Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
DOKTORSKE STUDIJE
Prehrambeno inženjerstvo
   
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis studijskog programa  
termo
Prehrambeno inženjerstvo link
Biotehnologija link
Hemijsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link
Opis studijskog programa - pdf

 DOKTORSKE STUDIJE

U okviru doktorskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo (DSP) osposobljavaju se studenti, odnosno doktori nauka za samostalno obavljanje naučno–istra­živačkog rada u oblasti Tehnološkog inženjerstva, posebno u užoj naučnoj oblasti Prehram­beno inženjerstvo, kao i za uključivanje u inter– i multidisciplinarna istraživanja.

Tokom doktorskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci za užu naučnu oblast Prehrambeno inženjerstvo i za profesionalan rad, rukovođenje u različitim oblastima prehrambeno–tehnološke proizvodnje i kontrole kvaliteta, u naučno–istraživačkim institucijama, edukaciju u visoko–obrazovnim ustanovama, kao i za relevantna istraživanja i razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose razvoju prehrambenog inženjerstva.

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/