Poseta studenata fabrici VINEX ETIL D.O.O.

Studenti četvrte godine Tehnološkog fakulteta Novi Sad, studijskog programa Biotehnologija i studijskog područja Prehrambena biotehnologija imali su priliku da se detaljno upoznaju sa proizvodnjom bioetanola u fabrici VINEX ETIL D.O.O. u Lukićevu, tokom novembra meseca 2019. godine, u okviru nastave iz predmeta Tehnologija bioetanola, a u pratnji predmetnog nastavnika prof. dr Vesne Vučurović i tehničarke Otilije Milanović.
Zahvaljujući ljubaznosti vlasnika fabrike gospodina Gorana Ilića, studentima je omogućeno da se upoznaju sa celokupnim procesom proizvodnje u ovom preduzeću. Takođe, zahvaljujući ljubaznosti, stručnosti i zalaganju inž. tehnologije Nevenke Lalović i mašinskog inž. Darka Viškovića tokom posete, studenti su imali priliku da se upoznaju sa svim fazama procesa proizvodnje bioetanola, kao i sa radom u pogonskoj laboratoriji u kojoj su videli metode i uređaje kojima se analiziraju i prate parametri kvaliteta sirovina, međuproizvoda i proizvoda, kao i parametri procesa proizvodnje.
Preduzeće VINEX ETIL D.O.O. u Lukićevu veoma uspešno posluje od 2012. godine zahvaljujući dinamičnom razvoju tehnologije koja podrazumeva simbiozu proizvodnje etil-alkohola tj. bioetanola i uzgoja stoke, pri čemu se u delu ishrane muznih krava na farmi koristi treber, tj. džibra koja preostaje kao nusproizvod u procesu proizvodnje bioetanola iz fabrike.
Posebnu pažnju studenata privuklo je impozantno postrojenje za biotehnološki postupak proizvodnje biogasa, odnosno električne energije iz ovog bioenergenta, a koje je u završnoj fazi izgradnje, kao i savremena farma muznih krava. Za studente je ovo bila jedinstvena prilika da vide izgradnju pogona u kojem će biti obezbeđena „zelena“, odnosno ekološka biotehnologija. Ovakav savremeni proizvodni proces ima za cilj očuvanje životne sredine kroz širok spektar biotehnoloških i tehničkih rešenja za proizvodnju bioetanola i biogasa kao i skladištenje ovih bioenergenata uz održivo upravljanje vodom i otpadnim tokovima, a uz efikasno korišćenje resursa u cilju što bolje energetske efikasnosti.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates