TRAIN program usavršavanja za akademsko osoblje

Sa nivoa Univerziteta u Novom Sadu otvoren je poziv za dostavljanje prijava za:
TRAIN program usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu za maj 2018.
Rok za dostavljanje prijava za module Preduzetničke veštine, Priprema projektnih aplikacija I menadžment projekta, Prezentacione i komunikacione veštine i Umrežavanje i timski rad je produžen na ponedeljak, 21. maj 2018.
Program obuke se održava u multimedijalnim prostorijama Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, koje su tehnički opremljene i prilagođene za odvijanje teorijskog i praktičnog dela nastave.
Osnovni cilj projekta je razvoj i sprovođenje programa obuke koji obuhvata sedam različitih modula/radionica usmerenih na profesionalno usavršavanje mlađeg akademskog osoblja (studenata doktorskih studija, asistenata, istraživača – pripravnika, istraživača – saradnika i saradnika u nastavi).
Više informacija o otvorenom pozivu nalaze se na sajtu UNSa, na linku:
http://www.uns.ac.rs/images/novosti/2018/0419_TrainMaj2018.pdf
Detaljnije o TRAIN program saznajte na http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/u-oblasti-obrazovanja/razvojni-projekti/train