Upis 2018/2019.

upis

  

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI U 1. KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA PRVU GODINU ŠKOLSKE 2018/2019.
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Kоnkurs zа upis studеnаtа u prvu gоdinu master akademskih studija, specijalističkih akademskih studija i doktorskih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad u škоlskој 2018/2019. gоdini
drugi konkursni rok

opširnije

Kоnkurs zа upis studеnаtа u prvu gоdinu
osnovnih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad
u škоlskој 2018/2019. gоdini

drugi konkursni rok

opširnije

KОRIGОVАNА RАNG LISТА
nakon prva dva dana upisa i odustajanja pojedinih kandidata
(Kоntrоlа kvаlitеtа, Biоhеmiјskо inžеnjеrstvо i Nаftnо-pеtrоhеmiјskо inžеnjеrstvо)
opširnije

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA
KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT 28.06.2018. U 1. KONKURNOM ROKU
ZA UPIS NA PRVU GODINU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ŠKOLSKE 2018/2019.
opširnije

Spisak prijavljenih kandidata u 1. konkursnom roku za upis u prvu godinu na
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE školske 2018/2019. godine
opširnije

Raspored polaganja prijemnog ispita po učionicama
opširnije

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

Tehnološki fakultet Novi Sad svake godine raspisuje Konkurs za upis studenata na osnovne, master i specijalističke akademske studije, kao i na doktorske studije prema akreditovanim planovima i programima, a u skladu sa odobrenjem uslova konkursa od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Konkursom za upis definisan je broj slobodnih mesta za svaki studisjki program, uslovi konkurisanja, polaganje prijemnog ispita, konkursni rokovi, dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata, novčane nadoknade, kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi, način I rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled, upis stranih državljana.

Tekstovi konkursa za upis studenata u školskoj 2018/2019. godini za studente svih nivoa studija dostupni su na sledećim linkovima:

Kоnkurs zа upis studеnаtа u prvu gоdinu osnovnih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad u škоlskој 2018/2019. gоdini
opširnije

Kоnkurs zа upis studеnаtа u prvu gоdinu master akademskih studija, specijalističkih akademskih studija i doktorskih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad u škоlskој 2018/2019. gоdini
opširnije

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu
opširnije

Napomena: sve ostale informacije o rasporedu i načinu polaganja prijemnog ispita, rezultatima ispita, načinu upisa, kandidati će dobiti pismenim putem na obrascu zajedno sa konkursnim brojem pod kojim su predali potrebnu dokumentaciju za prijavu na konkurs.

Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata, nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

U cilju što bolje pripreme srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita, Tehnološki fakultet Novi Sad svake godine organizuje i besplatnu pripremnu nastavu.

Besplatna pripremna nastava iz Hemije i Matematike za polaganje prijemnog ispita u 2018. godini, održavaće se od 12. do 26. maja, i od 11. do 18. juna. Detaljan raspored sa satnicom pripremne nastave iz Hemije I Matematike dostupan je na sledećem linku.

ZBIRKA ZADATAKA ZA PRIJEMNI ISPIT

Za pripremu prijemnog ispita postoji Zbirka zadataka za kandidate koji će konkurisati u prvu godinu osnovnih akademskih studija, a zadaci na prijemnom ispitu identični su zadacima koji se nalaze u Zbirci.
Zbirku zadataka za prijemni ispit iz Hemije i Matematike možete preuzeti ovde.

Za informacije vezane za upis, polaganje prijemnog ispita, kao i studiranje na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, pozivamo vas da se pridružite Facebook grupi Tehnološki fakultet Novi Sad – Upis 2018/2019 (link - https://www.facebook.com/groups/1507497302850181/), kao i na zvaničnoj FB stranici Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates