Poseta Kinesko-britanskog koledža LCC

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu 13. juna 2019. godine održan je sastanak, koji je zatim nastavljen na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, sa delegacijom Kinesko-britanskog koledža Low Carbon College (LCC), Univerziteta Đao Tong u Šangaju, Narodna Republika Kina. Reč je jedinstvenoj visokoškolskoj instituciji, koja je osnovana na jednom od vodećih kineskih univerziteta – Univerzitetu Đao Tong, u partnerstvu sa Univerzitetom u Edinburgu (University of Edinburgh) i Londonskim univerzitetskim koledžom (University College London).
Kinesko-britanski koledž LCC, Univerziteta Đao Tong ustanovljen je 2017. godine i predstavlja prvu instituciju visokog obrazovanja u Narodnoj Republici Kini koja se bavi pionirskim istraživanjem i obrazovanjem u oblasti niske emisije ugljenika. Na koledžu se trenutno izvode dva master programa, Smanjena emisija ugljenika u funkciji zaštite životne sredine (Low Carbon Environment) i Smanjena emisija ugljenika u energetici (Low Carbon Energy), u okviru kojih studenti imaju mogućnost da sticanje dvojne diplome Univerziteta Đao Tong i Univerziteta u Edinburgu. Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a studije obično traju 2,5 godine, od kojih drugu godinu studenti provode na Univerzitetu u Edinburgu. Koledž ima sedam istraživačkih centara u čijem fokusu su različiti aspekti istraživanja smanjene emisije ugljenika: finansije i menadžment ugljenika; pametna energija i veliki podaci; obnovljivi izvori energije i skladištenje energije; održive tehnologije i iskorišćenje otpada; dizajn i proizvodnja niske emisije ugljenika.
Tročlanu kinesku delegaciju sa Kinesko-britanskog LCC koledža, Univerziteta Đao Tong koju su činili Min Šu, prodekanica, Janping Du, vanredni profesor i Ilaj Fu, ispred kancelarije za studentska i nastavna pitanja u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu primio je prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Dejan Madić zajedno sa predstavnicama Tehnološkog fakulteta Novi Sad. Na Tehnološkom fakultetu sastanku su prisustvovali prof. dr Senka Vidović, prodekan za nauku, prof. dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije, doc. dr Jelena Vulić, koordinator saradnje sa nastavno-naučnim institucijama iz Republike Kine, dr Nataša Đurišić-Mladenović, docent i dr Ferenc Kiš, naučni saradnik.
Tokom sastanka vođeni su razgovori o mogućnostima uspostavljanja saradnje između Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu i Kinesko-britanskog koledža LCC, Univerziteta Đao Tong i to u oblastima obrazovanja, naučnih istraživanja od obostranog interesa, kao i zajedničkog organizovanja letnjih škola za studente iz Kine i Srbije.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates