Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
DOKTORSKE STUDIJE
Biotehnologija
Prehrambena biotehnologija  
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis studijskog programa  
termo
Prehrambeno inženjerstvo link
Biotehnologija link
Hemijsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link
Nastavni program

Godina studija I
Semestar
I
 
Semestar
II
Obavezni predmeti
  Studijski istraživački rad pdf
Metodologija naučno-istraživačkog rada pdf  
Izborni predmeti
Izborni predmeti
  Izborni predmeti III i IV
Izborni predmeti I i II  
Izrada doktorske disertacije
Godina studija II
Semestar
III
 
Semestar
IV
Studijski istraživački rad pdf   Studijski istraživački rad pdf
Izborni predmeti
 
Izrada doktorske disertacije
Izborni predmeti V i VI    
Izrada doktorske disertacije
   
Godina studija III
Semestar
V
 
Semestar
VI
Studijski istraživački rad pdf   Studijski istraživački rad pdf
Izrada doktorske disertacije
 
Izrada i odbrana doktorske disertacije
       
Izborni predmeti
Izborni blok
I
 
Izborni blok
II
Ambalaža i životna sredina pdf   Afinitetne bioseparacije pdf
Analiza i računarsko modeliranje molekula pdf   Biomasa kao izvor energije pdf
Apsorpcioni sistemi pdf   Bioremedijacija pdf
Biohemija mikroorganizama pdf   Bioseparacije u vodenim dvofaznim sistemima pdf
Biologija proizvodnih mikroorganizama pdf   Kinetika bioprocesa pdf
Ekološka mikrobiologija pdf   Odabrana poglavlja bioreaktora pdf
Ekstrakcioni sistemi pdf   Odabrana poglavlja dinamike i kontrole bioprocesa pdf
Hemija koordinacionih jedinjenja pdf   Odabrana poglavlja enzimskog inženjerstva pdf
Hemija slobodnih radikala pdf   Odabrana poglavlja modelovanja bioprocesa pdf
Interakcije u makromolekulskim sistemima pdf   Odabrana poglavlja optimizacije bioprocesa pdf
Kinetika hemijskih reakcija pdf   Odabrana poglavlja tehnologije bioetanola pdf
Odabrana poglavlja biohemije pdf   Odabrana poglavlja tehnologije jakih alkoholnih pića pdf
Odabrana poglavlja enzimologije pdf   Odabrana poglavlja tehnologije otpadnih voda pdf
Odabrana poglavlja fizičke hemije pdf   Odabrana poglavlja tehnologije pekarskog kvasca pdf
Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda analize pdf   Odabrana poglavlja tehnologije piva pdf
Odabrana poglavlja koloidne hemije pdf   Odabrana poglavlja tehnologije sladovine pdf
Odabrana poglavlja organske hemije pdf   Odabrana poglavlja tehnologije vode pdf
Odabrana poglavlja prenosa toplote i mase pdf   Polimerni biomaterijali pdf
Prirodni i sintetski antioksidanti pdf   Proizvodnja rekombinantnih proteina pdf
Proteini i biohemijske transformacije pdf   Sinteza i modifikacija prirodnih proizvoda pdf
Rektifikacioni sistemi pdf   Tehnologija specijalnih vina pdf
Tečna hromatografija biološki aktivnih jedinjenja pdf   Valorizacija nusproizvoda u sladarstvu i pivarstvu pdf
Tečna hromatografija-teorija i praksa pdf      
Verovatnoća i statistika za inženjere pdf    
         
* Izborni predmeti I i II se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 1 i/ili izbornog bloka 2
** Izborni predmeti III - IV se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 2
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/