Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
DOKTORSKE STUDIJE
Prehrambeno inženjerstvo
Tehnologije konzervisane hrane  
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis studijskog programa  
termo
Prehrambeno inženjerstvo link
Biotehnologija link
Hemijsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link
Nastavni program

Godina studija I
Semestar
I
 
Semestar
II
Obavezni predmeti
  Studijski istraživački rad
Metodologija naučno-istraživačkog rada pdf  
Izborni predmeti
Izborni predmeti
  Izborni predmet IV
Izborni predmeti I, II i II  
Izrada doktorske disertacije
Godina studija II
Semestar
III
 
Semestar
IV
Studijski istraživački rad   Studijski istraživački rad
Izborni predmeti
 
Izrada doktorske disertacije
Izborni predmeti V i VI    
Izrada doktorske disertacije
   
Godina studija III
Semestar
V
 
Semestar
VI
Studijski istrazivacki rad   Studijski istrazivacki rad
Izrada doktorske disertacije
 
Izrada i odbrana doktorske disertacije
       
Izborni predmeti
Izborni blok
I
 
Izborni blok
II
Ambalaža i životna sredina pdf   Analiza organskih polutanata u prehrambenim proizvodima pdf
Analiza i računarsko modeliranje molekula pdf   Biohemija hrane pdf
Apsorpcioni sistemi pdf   Elektrohemijska striping analiza pdf
Biohemija mikroorganizama pdf   Enzimska obrada voća i povrća pdf
Biologija proizvodnih mikroorganizama pdf   Funkcionalna i nova hrana pdf
Ekološka mikrobiologija pdf   Induktivno spregnuta plazma - masena spektrometrija pdf
Ekstrakcioni sistemi pdf   Kombinovane instrumentalne tehnike u gasnoj hromatografiji pdf
Hemija koordinacionih jedinjenja pdf   Kombinovane instrumentalne tehnike u tečnoj hromatografiji pdf
Hemija slobodnih radikala pdf   Konzervisanje mesa i proizvoda od mesa niskim temperaturama pdf
Interakcije u makromolekulskim sistemima pdf   Masne mase u konditorskim proizvodima pdf
Kinetika hemijskih reakcija pdf   Membranski separacioni procesi u prehrambenoj industriji pdf
Odabrana poglavlja biohemije pdf   Mikotoksikologija i mikotoksikoze pdf
Odabrana poglavlja enzimologije pdf   Mikrobiologija vode i sanitacija u proizvodnji hrane pdf
Odabrana poglavlja fizičke hemije pdf   Nauka o mesu pdf
Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda analize pdf   Niskoenergetski konditorski proizvodi pdf
Odabrana poglavlja koloidne hemije pdf   Novi materijali i savremeni uslovi pakovanja pdf
Odabrana poglavlja organske hemije pdf   Odabrana poglavlja hemije hrane pdf
Odabrana poglavlja prenosa toplote i mase pdf   Odabrana poglavlja mikrobiologije hrane biljnog porekla pdf
Prirodni i sintetski antioksidanti pdf   Odabrana poglavlja mikrobiologije hrane životinjskog porekla pdf
Proteini i biohemijske transformacije pdf   Odabrana poglavlja tehnologije hladjenja i zamrzavanja voća i povrća pdf
Rektifikacioni sistemi pdf   Odabrana poglavlja tehnologije proizvoda od voća i povrća pdf
Tečna hromatografija biološki aktivnih jedinjenja pdf   Odabrana poglavlja tehnologije sira pdf
Tečna hromatografija-teorija i praksa pdf   Odabrana poglavlja tehnologije sokova i koncentrata pdf
Verovatnoća i statistika za inženjere pdf   Procesi konzervisanja hrane pdf
      Proizvodnja i primena prehrambenih vlakana pdf
      Režimi skladištenja žita pdf
      Separacioni procesi u tehnologiji šećera pdf
      Specijalni skrobovi za prehrambene proizvode pdf
      Specijalno mlinarstvo pdf
      Tehnologija ekstrudiranja hrane pdf
      Tehnologija fermentisanih proizvoda od mesa pdf
      Tehnologija funkcionalnih fermentisanih mlečnih proizvoda pdf
      Tehnologija hladjenja i zamrzavanja pekarskih proizvoda pdf
      Tehnologija hladno ceđenih ulja pdf
      Tehnologija konverzionih produkata skroba pdf
      Tehnologija margarina i namenskih masti pdf
      Tehnologija prerade soje pdf
      Tehnologija prerade suncokreta pdf
      Tehnologija prerade proizvoda od mesa u tipu emulzija pdf
      Tehnologija proizvodnje i kvalitet hrane za posebne kategorije potrošača pdf
      Tehnologija proteinskih mlečnih proizvoda pdf
      Tehnologija sterilizovanih, koncentrovanih i sušenih mlečnih proizvoda pdf
      Toksikoinfekcije i intoksikacija hranom pdf
      Zaslađivači u prehrambenoj industriji pdf
         
* Izborni predmeti I i II se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 1 i/ili izbornog bloka 2
** Izborni predmeti III - IV se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 2
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/