JAVNI KONKURSI FONDA „DR ZORAN ĐINĐIĆ“ UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Univerzitet u Novom Sadu je objavio javne konkurse za predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za 2019. godinu i godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka za 2019. godinu.
Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača dodeljuje se najboljem mladom naučniku i istraživaču sa teritorije AP Vojvodine. Dobitnicima Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada. Fond za nagrade iznosi 1.100.000,00 dinara. Predloge za dodelu Nagrade „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača podnose naučne institucije.
Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić“ za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka dodeljuje se autoru odbranjenog diplomskog rada, završnog rada na master akademskim studijama ili magistarskog rada iz oblasti filozofskih i socioloških nauka. Dobitniku Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada u neto iznosu od 300.000,00 dinara. Predloge za dodelu Nagrade „Dr Zoran Đinđić“ za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka podnose fakulteti sa univerziteta čiji su osnivači Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina.
Pozivi za predlaganje kandidata otvoreni su do 29. novembra 2019. godine. Predlozi sa pratećom dokumentacijom podnose se na adresu: Univerzitet u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača ili za Nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka.
Tekst javnog konkursa za predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za 2019. godinu možete naći na linku: http://www.uns.ac.rs/images/doc/konkursi/2019_DjindjicKonkursNajboljiNaucnik.pdf.

Tekst javnog konkursa za predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka za 2019. godinu možete naći na linku: http://www.uns.ac.rs/images/doc/konkursi/2019_DjindjicKonkursNajboljiRad.pdf.

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade ''Dr Zoran Đinđić'' za mladog naučnika i istraživača 

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade ''Dr Zoran Đinđić'' za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates