Međunarodna konferencija ICAPP

U okviru obeležavanja značajnog jubileja Tehnološkog fakulteta Novi Sad – 60 godina od osnivanja, organizovana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom Međunarodna konferencija o naprednoj proizvodnji i preradi (Internetional Conference on Advanced Production and Pocessing – ICAPP), koja je svečano otvorena 10.10.2019. godine u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.
ICAPP je naučna konferencija u čijem su fokusu istraživanja koja se tiču savremene proizvodnje i prerade u različitim oblastima tehnologije. Na svečanom otvaranju konferencije ICAPP prisutnima su se obratili prof. dr Biljana Pajin, dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad i predsednica konferencije, prof. dr Stevan Stankovski, prorektor za nauku i istraživanje na Univerzitetu u Novom Sadu, dok se ispred organizacionog odbora konferencije obratila prof. dr Senka Vidović, prodekan za nauku na Tehnološkom fakultetu Novi Sad.
Prvi ICAAP je okupio preko 300 naučnika, istraživača i stručnjaka iz celog sveta, koji su u dva dana konferencije, 10-11.10.2019. godine, imali priliku da predstave svoja najnovija dostignuća iz oblasti kojima se bave. Predavači na ICAPP-u bili su eminentni stručnjaci i naučnici iz 22 zemlje sveta među kojima su SAD, Nemačka, Španija, Portugalija, Engleska, Italija, Rusija i mnoge druge.
Prvi ICAPP posvećen je najnovijim dostignućima i otkrićima u oblasti prehrambene tehnologije, biotehnologije, farmaceutskog inženjerstva, inženjerstva materijala, naftno-petrohemijskog inženjerstva, inženjerstva životne sredine, hemijskog inženjerstva i održivog razvoja. Glavni cilj konferencije je predstavljanje najnovijih rezultata i dostignuća u okviru tema konferencija. Pored toga, cilj konferencije je da okupi stručnjake i naučnike iz različitih oblasti tehnološkog inženjerstva i da inicira njihovu diskusiju i umrežavanje, stvaranje novih ideja, kreiranje zajedničkih istraživanja i novih projekta.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates