Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Inženjerstvo materijala
   
Nastavni plan Nastavni program Opis programa  
termo
Prehrambeno inženjerstvo
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane link
Tehnologije konzervisane hrane link
Kontrola kvaliteta link
Biotehnologija
Prehrambena biotehnologija link
Biohemijsko inženjerstvo link
Hemijsko inženjerstvo
Hemijsko procesno inženjerstvo link
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo link
Eko-energetsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link

Nastavni program

Obavezni predmeti
   
Izborni predmeti
 
Inženjerska statistika pdf   Kompozitni materijali pdf
Izrada i odbrana master rada pdf   Materijali u zastiti kulturnog nasleđa pdf
Stručna praksa pdf   Materijali visoke tehnologije pdf
Studijski istrazivački rad pdf   Polimeri u građevinarstvu pdf
      Savremene metode karakterisanja polimernih materijala pdf
      Struktura kristalnih materijala pdf
      Tehnologija premaznih sredstava pdf
      Termodinamika čvrste faze pdf
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/