О алумни клубу

Објављено у Алумни Штампа

Алумни клуб Технолошког факултета Нови Сад основан је са идејом да бивши студенти, који су дипломирали на Технолошком факултету, остану део „породице технолога“.

Са дипломом Технолошког факултета остварујете право да постанете део Алумни клуба чији је основни циљ успостављање и неговање повезаности и комуникације међу алумнистима, као и са Факултетом. Сваки члан Алумни клуба представља део историје, али и темељ за даљи напредак Факултета. Почасни чланови Алумни клуба Технолошког факултета могу бити и лица која су изузетно допринела унапређењу рада, као и промовисању начела и циљева Алумни клуба.

Посебан значај Алумни клуба огледа се у подршци за даље напредовање, стручно усавршавање и развој каријере сваког од чланова. Снага оваквог начина умрежавања лежи у међусобној размени појединачних искуства, достигнућа и успеха чланова, унутар оквира деловања и кроз бројне активности Алумни клуба.

Јачање Алумни клуба Технолошког факултета помаже у реформисању студијских програма и наставних метода ради прилагођавања савременим захтевима тржишта рада у различитим гранама модерне индустрије, а на основу искустава чланова Клуба.

Један од циљева постојања Алумни клуба Технолошког факултета огледа се и у промоцији остварених успеха и доприноса наших дипломираних студената, како науци, тако и привреди и друштву уопште. На овај начин алумсти треба да представљају инспирацију садашњим и будућим студентима и мотивишу их да наставе са улагањем у своје образовање и развој.

Унутар оквира деловања, Алумни клуб ће своје активности усмерити ка остваривању следећих циљева:


Постаните члан Алумни клуба