obaveštenja

Svi studenti koji su upisani u školsku 2019/2020. godinu
na samofinansiranje, prvi put u određenu godinu studija
i plaćaju školarinu svoj aneks ugovora o studiranju
mogu preuzeti u studentskoj službi do 21. avgusta.

Overa letnjeg semestra - opširnije

Termini za prijavu ispita - opširnije

Semestralni list - obrazac

Ispitna prijava (velika) - obrazac

Radno vreme Studentske službe (šalter sala):

• za studente osnovnih akademskih i master akademskih studija (šalter sala) od 10 do 12h
• za studente koji treba da brane završne i master radove od 9 do 13h

Potvrda o položenom ispitu - pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates