Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Prehrambeno inženjerstvo
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane  
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis modula  
termo

Prehrambeno inženjerstvo
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane link
Tehnologije konzervisane hrane link
Kontrola kvaliteta link
Biotehnologija
Prehrambena biotehnologija link
Biohemijsko inženjerstvo link
Hemijsko inženjerstvo
Hemijsko procesno inženjerstvo link
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo link
Eko-energetsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link

Nastavni program

Godina studija I
Semestar
I
 
Semestar
II
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Engleski jezik pdf   Analitička hemija pdf
Fizika pdf   Matematika II pdf
Matematika I pdf   Organska hemija pdf
Opšta i neorganska hemija pdf  
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 1
      Elektrotehnika pdf
    Osnovi inženjerstva pdf
Godina studija II
Semestar
III
 
Semestar
IV
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Fizička hemija pdf   Biohemija pdf
Hemija hrane pdf   Koloidna hemija pdf
Primena računara I pdf   Mikrobiologija pdf

Tehnička termodinamika

pdf   Tehnološke operacije I pdf
Godina studija III
Semestar
V
 
Semestar
VI
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Mikrobiologija hrane pdf   Tehnologija čokolade i kakao proizvoda pdf
Nutritivna i senzorna svojstva hrane pdf   Tehnologija hleba pdf
Tehnološke operacije II pdf   Tehnologija šećera I pdf
Zaštita okoline u prehrambenoj industriji pdf   Tehnologija skladištenja žita pdf
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 2
  Tehnologija skroba pdf
Energetika u prehrambenoj industriji pdf      
Upravljenje kvalitetom u proizvodnji hrane pdf      
Godina studija IV
Semestar
VII
 
Semestar
VIII
Obavezni predmeti
 
Obavezni predmeti
Tehnologija keksa i bombonskih proizvoda pdf   Menadžment industrijske proizvodnje pdf
Tehnologija mlinarstva pdf  
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 3
Tehnologija peciva i testenine pdf   Analiza hrane pdf
Tehnologija prerade skroba pdf   Tehnologija vode i otpadnih voda pdf
Tehnologija šećera II pdf  
Izborni predmeti - IZBORNI BLOK 4
      Ambalaža i pakovanje pdf
      Primena namenskih masti u konditorskoj i pekarskoj industriji pdf
Stručna praksa i završni rad
Specifikacija stručne prakse pdf   Teorijske osnove završnog rada pdf
Završni rad pdf      
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/