javne nabavke

 

Spisak dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama - opširnije

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPEL 1/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - KANCELARIJSKI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 2/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - HIGIJENSKO-POTROŠNI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 3/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE RESTORANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 4/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – TONERI,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 5/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o obustavi postupka partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 6/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGA KETERINGA
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 7/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produžetku roka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE PREVOZA
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 8/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - TEHNIČKA (PRECIZNA) VAGA,
REDNI BROJ NABAVKE OPTV 9/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – UREĐAJ ZA ANALIZU – BOD SISTEM,
REDNI BROJ NABAVKE OPBS 10/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - ŠTAMPANJE UDŽBENIČKOG MATERIJALA ”PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE-TEORIJSKE OSNOVE I RADNA SVESKA”,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 11/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ - LABORATORIJSKE STOLICE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 12/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - MAGNETNA MEŠALICA,
REDNI BROJ NABAVKE OPMM 13/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - OPŠTE HEMIKALIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPOH 14/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 15/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
РREDNI BROJ NABAVKE JNMV 17/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA – USLUGE POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA
I REZERVACIJI I OBEZBEĐENJU HOTELSKOG I APARTMANSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
REDNI BROJ NABAVKE OPAH 19/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVOREN POSTUPAK – JAVNA NABAVKA DOBARA – HEMIKALIJE – ENZIMI I ENZIMSKI KITOVI
REDNI BROJ NABAVKE OPEE 21/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 


ARHIVA JAVNIH NABAVKI

2013. godina - 2014. godina - 2015. godina - 2016. godina - 2017. godina - 2018. godina

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates