Gostujuća predavanja mladih inženjera NIS a.d.

U cilju unapređenja nastavnih aktivnosti i intenziviranja saradnje Katedre za naftno-petrohemijsko inženjerstvo sa kompanijom NIS a.d., za studente Naftno-petrohemijskog inženjerstva se organizuju dva gostujuća on-lajn predavanja mladih inženjera NIS a.d.
22.5.2020. godine održano je prvo on-lajn predavanje dipl. inž. tehnologije Milutina Milišića, našeg kolege naftno-petrohemijskog inženjera, a tema predavanja bila je: Atmosferska i vakuum destilacija.
28.5.2020. godine u 11 časova biće organizovano drugo on-lajn gostujuće predavanje. Predavači će biti dipl. inž. tehnologije Dušan Rašković i Svetozar Eremić, a tema predavanja je: Operativni menadžment sistem (OMS) – Put kontinualnog unapređenja.
11.6.2020. godine  u 12 časova biće organizovano i treće on-lajn gostujuće predavanje zaposlenih NIS a.d. za studente Naftno-petrohemijskog inženjerstva. Predavač će biti Jelena Popara, direktor Funkcije za internu reviziju, a tema predavanja je: Interna revizija u naftnoj industriji.
Važno je napomenuti da je prošle godine u cilju unapređenja nastavnih aktivnosti na predmetima Proizvodi nafte i Tehnologija prerade nafte, održano šest gostujućih predavanja mladih inženjera NIS-a koji su nesebično delili iskustva sa studentima Naftno-petrohemijskog inženjerstva.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates