Prvo mesto na lokalnom finalu Takmičenja za najbolju studentsku ideju 2019. godine

Na lokalnom finalu Takmičenja za najbolju studentsku ideju 2019. godine, koje je održano 9. maja 2019. godine u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, prvo mesto i novčanu nagradu od 70.000 dinara osvojio je tim Supergirls of Science koji su činile Ivana Pajčin, Vanja Vlajkov i Jelena Tanasić sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad, kao i Marta Loc sa Poljoprivrednog fakulteta sa idejom BioHydroFertilizer.
U okviru Erazmus+ projekta IF4TM (Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia), čiji je cilj da doprinese razvoju treće misije visokoškolskih institucija u Republici Srbiji, organizovano je Takmičenje za najbolju studentsku ideju 2019. godine, a koje ima za cilj da se među studentima podstakne stvaranje i razvoj preduzetničke kulture, kao i da im se pruži podrška za osnivanje sopstvenih spin-off ili start-up kompanija.
Takmičenje na Univerzitetu u Novom Sadu, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost APV, trajalo je u periodu od februara do maja 2019. godine i podrazumevalo je više faza evaluacije ideja studenata i poslovnih modela proisteklih iz njih, kao i obuke takmičara organizovane u Poslovnom inkubatoru u Novom Sadu u okviru četiri modula: Razvoj poslovnog modela, Validacija poslovnog modela, Finansiranje ideja i Pitch prezentacija. Na takmičenje je prijavljeno 26 studentskih ideja, koje su bile ocenjene od strane tri nezavisna recenzenta, a najboljih devet timova su izabrani za učešće na lokalnom finalnu takmičenja. O pobednicima je odlučivao žiri u sastavu prof. dr Stevan Stankovski, prorektor za nauku Univerziteta u Novom Sadu, dr Nikola Lečić, IGB Automotive, Inđija, prof. dr Ivan Ignjatović, prodekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Milica Pojić, Naučni institut za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Goran Stojanović sa Univerziteta u Novom Sadu. Prisutne je na početku takmičenja pozdravio prof. dr Goran Stojanović, nakon čega je usledilo predstavljanje timova u trajanju od 7 minuta, uz trominutna kratka pitanja žirija i jednominutno ocenjivanje.
Nakon većanja, žiri je odlučio da prvu nagradu dodeli timu Supergirls of science za ideju BioHidroFertilyzer, koja podrazumeva proizvodnju mikrobiološkog đubriva unapređene formulacije na bazi hidrokoloida. Tim Supergirls of science činile su Ivana Pajčin, master inženjer i istraživač saradnik i Vanja Vlajkov, master inženjer i istraživač pripravnik na Katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo, koje se, u okviru istraživačkih projekata iz oblasti biotehnologije, bave proizvodnjom mikrobioloških preparata za primenu u fitomedicini i ishrani biljaka. Zatim, Jelena Tanasić, master inženjer i istraživač pripravnik na Katedri za inženjerstvo materijala, koja se u okviru svojih istraživačkih aktivnosti, bavi sintezom i karakterizacijom biopolimera za primenu u poljoprivredi i medicini. Takođe, deo pobedničkog tima je bila i Marta Loc, master inženjer i istraživač pripravnik na Departmanu za fitomedicinu i zaštitu životne sredine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koja se bavi istraživanjima usmerenim na identifikaciju i biološko suzbijanje fitopatogenih mikroorganizama, kao i poljoprivrednom proizvodnjom različitih biljnih kultura.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates