Novi uspesi u radu Laboratorije za ispitivanje prehrambenih proizvoda

Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda je akreditovana od 2003. godine i od tada permanentno unapređuje svoj rad i usklađuje ga sa novim zahtevima za obezbeđenje kvaliteta, što potvrđuju i rezultati trećeg redovnog nadzornog ocenjivanja koje je sprovedeno tokom 2019. godine. Akreditaciono telo Srbije je na osnovu ostvarenih rezultata ocenjivanja utvrdilo da je rad Laboratorije usklađen sa novom verzijom standarda SRPS ISO/IEC 17025 iz 2017. godine (Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-059) i donelo je odluku o održavanju Obima akreditacije.

Laboratorija je sve aktivnosti u vezi sa pripremama i realizacijom prelaska na novu verziju standarda, obavila u potpunosti samostalno, angažovanjem sopstvenog osoblja.

Pored toga Laboratoriji je po prvi put od njenog osnivanja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Ugovorom br. 404-02-115/23/2020-09 od 2020. godine poverilo poslove vršenja usluga laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, za:
- ispitivаnjа оstаtаkа pеsticidа
- ispitivаnjа kоntаminеnаtа: tеških mеtаlа i mikоtоksinа
- ispitivаnjа mikrоbiоlоških kritеriјumа
- ispitivаnjа pаrаmеtаrа kvаlitеtа

 

  • 01
  • 02
  • 03

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates