Učešće na radionici EIT Food RIS Venturing School II 2019

Istraživači Miljana Đorđević i Marijana Đorđević sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, kao jedne od predstavnica Srbije učestvovale su na radionici EIT Food RIS Venturing School, koja je održana u Poljskoj od 23-29. maja 2019. godine. Tom prilikom predstavile su Fakultet u najboljem svetlu, s obzirom da su bile deo internacionalnog tima koji je proglašen za najbolji od strane stručnog žirija.
Druga po redu radionica EIT Food RIS Venturing School održana je u Poljskom gradu Olštinu u organizaciji Matis-a (Island), Univerziteta u Kembridžu (Engleska), VTT Tehničkog Istraživačkog centra Finske i Instituta za reprodukciju životinja i istraživanje hrane - PAS (Poljska). Radionica je imala za cilj poboljšanje preduzetničkih i menadžerskih veština talentovanih istraživača, kako bi iskoristili svoje naučno iskustvo i znanje za stvaranje novih koncepata i ideja koje će dovesti do inovativnog i održivog ponovnog iskorišćenja sporednih proizvoda prehrambene industrije.
Podeljeni u internacionalne timove, učesnici su nakon identifikacije problema izradili prototip održivog rešenja u vidu novog proizvoda koji su predstavili pred panelom stručnjaka. U konkurenciji šest internacionalnih i interdisciplinarnih timova, tim „Beet IT“ čiji su članovi, pored istraživača iz Poljske, Estonije i Srbije, bile i Miljana Đorđević i Marijana Đorđević sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, proglašen je za najbolji od strane stručnog žirija.
Nakon selekcije kandidata, priliku da učestvuju na radionici EIT Food RIS Venturing School imalo je 40 studenata i istraživača iz država članica Evropske unije i Evropskih država učesnica programa Horizont 2020. Srbiju su, predstavljale istraživači Miljana Đorđević i Marijana Đorđević sa Katedre za inženjerstvo ugljenohidratne hrane Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, kao i učesnici sa Instituta za voćarstvo u Čačku. Tokom sedmodnevne obuke učesnici su se bliže upoznali sa temama, kao što su inovacije u prehrambenom sektoru i generisanje poslovnog modela, kao i prezentacija novih proizvoda uz iskorišćenje sporednih proizvoda prehrambene industrije.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates