Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
DOKTORSKE STUDIJE
Hemijsko inženjerstvo
   
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis studijskog programa  
termo
Prehrambeno inženjerstvo link
Biotehnologija link
Hemijsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link
Opis studijskog programa - pdf

DOKTORSKE STUDIJE

U okviru doktorskih studija  studijskog programa Hemijsko inženjerstvo  (DSH) student razvija sposobnosti neophodne za samostalno izvođenje naučno-istraživačkog rada  u oblasti Tehnološkog inženjerstva posebno u užoj naučnoj oblasti Hemijsko inženjerstvo, kao i za uključivanje u inter- i multidisciplinarna istraživanja. Pored toga kandidat razvija sposobnosti formulisanja i vođenja istraživačkih projekata na lokalnom i internacionalnom nivou. Saradnja sa privredom i drugim fakultetima, kako domaćim, tako i stranim, obezbeđuje razmenu znanja i iskustava podstičući nova istraživanja. Doktori nauka studijskog područja Hemijsko inženjerstvo uspešno grade  karijeru kako u nauci, tako i u privredi. Na doktorskim studijama studijskog programa Hemijsko inženjerstvo postoje tri izborna studijska područja (modula): Hemijsko procesno, Naftno-petrohemijsko i Eko-energetsko inženjerstvo.
Studenti studijskog područja Hemijsko procesno inženjerstvo bave se fundamentalnim i primenjenim istraživanjima u oblasti modernog hemijskog inženjerstva. Doktorske studije predstavljaju poslednji stepen u akademskom obrazovanju inženjera i pružaju razne mogućnosti angažovanja u nauci i privredi. Studijsko područje dovoljno je fleksibilno i omogućava studentima, u skladu sa njihovim interesovanjima i sposobnostima da razviju kritičko, kreativno i nezavisno donošenje odluka i doprinesu naučnom i inženjerskom znanju.
Tokom doktorskih studija studijskog područja Naftno-petrohemijsko inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci za profesionalan rad i rukovođenje u različitim oblastima Naftno-petrohemijskog inženjerstva, ali i rad u naučno-istraživačkim institucijama. Nastava studijskog područja Naftno-petrohemijskog inženjerstva usklađena je savremenim pravcima razvoja naučnih disciplina neophodnih za naftno-petrohemijskom profilu inženjera, a sve u skladu sa interesovanjima i i sposobnostima studenata.

Tokom doktorskih studija studijskog područja Eko-energetsko inženjerstvo akcenat je stavljen na razumevanje fenomena i procesa bitnih u oblasti eko-energetskog inženjerstva, kao i mogućnost njihovog savremenog interpretiranja i eksperimentalni rad i njegov transfer u praksu kroz inovativna rešenja tehnoloških problema koja odgovaraju kompleksnim zahtevima eko-energetske struke. Tokom doktorskih studija u okviru studijskog područja eko-energetsko inženjerstvo student razvija sposobnosti neophodne za samostalno izvođenje istraživanja, ali i odgovarajuće prikazivanje rezultata i postupaka međunarodnoj naučnoj zajednici. Kandidat razvija sposobnosti za rad u okviru istraživačkih grupa. Poseban akcenat doktorskih studija stavlja se na promovisanje transfera znanja ka industriji.

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/