organi upravljanja

ČLANOVI NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

ČLANOVI VEĆA PO FUNKCIJI
  1. dr Radomir Malbaša, dekan, predsedniik Veća
  2. dr Tatjana Vulić, prodekan za nastavu
  3. dr Siniša Dodić, prodekan za finansije
  4. dr Branka Pilić, prodekan za nauku

PREDSTAVNICI KATEDRI
  5. dr Aleksandar Jokić
  6. mr Milica Hadnađev-Kostić
  7. dr Ljijljana Popović
  8. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović
  9. dr Jaroslav Katona
10. dr Oskar Bera
11. dr Marija Radojković
12. dr Ljubica Dokić
13. dr Dragana Šoronja-Simović
14. dr Mirela Iličić
15. dr Marija Jokanović
16. dr Sunčica Kocič-Tanackov
17. dr Lidija Petrović
18. dr Damjan Vučurović
19. dr Vladimir Puškaš
20. dr Dragan Govedarica
21. dr Milovan Janković
22. dr Jonjaua Ranogajec
23. dr Ivan Ristić

PREDSTAVNICI STUDENTSKOG PARLAMENTA
24. Isidora Otašević 
25. Jovana Radovanović 
26. Milan Radovanović
27. Teodora Cvanić 

STUDENT PRODEKAN
Milica Teofanov

ČLANOVI SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

ČLANOVI SAVETA IZ REDA NASTAVNIKA I SARADNIKA
  1. dr Snežana Sinadinović-Fišer, predsednik
  2. dr Snežana Kravić, zamenik predsednika
  3. dr Lidiја Јеvrić
  4. dr Jelena Dodić
  5. dr Vеsnа Vučurоvić
  6. dr Gordana Dimić
  7. dr Nаtаliја Džinić
  8. dr Јеlеnа Pаvličеvić
  9. dr Zitа Šеrеš

ČLANOVI SAVETA IZ REDA NENASTAVNOG OSOBLJA
10. Slavica Ostojić, knjigovođa 
11. Milena Banović, tehnički saradnik

ČLANOVI SAVETA IZ STUDENTSKOG PARLAMENTA
12. Dragana Malinović 
13. Stefan Vidaković 
14. Aleksa Kočišev

ČLANOVI SAVETA - PREDSTAVNICI OSNIVAČA - SKUPŠTINE AP VOJVODINE
15. dr Jovanka Popov-Raljić
16. Darko Surla
17. Đorđe Vujičić

DEKAN I PRODEKANI
dr Radomir Malbaša, dekan
dr Tatjana Vulić, prodekan za nastavu
dr Siniša Dodić, prodekan za finansije
dr Branka Pilić, prodekan za nauku

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates