Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
SPECIJALISTIČKE STUDIJE
Mikrobiološka bezbednost hrane
   
Nastavni plan Nastavni program Opis studijskog programa  
termotermo
 
Nastavni program

Obavezni predmeti
Hrana i mikroorganizmi pdf   Kontrola kvaliteta mikrobioloških analiza hrane pdf
Specifikacija specijalističkog rada pdf   Specifikacija studijskog istraživačkog rada pdf
Izborni predmeti
Biologija proizvodnih mikroorganizama pdf   Ekološka mikrobiologija pdf
Funkcionalna i nova hrana pdf   Mikotoksikologija i mikotoksikoze pdf
Mikrobiologija vode i sanitacija u proizvodnji hrane pdf   Novi materijali i savremeni uslovi pakovanja pdf
Odabrana poglavlja mikrobiologije hrane biljnog porekla pdf   Odabrana poglavlja mikrobiologije hrane životinjskog porekla pdf
Odabrana poglavlja tehnologije pekarskog kvasca pdf   Odabrana poglavlja tehnologije piva pdf
Odabrana poglavlja tehnologije proizvoda od voća i povrća pdf   Odabrana poglavlja tehnologije sira pdf
Odabrana poglavlja tehnologije vode pdf   Tehnologija fermentisanih proizvoda od mesa pdf
Tehnologija funkcionalnih fermentisanih mlečnih proizvoda pdf   Tehnologija margarina i namenskih masti pdf
Toksikoinfekcije i intoksikacije hrane pdf      
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/