арома Лабораторијске вежбе
Вулић Јелена, Витас Јасмина
Лабораторија 18; Стара зграда; I Спрат
--- --- ---
09:00 - 10:00
Контрола квалитета IV
Лабораторије за контролу квалитета Вежбе
Ковачевић Страхиња
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
--- ---
10:00 - 11:00
Контрола квалитета IV
Токсикологија Лабораторијске вежбе
Шварц-Гајић Јарослава
Лабораторија 17; Стара зграда; V Спрат
---
Контрола квалитета IV
Токсикологија Предавања
Шварц-Гајић Јарослава
1/V
11:00 - 12:00 --- ---
Контрола квалитета IV
Контрола квалитета адитива и арома Предавања
Малбаша Радомир, Чанадановић-Брунет Јасна, Ћетковић Гордана
1/V
12:00 - 13:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Предавања
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка
10/ПР
--- ---
13:00 - 14:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Вежбе
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка, Ранитовић Александра, Хромиш Невена
12/ПР
---
Реолошке методе у контроли квалитета Предавања
Катона Јарослав
14:00 - 15:00 ---
Контрола квалитета IV
Лабораторије за контролу квалитета Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања
1/V
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Контрола квалитета IV - СПХ
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Контрола квалитета IV
Контрола квалитета адитива и арома Лабораторијске вежбе
Вулић Јелена, Витас Јасмина
Лабораторија 18; Стара зграда; I Спрат
--- --- ---
09:00 - 10:00
Санитација у производњи хране Предавања
Коцић-Танацков Сунчица
101/I
Контрола квалитета IV
Лабораторије за контролу квалитета Вежбе
Ковачевић Страхиња
Лабораторија 17; Стара зграда; I Спрат
--- ---
10:00 - 11:00
Контрола квалитета IV
Токсикологија Лабораторијске вежбе
Шварц-Гајић Јарослава
Лабораторија 17; Стара зграда; V Спрат
---
Контрола квалитета IV
Токсикологија Предавања
Шварц-Гајић Јарослава
1/V
11:00 - 12:00 ---
Санитација у производњи хране Лабораторијске вежбе
Коцић-Танацков Сунчица
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
Контрола квалитета IV
Контрола квалитета адитива и арома Предавања
Малбаша Радомир, Чанадановић-Брунет Јасна, Ћетковић Гордана
1/V
12:00 - 13:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Предавања
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка
10/ПР
---
13:00 - 14:00
Контрола квалитета IV, Технологије конзервисане хране III, Инжењерство угљенохидратне хране III
Управљање квалитетом у производњи хране Вежбе
Цветковић Драгољуб, Поповић Сенка, Ранитовић Александра, Хромиш Невена
12/ПР
---
14:00 - 15:00 --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- ---
Контрола квалитета IV
Лабораторије за контролу квалитета Предавања
Подунавац-Кузмановић Сања
9/II
---
16:00 - 17:00 --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија IV - Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- ---
Технологија биоетанола Лабораторијске вежбе
Вучуровић Весна, Катански Александра
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
---
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија биоетанола Предавања
Вучуровић Весна
9/II
09:00 - 10:00 --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- ---
11:00 - 12:00
Прехрамбена биотехнологија IV - Група 1, Биохемијско инжењерство IV - Група 1
Микробиолошка контрола биопроцеса Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра, Томић Ана
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија вина Предавања
Пушкаш Владимир, Миљић Урош
26/ПР
Технологија вина Лабораторијске вежбе
Миљић Урош
Лабораторија 9; Стара зграда; II Спрат
Технологија пива Лабораторијске вежбе
Прибић Милана
Лабораторија 14; Стара зграда; II Спрат
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија пива Предавања
Пејин Јелена
12/ПР
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
---
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија пива Вежбе
Прибић Милана
19/IV
---
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Предавања
Шћибан Марина
19/IV
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- ---
17:00 - 18:00 ---
Прехрамбена биотехнологија IV, Биохемијско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство III
Микробиолошка контрола биопроцеса Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
26/ПР
--- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Прехрамбена биотехнологија IV - Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
Технологија пива Лабораторијске вежбе
Прибић Милана
Лабораторија 14; Стара зграда; II Спрат
Технологија вина Лабораторијске вежбе
Миљић Урош
Лабораторија 9; Стара зграда; II Спрат
---
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија биоетанола Предавања
Вучуровић Весна
9/II
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00 ---
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија вина Предавања
Пушкаш Владимир, Миљић Урош
26/ПР
Технологија биоетанола Лабораторијске вежбе
Вучуровић Весна, Катански Александра
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
Микробиолошка контрола биопроцеса Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра, Томић Ана
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија пива Предавања
Пејин Јелена
12/ПР
12:00 - 13:00 ---
13:00 - 14:00 ---
14:00 - 15:00
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
---
Прехрамбена биотехнологија IV
Технологија пива Вежбе
Прибић Милана
19/IV
---
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Предавања
Шћибан Марина
19/IV
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- ---
17:00 - 18:00 ---
Прехрамбена биотехнологија IV, Биохемијско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство III
Микробиолошка контрола биопроцеса Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
26/ПР
--- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство IV - Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Биохемијско инжењерство IV - Група 1, Еко-енергетско инжењерство IV
Биопроцеси у заштити околине Лабораторијске вежбе
Тривуновић Зорана
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
--- --- --- ---
09:00 - 10:00
Биохемијско инжењерство IV
Ензимско инжењерство Лабораторијске вежбе
Поповић Љиљана
--- --- ---
10:00 - 11:00 ---
Биохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Биопроцеси у заштити околине Предавања
Додић Јелена, Тривуновић Зорана
101/I
---
11:00 - 12:00
Прехрамбена биотехнологија IV - Група 1, Биохемијско инжењерство IV - Група 1
Микробиолошка контрола биопроцеса Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра, Томић Ана
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
---
Биохемијско инжењерство IV - Група 1, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биосепарационо инжењерство Лабораторијске вежбе
Антов Мирјана, Милошевић Маја
Лабораторија 11; Стара зграда; II Спрат
12:00 - 13:00 --- ---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
Биохемијско инжењерство IV, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биосепарационо инжењерство Предавања
Антов Мирјана
10/ПР
--- ---
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Предавања
Шћибан Марина
19/IV
15:00 - 16:00 ---
Биохемијско инжењерство IV
Ензимско инжењерство Предавања
Поповић Љиљана
10/ПР
16:00 - 17:00 ---
17:00 - 18:00 ---
Прехрамбена биотехнологија IV, Биохемијско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство III
Микробиолошка контрола биопроцеса Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
26/ПР
--- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Биохемијско инжењерство IV - Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Микробиолошка контрола биопроцеса Лабораторијске вежбе
Ранитовић Александра, Томић Ана
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
--- --- --- ---
09:00 - 10:00
Биохемијско инжењерство IV
Ензимско инжењерство Лабораторијске вежбе
Поповић Љиљана
Биосепарационо инжењерство Лабораторијске вежбе
Антов Мирјана, Милошевић Маја
Лабораторија 11; Стара зграда; II Спрат
--- ---
10:00 - 11:00
Биохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Биопроцеси у заштити околине Предавања
Додић Јелена, Тривуновић Зорана
101/I
---
11:00 - 12:00
Биопроцеси у заштити околине Лабораторијске вежбе
Тривуновић Зорана
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
---
12:00 - 13:00 --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
14:00 - 15:00
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
Биохемијско инжењерство IV, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биосепарационо инжењерство Предавања
Антов Мирјана
10/ПР
--- ---
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Предавања
Шћибан Марина
19/IV
15:00 - 16:00 ---
Биохемијско инжењерство IV
Ензимско инжењерство Предавања
Поповић Љиљана
10/ПР
16:00 - 17:00 ---
17:00 - 18:00 ---
Прехрамбена биотехнологија IV, Биохемијско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство III
Микробиолошка контрола биопроцеса Предавања
Марков Синиша, Цветковић Драгољуб
26/ПР
--- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Хемијско-процесно инжењерство IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Предавања
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
26/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Технологија чврстог отпада и опасног отпада Вежбе
Хаднађев-Костић Милица
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија III, Биохемијско инжењерство III, Фармацеутско инжењерство III, Еко-енергетско инжењерство III, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биопроцесно инжењерство Вежбе
Додић Синиша, Бајић Бојана, Вучуровић Дамјан
19/IV
Хемијско-процесно инжењерство IV
Пројектовање уређаја хемијске индустрије 2 Предавања
Поповић Светлана
16/I
Хемијско-процесно инжењерство IV
Пројектовање технолошких процеса Вежбе
Балабан Дарио
16/I
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Хемијско-процесно инжењерство IV
Пројектовање технолошких процеса Предавања
Иконић Бојана, Бера Оскар
9/II
--- ---
Хемијско-процесно инжењерство IV
Пројектовање уређаја хемијске индустрије 2 Вежбе
Поповић Светлана
16/I
Биохемијско инжењерство IV - Група 1, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биосепарационо инжењерство Лабораторијске вежбе
Антов Мирјана, Милошевић Маја
Лабораторија 11; Стара зграда; II Спрат
12:00 - 13:00 --- ---
13:00 - 14:00 ---
Хемијско-процесно инжењерство IV
Математичке методе у хемијском инжењерству Предавања
Ракић Душан, Брдар Мирјана
16/I
14:00 - 15:00
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
Биохемијско инжењерство IV, Хемијско-процесно инжењерство IV
Биосепарационо инжењерство Предавања
Антов Мирјана
10/ПР
Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Технологија чврстог отпада и опасног отпада Предавања
Хаднађев-Костић Милица
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Предавања
Шћибан Марина
19/IV
15:00 - 16:00
Хемијско-процесно инжењерство IV
Математичке методе у хемијском инжењерству Вежбе
Ракић Душан, Брдар Мирјана
16/I
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Алтернативна горива Предавања
Ђуришић-Младеновић Наташа
1/V
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Технологија секундарних петрохемијских производа Предавања
Говедарица Олга
101/I
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Инструменталне методе анализе у нафтно-петрохемијској индустрији Предавања
Ђуришић-Младеновић Наташа
101/I
---
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Инструменталне методе анализе у нафтно-петрохемијској индустрији Лабораторијске вежбе
Буљовчић Маја
Лабораторија 2; Зграда петрохемије; II Спрат
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Технологија секундарних петрохемијских производа Вежбе
Благојевић Јулијана
16/I
---
11:00 - 12:00 --- ---
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Управљање заштитом животне средине у нафтно-петрохемијској индустрији Вежбе
Благојевић Јулијана
16/I
12:00 - 13:00
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Управљање заштитом животне средине у нафтно-петрохемијској индустрији Предавања
Говедарица Драган
16/I
---
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Процеси сагоревања Предавања
Ђуришић-Младеновић Наташа
10/ПР
13:00 - 14:00 --- ---
14:00 - 15:00
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Алтернативна горива Лабораторијске вежбе
Буљовчић Маја
Лабораторија 5; Зграда петрохемије; II Спрат
--- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- ---
16:00 - 17:00
Нафтно-петрохемијско инжењерство IV
Процеси сагоревања Вежбе
Буљовчић Маја
101/I
--- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Еко-енергетско инжењерство IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00
Биохемијско инжењерство IV - Група 1, Еко-енергетско инжењерство IV
Биопроцеси у заштити околине Лабораторијске вежбе
Тривуновић Зорана
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Технологија чврстог отпада и опасног отпада Вежбе
Хаднађев-Костић Милица
12/ПР
Еко-енергетско инжењерство IV
Енергетска ефикасност технолошких процеса Вежбе
Иконић Бојана, Павличевић Јелена
9/II
---
Еко-енергетско инжењерство IV
Пројектовање еко-технолошких процеса Вежбе
Лубура Јелена
09:00 - 10:00 ---
10:00 - 11:00
Биохемијско инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Биопроцеси у заштити околине Предавања
Додић Јелена, Тривуновић Зорана
101/I
11:00 - 12:00
Еко-енергетско инжењерство IV
Пројектовање еко-технолошких процеса Предавања
Павличевић Јелена
Еко-енергетско инжењерство IV
Енергетска ефикасност технолошких процеса Предавања
Иконић Бојана, Павличевић Јелена
9/II
Еко-енергетско инжењерство IV
Биогорива Вежбе
Ђуришић-Младеновић Наташа
21/IV
12:00 - 13:00
Еко-енергетско инжењерство IV
Биогорива Предавања
Ђуришић-Младеновић Наташа
21/IV
13:00 - 14:00 ---
14:00 - 15:00
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Вежбе
Кукић Драгана
19/IV
Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV
Технологија чврстог отпада и опасног отпада Предавања
Хаднађев-Костић Милица
12/ПР
Прехрамбена биотехнологија IV, Хемијско-процесно инжењерство IV, Еко-енергетско инжењерство IV, Биохемијско инжењерство IV
Технологија отпадних вода Предавања
Шћибан Марина
19/IV
15:00 - 16:00 --- ---
16:00 - 17:00 --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство IV - Група 1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- ---
Технологија козметичких производа Лабораторијске вежбе
Петровић Лидија, Фрај Јадранка
Лабораторија 17; Стара зграда; III Спрат
Биотехнолошка производња лекова Лабораторијске вежбе
Сулејмановић Мирјана, Симић Синиша
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
Фармацеутско инжењерство IV
Фармакологија Предавања
Видовић Сенка
12/ПР
09:00 - 10:00 --- ---
10:00 - 11:00 --- ---
11:00 - 12:00
Фармацеутско инжењерство IV
Биотехнолошка производња лекова Предавања
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
Фармацеутско инжењерство IV
Технологија козметичких производа Предавања
Петровић Лидија
10/ПР
--- --- ---
12:00 - 13:00 --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- ---
14:00 - 15:00
Фармацеутско инжењерство IV
Технологија фармацеутских производа Предавања
Зековић Зоран, Видовић Сенка
9/II
--- ---
Технологија фармацеутских производа Лабораторијске вежбе
Видовић Сенка, Кривошија Слађана
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
Управљање квалитетом и безбедношћу производа у фармацеутској индустрији Лабораторијске вежбе
Цветковић Драгољуб, Ранитовић Александра
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
15:00 - 16:00 ---
Фармацеутско инжењерство IV
Управљање квалитетом и безбедношћу производа у фармацеутској индустрији Предавања
Цветковић Драгољуб
9/II
16:00 - 17:00 ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Фармацеутско инжењерство IV - Група 2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- --- --- ---
Фармацеутско инжењерство IV
Фармакологија Предавања
Видовић Сенка
12/ПР
09:00 - 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00
Фармацеутско инжењерство IV
Биотехнолошка производња лекова Предавања
Додић Јелена, Граховац Јована
101/I
Фармацеутско инжењерство IV
Технологија козметичких производа Предавања
Петровић Лидија
10/ПР
Технологија козметичких производа Лабораторијске вежбе
Петровић Лидија, Фрај Јадранка
Лабораторија 17; Стара зграда; III Спрат
Биотехнолошка производња лекова Лабораторијске вежбе
Сулејмановић Мирјана, Симић Синиша
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
Управљање квалитетом и безбедношћу производа у фармацеутској индустрији Лабораторијске вежбе
Цветковић Драгољуб, Ранитовић Александра
Лабораторија 20; Стара зграда; IV Спрат
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
Фармацеутско инжењерство IV
Технологија фармацеутских производа Предавања
Зековић Зоран, Видовић Сенка
9/II
--- --- ---
Технологија фармацеутских производа Лабораторијске вежбе
Видовић Сенка, Кривошија Слађана
Лабораторија 9; Нова зграда; Приземље
15:00 - 16:00 ---
Фармацеутско инжењерство IV
Управљање квалитетом и безбедношћу производа у фармацеутској индустрији Предавања
Цветковић Драгољуб
9/II
---
16:00 - 17:00 --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

Инжењерство материјала IV
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- ---
Инжењерство материјала IV
Добијање керамичких материјала Предавања
Срдић Владимир, Вучетић Снежана
Инжењерство материјала IV
Технологија прераде пластичних маса Лабораторијске вежбе
Стојанов Соња
Лабораторија 5; Зграда петрохемије; III Спрат
Инжењерство материјала IV
Технологија керамичких производа Предавања
Вучетић Снежана
09:00 - 10:00
Инжењерство материјала IV
Технологија керамичких производа Лабораторијске вежбе
Вучетић Снежана, Бергх ван дер Милан
Инжењерство материјала IV
Технологија поликондензационих производа Лабораторијске вежбе
Танасић Јелена, Костић Марија
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Инжењерство материјала IV
Добијање керамичких материјала Лабораторијске вежбе
Вучетић Снежана, Стијеповић Иван
Инжењерство материјала IV
Технологија полимеризационих производа Лабораторијске вежбе
Стојанов Соња
Лабораторија 2; Зграда петрохемије; III Спрат
Инжењерство материјала IV
Технологија полимеризационих производа Предавања
Јовичић Мирјана
12:00 - 13:00
Инжењерство материјала IV
Технологија еластомерних материјала Предавања
Јовичић Мирјана
Инжењерство материјала IV
Технологија поликондензационих производа Предавања
Ристић Иван
21/IV
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
Инжењерство материјала IV
Технологија прераде пластичних маса Предавања
Јовичић Мирјана
1/V
--- ---
15:00 - 16:00
Инжењерство материјала IV
Технологија еластомерних материјала Лабораторијске вежбе
Стојанов Соња
Лабораторија 2; Зграда петрохемије; III Спрат
--- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

М1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 ---
М1
Инжењерска статистика Предавања
Ракић Душан
10/I
--- --- ---
09:00 - 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 ---
М1
Инжењерска статистика Вежбе
Ракић Душан
10/I
--- --- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

М2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- ---
М2
Инжењерска статистика Предавања
Којић Предраг
10/I
--- ---
09:00 - 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- ---
М2
Инжењерска статистика Вежбе
Балабан Дарио
10/I
--- ---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

М3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- --- ---
М3
Инжењерска статистика Предавања
Којић Предраг
10/I
---
09:00 - 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- ---
М3
Инжењерска статистика Вежбе
Балабан Дарио
10/I
---
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх

М4
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00 - 09:00 --- --- --- ---
М4
Инжењерска статистика Предавања
Ракић Душан
10/I
09:00 - 10:00 --- --- --- ---
10:00 - 11:00 --- --- --- ---
11:00 - 12:00 --- --- --- ---
М4
Инжењерска статистика Вежбе
Ракић Душан
10/I
12:00 - 13:00 --- --- --- ---
13:00 - 14:00 --- --- --- ---
14:00 - 15:00 --- --- --- --- ---
15:00 - 16:00 --- --- --- --- ---
16:00 - 17:00 --- --- --- --- ---
17:00 - 18:00 --- --- --- --- ---
18:00 - 19:00 --- --- --- --- ---
19:00 - 20:00 --- --- --- --- ---
20:00 - 21:00 --- --- --- --- ---

назад на врх