Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
DOKTORSKE STUDIJE
Hemijsko inženjerstvo
   
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis studijskog programa  
termo
Prehrambeno inženjerstvo link
Biotehnologija link
Hemijsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link
Nastavni program

Godina studija I
Semestar
I
 
Semestar
II
Obavezni predmeti
  Studijski istraživački rad pdf
Metodologija naučno-istraživačkog rada pdf  
Izborni predmeti
Izborni predmeti
  Izborni predmeti III i IV
Izborni predmeti I i II  
Izrada doktorske disertacije
Godina studija II
Semestar
III
 
Semestar
IV
Studijski istraživački rad pdf   Studijski istraživački rad pdf
Izborni predmeti
 
Izrada doktorske disertacije
Izborni predmeti V i VI    
Izrada doktorske disertacije
   
Godina studija III
Semestar
V
 
Semestar
VI
Studijski istraživački rad pdf   Studijski istraživački rad pdf
Izrada doktorske disertacije
 
Izrada i odbrana doktorske disertacije
       
Izborni predmeti
Izborni blok
I
 
Izborni blok
II
Ambalaža i životna sredina pdf   Analiza ugljovodonika naftnog porekla u uzorcima zemlje i vode pdf
Analiza i računarsko modeliranje molekula pdf   Analiza životnog veka proizvoda pdf
Apsorpcioni sistemi pdf   Deaktivacija heterogenih katalizatora pdf
Biohemija mikroorganizama pdf   Industrijska ekologija pdf
Biologija proizvodnih mikroorganizama pdf   Karakterizacija i poreklo ugljovodonicnih smesa pdf
Ekološka mikrobiologija pdf   Odabrana poglavlja hemijske termodinamike pdf
Ekstrakcioni sistemi pdf   Odabrana poglavlja upravljanja tehnološkim procesima pdf
Hemija koordinacionih jedinjenja pdf   Odabrane matematičke metode u hemijskom inženjerstvu pdf
Hemija slobodnih radikala pdf   Odabrane metode matematičkog modelovanja hemijskih i biohemijskih reaktora pdf
Interakcije u makromolekulskim sistemima pdf   Remedijacija zemljista u hemijskoj industriji pdf
Kinetika hemijskih reakcija pdf   Upravljanje eko-rizicima pdf
Odabrana poglavlja biohemije pdf  
Izborni blok
III
Odabrana poglavlja enzimologije pdf   Industrijska primena membranskih procesa pdf
Odabrana poglavlja fizičke hemije pdf   Odabrana poglavlja fenomena prenosa pdf
Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda analize pdf   Odabrana poglavlja reaktorskog inženjerstva pdf
Odabrana poglavlja koloidne hemije pdf   Odabrana poglavlja separacionih procesa pdf
      Primena slobodnog softvera u hemijskom inženjerstvu pdf
Odabrana poglavlja organske hemije pdf   Ekstrudiranje u procesnoj industriji pdf
Odabrana poglavlja prenosa toplote i mase pdf  
Izborni blok
IV
Prirodni i sintetski antioksidanti pdf   Izabrana poglavlja tehnologije preade nafte pdf
Proteini i biohemijske transformacije pdf   Organska okso jedinjenja pdf
Rektifikacioni sistemi pdf   Procesi proizvodnje olefina i aromata pdf
Tečna hromatografija biološski aktivnih jedinjenja pdf   Procesi sagorevanja kao izvori zagađenja životne sredine pdf
Tečna hromatografija - teorija i praksa pdf  
Izborni blok
V
Verovatnoća i statistika za inženjere pdf   Biomasa kao izvor energije pdf
      Bioremedijacija pdf
      Eksergetska analiza tehnoloških procesa. pdf
      Odabrana poglavlja tehnologije biodizela pdf
      Odabrana poglavlja tehnologije bioetanola pdf
      Odabrana poglavlja zaštite vazduha pdf
      Odabrana poglavlja zaštite zemljišta pdf
      Tehnologija biogasa pdf
      Unapređeni procesi konverzije pdf
      Odabrana poglavlja zaštite zemljišta pdf
      Tehnologija biogasa pdf
      Unapređeni procesi konverzije pdf
         
* Izborni predmeti I i II se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 1 i/ili izbornog bloka 2
** Izborni predmeti III i IV se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 2 i/ili 3 (za studijsko područje - modul Hemijsko procesno inženjerstvo); liste predmeta izbornog bloka 2 i/ili 4 (za studijsko područje - modul Naftno petro-hemijsko inženjerstvo); liste predmeta izbornog bloka 2 i/ili 5 (za studijsko područje - modul Eko-energetsko inženjerstvo)
*** Izborni predmeti V i VI se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 3 i/ili 4 i/ili 5
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/