Novi obrasci - Erasmus+

Na sajtu UNS-a postavljeni su novi obrasci za Erasmus+:

1. Prijavni formular za studente - ubačen je novi deo, na početku 3. strane, gde studenti treba da označe sve svoje aktuelne prijave i da ih rangiraju po prioritetu

2. Prijavni formular za osoblje - ubačeno je novo pitanje, na kraju 1. strane u vezi sa prethodnom saradnjom, u skladu sa novim evaluacionim formularima koji su u izradi

3. Novi obrazac za learning agreement

4. Novi obrazac za Staff Mobility Agreement for Teaching

5. Novi obrazac za Staff Mobility Agreement for Training

Napomena za ugovore (za studente i osoblje): u prethodnim obrascima je u zaglavlju (header) stajalo 2015. godina a toga nema u novim obrascima koji su preuzeti sa sajta Evropske komisije.
Svi novi obrasci su postavljeni u delu Dokumenti i obrasci / OBRASCI 2018

Dokumenti su izmenjeni u skladu sa sugestijama koordinatora sa fakulteta i molimo vas da koristite nove linkove u svim vašim narednim konkursima.