Poseta kompanije Norma Grupa

Tehnološki fakultet Novi Sad je 15.11.2018. godine ugostio predstavnike kompanije Norma Grupa iz Subotice, radi predstavljanja delatnosti i aktivnosti kompanije, kao i Ugovora o naučno-stručnoj saradnji, u okviru koje će biti omogućeno sticanje praktičnih znanja i veština studentima Fakulteta u proizvodnim pogonima i laboratorijama Norma Grupe. U okviru ovog predavanja, predstavljen je i plaćeni "Norma Start Internship Program" u trajanju od 6-12 meseci, osmišljen da omogući studentima završne godine i Master studija sticanje radnog iskustva u poslovnom okruženju velikog industrijskog postrojenja. Predavanje je bilo veoma posećeno i uspešno, gde su studenti imali priliku da, kroz panel diskusiju, postave mnogobrojna pitanja zaposlenima u Norma Grupi, i na taj način, dobiju korisne informacije o mogućnosti izrade završnih i master radova, o načinu konkurisanja za stručnu praksu, kao i o mogućnosti zaposlenja u jednoj od vodećih kompanija u automobilskoj industriji u Republici Srbiji.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates