Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
SUTF
Studentska Unija Tehnološkog Fakulteta  

studenti

Studentska unija
Tehnolo
škog fakulteta

ima svoju prostoriju u podrumu Stare zgrade Fakulteta, jednostavnije pored kluba Tehnolog. Kancelarija je otvorena od 10 do 14 časova (često i mnogo duže) svakog radnog dana.
Možete nas pronaći i putem e-maila:
sutfns@yahoo.com,
telefona u kancelariji: 021/485 3717,
a najbolje bi bilo da lično svratite do naše kancelarije.

Ukoliko i Vi želite da postanete deo naše organizacije, dođite i pridružite nam se da učinimo studentski život lepšim i zanimljivijim, a studiranje na Tehnološkom fakultetu potpunim...Projekti koje je vodila SUTF, samostalno ili sa partnerskim organizacijama

Studentska unija Tehnološkog fakulteta je do sada realizovala dosta manjih i većih akcija, od kojih bismo izdvojili:

01. Poseta Hemofarm koncernu,
02. Tribina Pivo - hrana ili lek,
03. Prvi međunarodni skup studenata Tehnologije (MSST I),
04. Izložba puškica,
05. Tehnologijada – Šibenik, Hrvatska,
06. Međunarodni skup studenata tehnologije II (MSST II),
07. Tehnologijada 2007.,
08. Tehnologijada 2007. – Rovinj, Hrvatska,
09. Međunarodni skup studenata tehnologije III (MSST III)
10. Food Covention

1. Poseta Hemofarm koncernu
Studentska unija je organizovala posetu Hemofarm koncernu za studente farmaceutskog inženjerstava marta 2004.godine.
Pogledaj galeriju fotografija sa posete Hemofarm koncernu

2. Tribina „Pivo-hrana ili lek?”
Tribina sa ovom zanimljivom temom je održana u Amfiteatru našeg fakulteta maja 2004.godine. Učesnik tribine bila je prof. Olgica Grujić, koja je nesumljivo stručnjak u ovoj oblasti. Pored osnovnih i specifičnih metoda vezanih za proizvodnju piva studenti su imali prilike da degustiraju pivo domaćih proizvođača. Takođe, nakon degustacije sprovedena je anketa na kojoj su se učesnici izjašnjavali o najboljem pivu na našim prostorima…..
Pogledaj galeriju fotografija sa tribine „Pivo-hrana ili lek?”

3. Prvi međunarodni skup studenata Tehnologije (MSST I)

U periodu od 10. do 14. novembra 2005.godine održan je Prvi međunarodni skup studenata Tehnologije. Organizatori ovog skupa su bili SUTF i SOTF uz podršku Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.
Na skupu su učestvovali studenti sa Tehnoloških fakulteta iz regiona (Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske) koji su imali prilike da kroz radionice i predavanja uspostave bolju komunikaciju.
Radionice, organizovane u okviru MSST I su bile bazirane na informisanju o promenama koje su sprovedene na Fakultetima, iskustvima koje su donele reforme, pronalaženju rešenja evidentnim problemima koji postoje, kao i planiranju saradnje na budućim projektima i konferencijama.
Na panelima koje su vodili profesori Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada, studenti su imali prilike da se upoznaju sa zanimljivim temama vezanim za tehnološke inovacije, pravilima degustacija, pokretanjem tehnoloških razvoja, itd., te na taj način steknu, kako teorijska, tako i praktična iskustva.
Pogledaj galeriju fotografija sa MSST I

4. Izložba puškica
Izložba puškica „PUŠKICE NA GOTOVS“ organizovana je u saradnji sa Studentskom unijom Medicinskog fakulteta. Otvorena je 04. aprila 2006. godine povodom Dana studenata u galeriji „Izda“ Studentskog kulturnog centra Novog Sada. Pored velikog broja studenata i profesora koji su ispratili ovaj događaj, na otvaranju izlože su bili prisutni i predstavnici brojnih medija.
Cilj izložbe bio je da se puškice predstave kao rezultat kreativnosti studenata i kao vid umetničkog stvaralaštva.

5. Tehologijada - Šibenik - Hrvatska
U okviru saradnje sa studentima Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, studenti našeg Fakulteta, aktivisti SUTF-a i SOTF-a, imali su prilike da prisustvuju na “Međunarodno znanstvenom i sportskom natjecanju - Tehnologijadi u Šibeniku“ maja 2006.god u Hrvatskoj.
Učešće na ovoj manifestaciji je podrazumevalo prezentaciju jednog, studentskog, naučnog rada, prisustvo u okruglim stolovima vezanim za primenu Bolonjske deklaracije i debatama vezanim za buduće zajedničke aktivnosti.

6. Međunarodni skup studenata tehnologije II (MSST II)
Međunarodni skup studenata tehnologije II održan je u saradnji sa SOTF u periodu od 07-12.11.2006. godine. Učešće na seminaru uzeli su Tehnološki i srodni fakulteti iz Hrvatske, Makedonije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, kao i svi fakulteti pomenutog profila iz Srbije.
Princip rada se koncipirao u okviru panela i trening modula, sa većim brojem radionica i rada u manjim grupama
MSST II, kao nastavak projekta započetog 2005. godine, ove godine je okupio mnogo veći broj učesnika iz svih zemalja bivše SFRJ, izuzev Slovenije. Skup je kroz radionice, predavanja profesora Tehnološkog fakulteta, kao i predavanja koja su držali sami studenti, pokazao kako smo pozicionirani u procesu implementacije Bolonjske deklaracije, na kom nivou su istraživanja kojima se bave naši profesori, ali i koliko su studenti aktivni i zastupljeni u procesu reforme Visokog obrazovanja i u samom naučno-istraživačkom radu.
Prva radionica, “Učešće studenata u reformi visokog obrazovanja”, je imala za cilj informisanje učesnika o trenutnoj situaciji na pojedinačnim fakultetima u regionu i prepoznavanje istoimenih problema koji evidentno postoje na svim Univerzitetima shodno reformama Visokog obrazovanja i usklađivanja sa Bolonjskom delkaracijom.
U okviru radionice „Studentsko organizovanje na Fakultetima u regionu“ se govorilo o budućim kontaktima i zajedničkim aktivnostima i projektima i u naučnoj i u nastanoj oblasti, jer svakako shodno prepoznatim problemima je ta saradnja potrebna. Ovaj vid saradnje je značajan posebno zbog činjenice da su formiranjem Studentskih parlamenata na svim Fakultetima, organizacije izgubile reprezentativnost koju su do sada imale u organima upravljanja Fakulteta.

7. Tehnologijada 2007.
Zajedno sa SOTF, Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu, kao i sa Zejednicom Tehnoloških i metalurških fakulteta, u maju 2007. godine, bili smo suorganizator Tehnologijade 2007. Svima dobro poznat skup sportsko-naučnog karaktera, okupio je Tehnološke i srodne fakulteta Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Makedonije, a te godine imali smo prisutne i goste sa Tehnološkog fakulteta iz Tuzle, Kemijsko-tehnološkog fakulteta iz Splita, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije iz Zagreba, kao i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta takođe iz Zagreba. Tehnologijada je održana u Donjem Milanovcu, od 15. do 19.05.2007. godine.
Tehnologijada, kao jedan u nizu međunarodnih projekata na kojima učešće uzimaju studenti Tehnološkog fakulteta UNS, je skup koji se odigrava tradicionalno svake godine u maju mesecu. Na ovom skupu, studenti tehnoloških fakulteta iz regiona imali su prilike da predstave svoje naučne radove, da se u okviru okruglih stolova bliže upoznaju sa problemima koje imaju njihove kolege sa drugih Fakulteta, i da odmere snage u mnogobrojnim sportskim disciplinama, a učestvovanjem u kvizu znanja, znanje stečeno kako na Fakultetu, tako i ličnim interesovanjima pokažu kroz ovaj vid aktivnosti.
Smatramo da je ovakva saradnja stalno potrebna i aktuelna među studentskom populacijom ali i Fakultetima kao dodatni vid informisanja i razmene iskustava, koji bi pomogli u rešavanju postojećih i predstojećih problema, shodno reformi i usklađivanju sistema visokog obrazovanja sa aktuelnim evropskim trendovima.

8. Tehnologijada 2007. – Rovinj, Hrvatska
U okviru saradnje sa Tehnološkim fakultetima Hrvatske, članovi SUTF-a bili su gosti Tehnologijade 2007. u organizaciji Tehnoloških i srodnih fakulteta Hrvatske, koja se održavala u Rovinju juna 2007. godine.
Skup Tehnologijada 2007. sličnog je karaktera kao i Tehnologijade čiji je suorganizator Tehnološki fakultet iz Novog Sada. Članovi SUTF uzeli su učešće u radionicama, panelima, okruglim stolovima ali i u izlaganju studentskih naučnih radova.

9. Međunarodni skup studenata tehnologije III (MSST III)
MSST III održan je u organizaciji SUTF, uz podršku Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, kao i brojnih privrednih sponzora. U periodu od 08. do 13.12.2007. godine, učešće na seminaru uzeli su svi tehnološki i srodni fakulteti sa područja bivše Jugoslavije, izuzev Slovenije. Predavanja su bila bazirana na temama iz stručnog domena, gde su profesori Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu imali prilike da prikažu inovacije i zanimljivosti svojih predmeta. ( Nazivi tema i predavači su navedeni u okviru plana aktivnosti.). Interesantnim temama iz svojih oblasti, profesori Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, uspeli su da animiraju sve učesnike seminara, kao i goste da se aktivno uključe u celu priču. Na taj način, postignut je jedan od osnovnih načela aktuelnih trendova Visokog obrazovanja – aktivna nastava.
Radionice su bile bazirane na radu u manjim grupama kako bi učesnici stekli bolji uvid u situaciju u različitim zemljama u regionu. Prva radionica, „Učešće studenata u procesu akreditacije Fakulteta u regionu”, je imala za cilj informisanje učesnika o trenutnoj situaciji na pojedinačnim Fakultetima u regionu.
Druga radionica, pod nazivom „Studentsko organizovanje na Fakultetima u regionu” imala je za cilj informisanje učesnika o promenama koje su izvršene u strukturi studentskog organizovanja nakon formiranja Studentskih parlamenata. Posetama dvema fabrika, koje svakako predstavljaju lidere srpske privrede, studenti su pored teorijskog dela stekli uvid i u sam proces proizvodnje.
Pogledaj galeriju fotografija sa MSST III

10. Food Convention
Seminar u organizasiji SUTF-a i FISEC LC, sa temom „Konzervisana hrana“. Seminar je održan u Novom Sadu u periodu od 30.03. do 05.04.2008. godine i okupio je studente Univerziteta iz Poljske, Makedonije, Federacije Bosne i Hercegovine, Tajlanda i Srbije. Učesnici seminara i studenti Tehnološkog fakulteta su imali prilike da obiđu: Institut voćarstva i vinogradarstva, muzej pčelarstva, fabriku Doncafe, SP Laboratoriju i MB pivaru. Profesori našeg Fakulteta su održali predavanja o kancerogenim materijama u prosečnoj potrošačkoj korpi, pektinu i skrobu u smrznutoj hrani i mlečnim prerađevinama.
Pogledaj galeriju fotografija

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/