Konkurs - British Scholarship Trust

British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije - magistarske ili doktorske studije.
Konkurs za školsku 2020-2021 godinu je za one studente koji žele da provedu od 1 do 3 meseca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi unapredili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.
Detaljne informacije o stipendijama i uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates