Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Hemijsko inženjerstvo
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo  
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis modula  
termo
Prehrambeno inženjerstvo
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane link
Tehnologije konzervisane hrane link
Kontrola kvaliteta link
Biotehnologija
Prehrambena biotehnologija link
Biohemijsko inženjerstvo link
Hemijsko inženjerstvo
Hemijsko procesno inženjerstvo link
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo link
Eko-energetsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link

naft-petro

Pogledaj detaljnije - link
Studijski program Hemijsko inženjerstvo - Naftno-petrohemijsko inženjerstvo


Pogledaj detaljnije opšti informator - link
Informator Tehnološkog fakulteta
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/