javne nabavke

 

Spisak dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama - excel

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 1/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE RESTORANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 2/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, partija 1
Odluka o obustavi postupka, partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - KANCELARIJSKI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 3/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE PREVOZA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 4/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 5/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE ŠTAMPE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 6/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - TONERI,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 7/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE KETERINGA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 8/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 9/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPEL 10/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA,
REDNI BROJ NABAVKE OPRA 11/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE REPARACIJE NAMEŠTAJA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 12/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPPML 13/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJU ZGRADE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD,
REDNI BROJ NABAVKE OPOZ 14/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - HEMIKALIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPHE 15/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA - USLUGE POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI I OBEZBEĐENJU HOTELSKOG I APARTMANSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPAH 16/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - REKLAMNI MATERIJAL SA USLUGOM ŠTAMPE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 18/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - BOD INKUBATOR,
REDNI BROJ NABAVKE OPBOD 27/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 

 


ARHIVA JAVNIH NABAVKI

2013. godina - 2014. godina - 2015. godina - 2016. godina - 2017. godina

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates