KONKURS

Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika je raspisao Konkurs
za dodelu 65 stipendija studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2018/2019.godinu.

opširnije

organi upravljanja

ČLANOVI NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

ČLANOVI VEĆA PO FUNKCIJI
  1. dr Biljana Pajin, dekan, predsednik Veća
  2. dr Dragan Govedarica, prodekan za nastavu
  3. dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije
  4. dr Senka Vidović, prodekan za nauku

PREDSTAVNICI KATEDRI
  5. dr Dušan Rakić
  6. dr Jelena Pavličević
  7. dr Mirjana Antov
  8. dr Lidija Jevrić
  9. dr Jelena Vulić
 10. dr Branislava Nikolovski
 11. dr Bojana Ikonić
 12. dr Aleksandar Fišteš
 13. dr Ivana Nikolić
 14. dr Katarina Kanurić
 15. dr Ranko Romanić
 16. dr Zdravko Šumić
 17. dr Zoran Zeković
 18. dr Vladimir Puškaš
 19. dr Siniša Dodić
 20. dr Jelena Cvejanov
 21. dr Nataša Đurišić-Mladenović
 22. dr Vladimir Srdić
 23. dr Mirjana Jovičić

PREDSTAVNICI STUDENTSKOG PARLAMENTA
24. Teodora Cvanić
25. Jovana Radovanović 
26. Milana Sulejmanović
27. Slađana Krivošija 

STUDENT PRODEKAN
Milan Radovanović

ČLANOVI SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD

ČLANOVI SAVETA IZ REDA NASTAVNIKA I SARADNIKA
  1. dr Snežana Sinadinović-Fišer, predsednik
  2. dr Snežana Kravić, zamenik predsednika
  3. dr Lidiја Јеvrić
  4. dr Jelena Dodić
  5. dr Vеsnа Vučurоvić
  6. dr Gordana Dimić
  7. dr Jasmina Vitas
  8. dr Јеlеnа Pаvličеvić
  9. dr Zitа Šеrеš

ČLANOVI SAVETA IZ REDA NENASTAVNOG OSOBLJA
10. Slavica Ostojić, knjigovođa 
11. Milena Banović, tehnički saradnik

ČLANOVI SAVETA IZ STUDENTSKOG PARLAMENTA
12. Dragana Malinović 
13. Stefan Vidaković 
14. Aleksa Kočišev

ČLANOVI SAVETA - PREDSTAVNICI OSNIVAČA - SKUPŠTINE AP VOJVODINE
15. dr Jovanka Popov-Raljić
16. Darko Surla
17. Đorđe Vujičić

DEKAN I PRODEKANI
dr Biljana Pajin, dekan
dr Dragan Govedarica, prodekan za nastavu 
dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije 
dr Senka Vidović, prodekan za nauku

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates