Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Prehrambeno inženjerstvo
Kontrola kvaliteta  
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis modula  
termo
Prehrambeno inženjerstvo
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane link
Tehnologije konzervisane hrane link
Kontrola kvaliteta link
Biotehnologija
Prehrambena biotehnologija link
Biohemijsko inženjerstvo link
Hemijsko inženjerstvo
Hemijsko procesno inženjerstvo link
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo link
Eko-energetsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link
Opis modula

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo (OAP) obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo, u zvanju Inženjer tehnologije.
U okviru studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci iz uže naučne oblasti Prehrambeno inženjerstvo, sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i postupke u oblasti prehrambenog inženjerstva. Osim toga, stečeno znanje predstavlja potrebnu teorijsku i praktičnu osnovu za nastavak obrazovanja kroz diplomske akademske studije i dalje.
Na osnovnim akademskim studijama Prehrambenog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja (modula): Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta. Prva i druga godina su zajedničke, a zatim se studenti obrazuju za jedno od tri studijska područja.

Studijsko područje Kontrola kvaliteta

U okviru studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo, jedan od novooformljenih studijskih područja je studijsko područje Kontrola kvaliteta. Prava definicija kvaliteta ima smisla samo ukoliko je sagledan i put njegovog dostizanja. Iz ovih razloga studenti studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo, studijsko područje Kontrola kvaliteta, se upoznaju ne samo sa tehnološkim postupcima proizvodnje prehrambenih proizvoda različitih grupa, opremom i procesima u prehrambenoj industriji, nego i sa načinima i tehnikama kontrole kvaliteta. U okviru studijskog područja studentima se pružaju teorijska znanja o osnovama i praktičnoj primeni instrumentalnih, hemijskih, senzornih i mikrobiološki metoda analize. Kroz velik fond časova praktične nastave u laboratorijama na savremenoj analitičkoj opremi studenti će upoznati izazove ove tehnološko-analitičke specijalnosti.
Obrazovanje studenata studijskog područja Kontrola kvaliteta je orijentisano prvenstveno na upravljanje i kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda, ali se bavi i analizom drugih uzoraka, kao što su uzorci životne sredine i predmeti opšte upotrebe. Različiti sistemi kvaliteta i putevi zadovoljenja njihovih osnovnih zahteva će kroz program diplomskih studija biti obradjeni i elaborirani. Svršeni studenti se osposobljavaju za samostalno uzorkovanje prehrambenih proizvoda, uzoraka životne sredine i drugih uzoraka, kao i za odabir adekvatne metode pripreme i analize uzoraka. Po završetku diplomskih akademskih studija pružaju se široke mogućnosti zaposlenja, kao što su razvojne i istraživačke laboratorije, naučno-istraživački centri, inspekcijske i službe za kontrolu kvaliteta.

 DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo (DAP) obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne, naučne i istraživačke delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije – master.
U okviru diplomskih akademskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo obrazuju se diplomirani inženjeri tehnologije, sposobni da samostalno organizuju, kontrolišu i projektuju tehnološke procese u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode i finalne proizvode, izvode originalna i naučno relevantna istraživanja, unapređuju postojeće i kreiraju nove tehnologije.
Na diplomskim akademskim studijama, na studijskom programu Prehrambeno inženjerstvo postoje tri izborna studijska područja (modula): Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta. Prilikom upisa na diplomske akademske studije studenti se na osnovu sopstvenih sklonosti i želja opredeljuju za jedno od navedenih izbornih područja.

 DOKTORSKE STUDIJE

U okviru doktorskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo (DSP) osposobljavaju se studenti, odnosno doktori nauka za samostalno obavljanje naučno–istra­živačkog rada u oblasti Tehnološkog inženjerstva, posebno u užoj naučnoj oblasti Prehram­beno inženjerstvo, kao i za uključivanje u inter– i multidisciplinarna istraživanja.

Tokom doktorskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci za užu naučnu oblast Prehrambeno inženjerstvo i za profesionalan rad, rukovođenje u različitim oblastima prehrambeno–tehnološke proizvodnje i kontrole kvaliteta, u naučno–istraživačkim institucijama, edukaciju u visoko–obrazovnim ustanovama, kao i za relevantna istraživanja i razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose razvoju prehrambenog inženjerstva.

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/