Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Prehrambeno inženjerstvo
Kontrola kvaliteta  
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis modula  
termo

Prehrambeno inženjerstvo
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane link
Tehnologije konzervisane hrane link
Kontrola kvaliteta link
Biotehnologija
Prehrambena biotehnologija link
Biohemijsko inženjerstvo link
Hemijsko inženjerstvo
Hemijsko procesno inženjerstvo link
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo link
Eko-energetsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link

Nastavni program

Godina studija I
Semestar
I
 
Semestar
II
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Engleski jezik pdf   Analitička hemija pdf
Fizika pdf   Matematika II pdf
Matematika I pdf   Organska hemija pdf
Opšta i neorganska hemija pdf  
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 1
      Elektrotehnika pdf
    Osnovi inženjerstva pdf
Godina studija II
Semestar
III
 
Semestar
IV
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Fizička hemija pdf   Biohemija pdf
Hemija hrane pdf   Koloidna hemija pdf
Primena računara I pdf   Mikrobiologija pdf

Tehnička termodinamika

pdf   Tehnološke operacije I pdf
Godina studija III
Semestar
V
 
Semestar
VI
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Merno-instrumentalna tehnika pdf   Instrumentalne metode analize pdf
Mikrobiologija hrane pdf   Tehnologija i kontrola kvaliteta vode i otpadnih voda pdf
Tehnološke operacije II pdf   Uzorkovanje i priprema uzoraka za analizu pdf
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 2
 
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 4
Kontrola kvaliteta u tehnologijama kvasca, bioetanola i jakih alkoh. pića pdf   Kontrola kvaliteta u tehn. biljnih ulja i masti voća i povrća i gotove hrane pdf
Kontrola kvaliteta u tehnologijama slada, piva i vina pdf   Kontrola kvaliteta u tehnologijama mesa, mleka i gotove hrane pdf
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 3
     
Kontrola kvaliteta u tehnologijama prerade žita pdf      

Kontrola kvaliteta u tehnologijama šećera i konditorskih proizvoda

pdf      
Godina studija IV
Semestar
VII
 
Semestar
VIII
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Kontrola kvaliteta aditiva i aroma pdf   Aanaliza hrane, vode, vazduha, zemljista i predmeta opšte upotrebe pdf
Laboratorije za kontrolu kvaliteta pdf   Kontrola kvaliteta ambalaže i pakovanja pdf
Toksikologija pdf   Menadžment industrijske proizvodnje pdf
Upravljanje kvalitetom u proizvodnji hrane pdf      
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 5
     
Reološke metode u kontroli kvaliteta pdf      
Sanitacija u proizvodnji hrane pdf      
Stručna praksa i završni rad
Specifikacija stručne prakse pdf   Teorijske osnove završnog rada pdf
Završni rad pdf      
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/