javne nabavke

 

Spisak dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama - opširnije

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 1/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE RESTORANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 2/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, partija 1
Odluka o obustavi postupka, partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - KANCELARIJSKI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 3/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE PREVOZA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 4/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 5/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE ŠTAMPE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 6/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - TONERI,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 7/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE KETERINGA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 8/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 9/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPEL 10/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA,
REDNI BROJ NABAVKE OPRA 11/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE REPARACIJE NAMEŠTAJA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 12/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPPML 13/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJU ZGRADE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD,
REDNI BROJ NABAVKE OPOZ 14/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - HEMIKALIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPHE 15/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst III
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst IV
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 2
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA - USLUGE POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI I OBEZBEĐENJU HOTELSKOG I APARTMANSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPAH 16/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA - ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME,
REDNI BROJ NABAVKE OPOR 17/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - REKLAMNI MATERIJAL SA USLUGOM ŠTAMPE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 18/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE RESTORANA INTERNACIONALNE KUHINJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 19/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - CIRKULATOR SA GREJANJEM I HLAĐENJEM,
REDNI BROJ NABAVKE OPCI 20/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst III
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - AUTOMATSKA JEDINICA ZA DESTILACIJU VINA I ALKOHOLNIH PIĆA,
REDNI BROJ NABAVKE OPAJ 21/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - DIGITALNA BIRETA,
REDNI BROJ NABAVKE OPDB 22/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA -AFROMETAR ZA PENUŠAVA VINA,
REDNI BROJ NABAVKE OPAV 23/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - LABORATORIJSKA CENTRIFUGA,
REDNI BROJ NABAVKE OPLC 24/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - TURBIDOMETAR ZA MERENJE MUTNOĆE VINA I UTVRĐIVANJE POTREBNE DOZE BENTONITA ZA BISTRENJE VINA,
REDNI BROJ NABAVKE OPTU  25/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - POTENCIOSTAT, GALVANOSTAT I ANALIZATOR PROMENE FREKVENCIJE ZA ELEKTROHEMIJSKU IMPEDANSNU SPEKTROSKOPIJU,
REDNI BROJ NABAVKE OPPG 26/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - BOD INKUBATOR,
REDNI BROJ NABAVKE OPBOD 27/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - NАМЕŠТАЈ ZА ОPRЕМАNЈЕ PRОSТОRIЈА FАKULТЕТА,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 28/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - MEŠALICA - „Vоrtеks“,
REDNI BROJ NABAVKE OPVO 29/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - ZАMЕNА FАSАDNЕ STОLАRIЈЕ U DЕLU STАRЕ ZGRАDЕ, NA PETOM SPRATU ТЕHNОLОŠKОG FАKULTЕTА NОVI SАD
REDNI BROJ NABAVKE OPFS 30/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBRA - SPEKTROFOTOMETAR,
REDNI BROJ NABAVKE OPSF 31/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst III
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - NAMEŠTAJ PO MERI,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 32/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 33/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - DENZIMETAR(HIDROSTATICKA VAGA)-ODREĐIVANJE GUSTINE ŠIRE, VINA I DESTILATA KAO I ALKOHOLNE JAČINE DESTILATA,
REDNI BROJ NABAVKE OPDE 34/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - AUTOMATSKI INSTRUMENT ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE SUMPOR-DIOKSIDA U VINIMA- SО2 - METAR
REDNI BROJ NABAVKE OPAU 35/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - LABORATORIJSKI INSTRUMENT ZA ODREĐIVANJE FILTRABILNOSTI VINA
REDNI BROJ NABAVKE OPIFV 36/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - TERMOSTATI
REDNI BROJ NABAVKE OPTE 37/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - MAGNETNA MEŠALICA SA GREJANJEM
REDNI BROJ NABAVKE OPMM 38/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - PROFESIONALNI STONI PH/ISE DVOKANALNI MERAČ
REDNI BROJ NABAVKE OPSM 39/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - SISTEM ZA SINTEZU
REDNI BROJ NABAVKE OPSS 40/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - SISTEM ZA REOLOGIJU
REDNI BROJ NABAVKE OPSR 41/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Odluka o dodeli ugovora

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - ANALITIČKA VAGA,
REDNI BROJ NABAVKE OPAV 42/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst II

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - MERAČ PROTOKA AZOTA,
REDNI BROJ NABAVKE OPMA 43/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – USB MIKROSKOP
REDNI BROJ NABAVKE OPMS 44/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – Termohigrometar
REDNI BROJ NABAVKE OPTH 45/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBRA – Ultrasonični homogenizer
REDNI BROJ NABAVKE OPUH 46/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst I

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - KANCELARIJSKI STO I STOLICA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 47/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – ŠTAMPANJE UDŽBENIČKOG MATERIJALA „HEMIJA HRANE-PRAKTIKUM SA RADNOM SVESKOM“,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 49/18
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 


ARHIVA JAVNIH NABAVKI

2013. godina - 2014. godina - 2015. godina - 2016. godina - 2017. godina

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates