Stručni skup iz oblasti Tehnologije vina

Stručni skup iz oblasti Tehnologije vina održan je na Tehnološkom fakultetu Novi Sad 28.05.2019. godine, u saradnji sa firmom VUPIS d.o.o. Ruma koja je glavni distributer jedne od najinovativnijih firmi na polju razvoja novih proizvoda, firme ERBSLÖH GEISENHEIM GmbH.

Stručni skup je otvorio prof. dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije koji je u svom obraćanju izrazio veliko zadovoljstvo što Fakultet kroz organizaciju skupova ovakvog karaktera usmerava svoje napore ka edukaciji i informisanju stručne javnosti, a samim tim i unapređenju saradnje privrede i nauke koja je od velikog značaja za napredak društva u celini.

Tehnološki fakultet Novi Sad je od svog osnivanja uporedo sa razvojem struke, razvijao i laboratorije negujući tradiciju dobre laboratorijske prakse ne samo u pogledu naučno-istraživačke delatnosti, nego i u saradnji sa korisnicima svojih usluga. U skladu sa navedenim TF je 2002. godine formirao Laboratoriju za ispitivanje prehrambenih proizvoda koja je 2003. godine akreditovana. Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje prehrambenih proizvoda, prof. dr Dragoljub Cvetković upoznao je prisutne sa radom Laboratorije i predstavio 10 odeljenja koja čine Laboratoriju, istkavši da je Odeljenje za vino jedno od najznačajnijih odeljenja u sastavu Laboratorije.

Rad Odeljenja za vino predstavio je doc. dr Uroš Miljić, koji je u kratkoj prezentaciji prisutnima predočio mogućnosti koje pruža ovo Odeljenje, koje su sve akreditovane metode za ispitivanje dostupne i pozvao prisutne u obilazak Odeljenja za vino nakon stručnog predavanja.

Od 2018. godine firma VUPIS d.o.o. RUMA je glavni distributer firme ERBSLÖH GEISENHEIM GmbH za tržište Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, a ispred firme se obratio Mirko Stanar, direktor firme.

Stručno predavanje održao je austrijski ekspert za enologiju, dipl. inž. Hannes Weninger, rukovodilac sektora vinarstva za tržište Austrije i Jugoistočne Evrope u ERBSLÖH GEISENHEIM GmbH. Tokom predavanja dipl. inž. Hannes Weninger govorio je o proizvodnji vina sa niskim procentom alkohola, trendovima u proizvodnji roze vina, trendovima u proizvodnji veganskih vina, a predstavio je i nove proizvode austrijskog lidera u ovoj oblasti: Oenoferm Icone, Trenolin Bouquet, Trenolin Rose, Manno Release.

Nakon predavanja, za stručnu javnost i ostale prisutne organizovan je obilazak Odeljenja za vino i alkoholna pića, jednog od najznačajnijih odeljenja u okviru akreditovane Laboratorije za ispitivanje prehrambenih proizvoda Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates